Între 700 și 1.000 de funcționari zboară din Primăria Capitalei. Personalul de la Zoo, Străzi și Parcurile – aproape înjumătățit

Redactor:
Maria Manoliu
Între 700 și 1.000 de funcționari zboară din Primăria Capitalei. Personalul de la Zoo, Străzi și Parcurile – aproape înjumătățit
Oficial, 700 de angajați din instituțiile municipalității bucureștene își vor pierde slujbele - neoficial, numărul disponibilizaților va fi de 1.000. Decizia de disponibilizare a fost luată vineri, de Consiliul General al Municipiului București.

• Centrul deProtecție a Plantelor București va reduce numărul deposturi de la 89 la 35
• AdministrațiaFondului Imobiliar va funcționa cu 140 de posturi, de la300 cât are în prezent
• AutoritateaMunicipală de Reglementare a Serviciilor Publice va avea20 de posturi, din 23.
• AdministrațiaMonumentelor și Patrimoniului Turistic va rămâne cu 31 deposturi din 36
• Pentruaparatul permanent de lucru al CGMB au fostalocate două posturi, fiind menținut însă numărul de posturiaprobat.
• La ClubulSportiv Municipal București au fost reduse 100 de posturi,de la 167 la 67.

Reduceri de personal jumătate pe hârtie, jumatatefizic

Proiectul de hotărâre aprobat vineri prevede că aparatul despecialitate al primarului general se reduce de la 1.354 la 1.120de posturi – în care sunt incluse 83 preluate de la Centrul dePlanificare Urbană și Metropolitană București, Centrul de Calcul șide la Monitorul Oficial al Municipiului București, dupădesființarea acestora, și 16 create pentru a prelua atribuții de laAdminstrația Străzilor și de la Administrația Lacuri, Parcuri șiAgrement București (ALPAB).

De la Administrația Străzilor București au fost transferate 12posturi cu care s-a creat un nou serviciu, Serviciul IluminatPublic Stradal, Arhitectural și Monumental, în cadrul DirecțieiUtilități Publice. De la ALPAB, patru posturi care avea atribuțiide emitere a avizelor de toaletare sau defrișare au fost trecute laServiciului Avize și Acorduri din Direcția de Mediu amunicipalității. Direcția Sisteme Informatice din cadrul PrimărieiCapitalei a preluat 40 de posturi din desființatul Centrului deCalcul București. Pentru preluarea atribuțiilor Monitorului Oficialal Municipiului București au fost înființate două compartimente,unul în cadrul Direcției Administrație Publică și altul la DirecțiaAsistență Tehnică și Juridică pentru CGMB. Cele două compartimenteau un număr de 13 posturi, potrivit raportului de specialitate alproiectului. Totodată, atribuțiile Centrului de Planificare Urbanăși Metropolitană București au fost preluate prin înființarea a 30de posturi în cadrul Serviciului Proiecte Urbane din Direcția deUrbanism a Primăriei Capitalei.

Sorin Oprescu a declarat, după aprobarea proiectului, că „în modefectiv vor pleca în jur de 700 de oameni, restul fiind posturicare în fiecare an erau finanțate, banii fiind blocați în fondul desalarii. Acum avem suma exactă a fondului de salarii corelată cunumărul exact al posturilor ocupate”. Potrivit unor surse dincadrul municipalității, reducerile de personal sunt jumătate pehârtie, jumătate fizic. Acestea susțin că din aparatul propriu alPrimăriei Capitalei vor fi date afară 80 de persoane.

Oficial, 700 de angajați din instituțiile municipalitățiibucureștene își vor pierde slujbele – neoficial, număruldisponibilizaților va fi de 1.000. Decizia de disponibilizare afost luată vineri, de Consiliul General al Municipiului București.Ședința a fost una extrem de tensionată din care n-au lipsitreplici ca „toată viață ai jucat doar roluri de cal” sau „măi,animalule”.

După cum au declarat, consilierii municipali s-au aflat în salădoar de frica sancțiunilor Codului Penal. „Suntem 55 de oamenicare, sub sancțiune penală, trebuie să luăm niște decizii aberenteluate de clanul Băsescu-Udrea-Boc”, a spus consilierul PNL RobertNițu. Acesta a adăugat că, fiind vorba de sancțiuni penale,probabil niciunul dintre consilierii generali nu va părăsi sala deședință „deși, în mod normal” ar fi trebuit să plece acasă. Larândul lor, consilierii PSD au catalogat ordonanța ca fiind unailegală. „Prin această ordonanță (privind restructurarea sistemuluibugetar n.n.) se încalcă autonomia publică locală și se încearcăimpunerea unor criterii aberante. Mă supun întru totul prevederilorpenale având în vedere că nu voi încălca prevederile Constituțieiși ale legii organice”, a spus consilierul PSD, Doru Giugula.

Deși de la microfon, liderii grupurilor PSD și PNL au anunțat cănu vor aproba proiectele de hotărâre privind reducerea posturilor,acestea au trecut cu voturile alianței PDL-PNG.

Restructurările se vor face în baza CoduluiMuncii

Potrivit primarului general al Capitalei, numărul posturilorreduse din instituțiile municipalității este de 2.662, de la 7.063la 4.401. „De acum înainte comisii formate din directori aidirecțiilor vor discuta și vor pune în aplicare reducerile fizicede posturi împreună cu liderii de sindicat pe baza prevederilorCodului Muncii. Evident nu vor fi reduse posturile mamelor aflateîn concediu de creșterea copilului, cele ale bolnavilor incurabilietc.”, a spus Oprescu.

• LaAdministrația Străzilor, numărul de posturi va firedus de la 815 la 490.
• ALPABva avea 777 de posturi, de la 1.435 cât are în prezent
• LaAdministrația Cimitirelor și Crematoriilor Umanenumărul de posturi va fi redus de la 530 la 405.
• LaAdministrația Grădina Zoologică București a fostredus numărul de posturi, de la 152 la 85
• Autoritateapentru Supravegherea și Protecția Animalelor București vaavea 253 de posturi, față de 298 în prezent. (Citește maideparte în pagina următoare)

Inchide