Liderii patronali: Premiile pentru încasările din amenzi vor genera excese ale inspectorilor ANAF

Redactor:
Dan Straut
Liderii patronali: Premiile pentru încasările din amenzi vor genera excese ale inspectorilor ANAF
Mai multe pe gândul.info

Liderii patronali consideră că acest comportament „va avea efecte dramatice în special asupra IMM-urilor, care nu dispun de resurse materiale, financiare și umane necesare să le permită susținerea unor contestații/procese îndelungate pentru anularea actelor de control”. De cealaltă parte, „recompensa funcționarilor nu este dublată și de răspunderea materială a acestora pentru actele de control anulate, nefiind asigurat un minim echilibru în acest domeniu”.

„Pentru tot personalul plătit din fonduri publice trebuie asigurat un sistem unitar de salariazare și respectarea principiilor Legii-cadru nr. 153/2017 (principiul legalității, transparenței, nediscriminării, tratamentului egal, importanței sociale a muncii, sustenabilității financiare, ierarhizării, stimulării performanțelor). Ordonanța de Urgență nr. 116 din 28 decembrie 2017 încalcă art. 56 alin. (1) din Constituția României și regulile fiscal-bugetare, deoarece menționează înființarea unei activități finanțate integral din venituri proprii pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală, care poate reține, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări ale ANAF”, au menționat reprezentanții CNIPMMR, într-o conferință de presă.

„Potrivit art. 56 alin. (1) din Constituția României, cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice” și nu la veniturile proprii ale unei instituții, pentru acordarea de prime. Activitatea de controlul fiscal și de colectare nu poate genera venituri proprii, veniturile respective reprezentând creanțe bugetare, ce se cuvin bugetului general consolidat”. De asemenea, „Ordonanța de Urgență nr. 116/2017 încalcă și toate principiile și dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fiind inadmisibilă acordarea directă a unei părți din veniturile bugetului de stat celor implicați în colectarea lor, ca sarcină de serviciu, pentru care se încasează salarii, inspectorii ANAF desfășurând activități pe cheltuiala exclusivă a statului, cu dotările/logistica instituției (nu ca activitate externalizată, pe cheltuiala proprie) și nefiind mai expuși decât alte categorii (judecători, procurori, polițiști)”, mai arată liderii CNIPMMR.

„Funcționarii care vor abuza de poziția lor, de cadrul legal neclar, de interpretări forțate în dorința de a acumula cât mai multe sume în fondul de premiere nu vor răspunde, Codul de procedură fiscală reglementând exclusiv răspunderea statului pentru prejudiciile create prin acte administrative nelegale, spre deosebire de vechiul Cod, în care răspundeau și funcționarii fiscali vinovați, potrivit regulilor de drept comun din contenciosul administrativ”, au mai precizat reprezentanții IMM.

CNIPMMR solicită Parlamentului luarea în considerare a poziției sale și motivelor expuse pentru neaprobarea Ordonanței de Urgență nr. 116/2017, care „are carențe structurale și conceptuale majore, încălcând Constituția și principiile fiscal-bugetare și care va avea un impact negativ semnificativ asupra contribuabililor onești, în special asupra IMM-urilor”, se arată într-un comunicat al Consiliului.

Inchide