Măsură discriminatorie? Persoanele singure sau familiile cu venituri medii de maximum 1.000 de lei plătesc restanțelele la întreținere fără penalizări

Redactor:
Maria Manoliu
Măsură discriminatorie? Persoanele singure sau familiile cu venituri medii de maximum 1.000 de lei plătesc restanțelele la întreținere fără penalizări
Măsura a intrat în vigoare pe data de 23 iulie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii 175 care o modifică pe cea referitoare la înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Măsura a intrat în vigoare pe data de 23 iulie, odată cupublicarea în Monitorul Oficial a Legii 175 care o modifică pe ceareferitoare la înființarea și funcționarea asociațiilor deproprietari. Potrivit noului act normativ, „proprietarii care îșiachită integral cotele de contribuție la cheltuielile asociațiilorde proprietari în termen de 12 luni de la data intrării în vigoarea prezentei legi vor fi scutiți de la plata penalităților generatede suma restantă cu titlu de bază. Prin cotele de contribuție lacheltuielile asociațiilor de proprietari se înțelege datoria cutitlu de bază fără suma rezultată din penalități”.

• Acesteprevederi se vor aplica familiilor al căror venit net lunar pemembru de familie, respectiv al unei persoane singure, nu depășeștesuma de 1.000 lei.

O măsură discriminatorie. Îndemn la neplată

Noile reglementări au stârnit deja protestul asociațiilor deproprietari. Acestea consideră că este posibil ca timp de 363 dezile unii proprietari să nu-și achite întreținerea și întreaga sumăsă o plătească în a 364-a zi fără niciun fel de penalități.Președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari „Habitat”, MihaiMereuță, a declarat, pentru Gândul, că „măsura estediscri-minatorie față de familiile care și-au plătit la timp cotelede întreținere chiar dacă se încadrează în plafonul de 1.000 lei pemembru de familie. Este grav că prin această ințiativă se transferăprotecția socială din sarcina autorităților publice în cârcaasociațiilor de proprietari. Există riscul ca această facilitate săfie interpretată ca un îndemn la neplată sau la plata cu întârzierea cotelor de întreținere. Mai mult, nu se face nicio mențiune înlegătură cu proprietarii care pot înregistra restanțe la o datăulterioară. De asemenea, în următoarele 12 luni poate existatentația de a nu se mai plăti nicio cotă la întreținere, atât timpcât în cea de-a 364-a zi poți plăti fără nicio penalitate”.

INFO PLUS

Ce spune legea

Potrivit Legii 230 privind înființarea și funcționareaasociațiilor de proprietari, acestea pot stabili un sistem propriude penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pelista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentrufiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de30 de zile care depășește termenul stabilit pentru plată. Sumelerezultate din aplicarea penalităților de întârziere vor faceobiectul fondului de penalități al asociației de proprietari și sevor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociației deproprietari de către terți și pentru cheltuieli cu reparațiileasupra proprietății comune sau alte cheltuieli de naturăadministrativă.

Inchide