FABRICA DE DOCTORATE ROMÂNIA – O AFACERE TOP SECRET. Promovările din universități au fost secretizate de Ministerul Educației

Redactor:
Raul Florea
FABRICA DE DOCTORATE ROMÂNIA – O AFACERE TOP SECRET. Promovările din universități au fost secretizate de Ministerul Educației
Numele tuturor doctorilor universitari unși în ultimii doi ani au fost secretizate de Ministerul Educației. În totală contradicție cu principiile de transparență invocate în discursul public, ministrul Educației, Daniel Funeriu, a blocat accesul către datele ce privesc înnobilarea universitară din perioada mandatului său.

Numele tuturor doctorilor universitari unși în ultimii doi aniau fost secretizate de Ministerul Educației. În totală contradicțiecu principiile de transparență invocate în discursul public,ministrul Educației, Daniel Funeriu, a blocat accesul către datelece privesc înnobilarea universitară din perioada mandatului său.Iar producția de doctori este una record: 4153 de dosare confirmateîn anul 2010 și alte 2501 în prima parte a acestui an. O procedurăsimilară a fost folosită și în cazul listelor ce privesc profesoriiși conferențiarii care și-au obținut titlul în ultimii doi ani,deși în acest caz, cifrele sunt mult mai modeste: doar 44 deprofesori și 159 de conferențiari promovați în facultăți.

Răspunzând unei solicitări adresate de gândul,Ministerul Educației a refuzat să facă publice listele ce conținnumele doctorilor, profesorilor și conferențiarilor care au trecutexaminarea Consiliului Național de Atestare a Diplomelor șiTitlutilor Universitare (CNATDCU), organismul subordonat MECTS șicare evaluează dosarele primite de la universități, motivația fiindaceea că respectivele ordine de confirmare „sunt acteadministrative cu caracter individual”.

Explicație cu atât mai bizară cu cât decizia publicării listelornominale a fost luată în decembrie 2009 de către premierul EmilBoc. Practic, în timpul celor două luni de mandat interimar lașefia Educației al lui Boc, anexele ordinelor cu promovările dinuniversități au fost afișate chiar pe site-ul ministerului, listeleconținând atât numele celor confirmați în funcții cât și numelecelor declarați respinși. Mai mult, premierul a semnat și un ordinseparat care făcea referire la transparența decizională referitoarela acordarea titlurilor științifice și didactice, document ceprevede noi baze de evaluare pentru comisiile CNATDCU.

Paradoxul nu se oprește însă aici. Publicarea listelorsolicitate de gândul a fostani la rândul una dintre principalele doleanțe ale cercetătorilorcare acum se află la cârma Ministerului Educației. În anul 2007,Asociația AdAstra, condusă de actualul consilier al ministruluiEducației, Răzvan Florian, și din care a făcut parte chiar DanielFuneriu, protesta împotriva secretizării listelor cu numeleprofesorilor și doctorilor confirmați, catalogând refuzul de a laacea vreme al MECTS drept unul lipsit de bază legală.

Argumentele AdAstra pot fi găsite aici

Ministrul Daniel Funeriu nu a dorit să facă nici un comentariusuplimentar refuzului de a publica listele nominale solicitate deGândul,precizând doar că își asumă răspunsul ministerului.

De ce sunt ascunselistele?

Secretizarea ordinelor de ministru prin care miile de candidațidevin anual profesori și doctori universitari nu esteîntâmplătoare. Gândul a publicat în ultimii ani zeci de exemple deminiștri și parlamentari care au obținut înnobilarea universitarăcot la cot cu persoane controversate din mediul de afaceri. Amintimcazul chestorului Marian Tutilescu, care, în anul 2007, pe cândconducea Poliția Capitalei, a primit titlul de doctor la Academiade Poliție, alături de „Regele asfaltului”, Costel Cășuneanu. Un anmai târziu, Universitatea din Petroșani acorda titlul de doctoratât președintelui PDL Hunedoara, Tiberiu Iacob Ridzi, cât șicontrovesratului ex-director al CNH, Ilie Bălănescu. Printreminiștrii care și-au obținut doctoratul în timpul exercităriifuncției se numără: Cristian David, confirmat doctor în aceeași ziși de aceeași universitate (ASE, promoția 2007), cu Cozmin Gușă,precum și Eugen Nicolaescu, numit doctor în cadrul ASE, în anul2008, în același timp cu actualul lider al UNPR, CristianDiaconecu.

Principala întrebare ce reiese din numărul ridicat de doctorateobținute (peste 25000 în ultimii zece ani) este:ce fel de filtru impune Ministerul Educației în vederea înnobilăriiuniversitare? Un răspuns este dat de statistică: 96% dintredosarele depuse de universități în anul 2010 și 95% dintre dosareledepuse în acest an au trecut cu brio de comisiile CNATDCU, încondițiile în care nimeni nu mai poate verifica soliditateaacestora, ce fel de lucrări științifice stau la baza promovării șimai ales câte lucrări științifice indexate ISI au fost publicate decandidați. Până acum sistemul a funcționat impecabil, banda rulantăa promovării fiind asigurată de faptul că în cadrul Consiliuluiactivau o parte din cei care analizau dosarele la nivelul senateloruniversitare. Un conflict de interse care a mers până la prezențarectorilor în comisiile de specialitate de la centru. Iar pentru calucrurile să fie cât mai simple, în ultimii zece ani au apărut oserie de echivalări care permiteau obținerea titlului de doctorprin simpla publicare de articole „științifice” în revisteautohtone lipsite de recunoaștere internațională. Mecanism ce nuputea funcționa perfect fără secretizarea datelor, astfel încâtnimeni să nu poată afla cine, când și în ce condiții a fostînaintat în cariera universitară.

Neoficial, ministerul transmite că întreaga problemă a acordăriititlurilor universitare va fi rezolvată în acest an. O parte dintredomeniile în care au loc promovările la nivel de profesor șiconferențiar au primit deja noi criterii, deși Ministerul Educațieinu le-a făcut încă publice pe site-ul instituției. Despreînlocuirea criteriilor în cazul doctoratelor nu se aude încă nimic.Însă, chiar dacă sistemul prin care se acordă toate aceste titluriuniversitare ar fi schimbat din temelii în acest an, rămâneîntrebarea: care este argumentul pentru faptul că numele celor careau beneficiat până acum de permisivitatea sistemului „trebuie” sărămână ascunse de ochii publicului?

Inchide