Miza recalculării pensiilor: 1,2 miliarde de euro pentru pensionarii din Apărare, Interne și Servicii. Un general poate lua și 2.200 de euro/lună, cât 12 pensii medii pe economie

Redactor:
Victor Rotariu
Miza recalculării pensiilor: 1,2 miliarde de euro pentru pensionarii din Apărare, Interne și Servicii. Un general poate lua și 2.200 de euro/lună, cât 12 pensii medii pe economie
Anul acesta statul român va cheltui 4,5 - 5 miliarde de lei (1,07-1,2 miliarde de euro) pentru a plăti pensiile "paralele" ale celor 170.000-180.000 de pensionari plătiți de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor dar și pe cei care au făcut parte din serviciile secrete, după cum au declarat pentru gândul surse guvernamentale

Anul acesta statul român va cheltui 4,5 – 5 miliarde de lei(1,07-1,2 miliarde de euro) pentru a plăti pensiile „paralele” alecelor 170.000-180.000 de pensionari plătiți de către MinisterulApărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor dar șipe cei care au făcut parte din serviciile secrete, după cum audeclarat pentru gândul surse guvernamentale. „Rămâne devăzut care va fi efectul exact al recalculărilor de la Armată.Vorbim despre un buget total pentru anul în curs de 4,5 – 5miliarde de lei. Sunt incluse aici și Serviciile (Secrete, n.r.).Numărul beneficiarilor este de peste 170.000”, ne-au declaratsursele citate. În 2007 numărul lor era de sub 140.000 depersoane.

Dacă în cazul Armatei, a Poliției și a SRI datele privindnumărul de pensionari au fost făcute publice, respectiv 80.000la Apărare, 66.000 la Interne și 8.000 la SRI, în cazulcelorlalte servicii secrete nu se precizează, prin bugete,defalcarea sumelor sau numărul beneficiarilor. Doar în cazul celortrei instituții este vorba despre 154.000 de pensionari, cărora lise adaugă cei care au activat în cadrul altor servicii secrete.

La un calcul simplu reiese că pensia medie acordată acestuitip de pensionari este de până la 514 euro pe lună. În sistemulde stat pensia medie este de 2,4 ori mai mică, respectiv de sub 180de euro. Altfel spus, cei 180.000 de pensionari plătiți deaceste ministere și instituții încasează, ca valoarea absolută, opensie totală anuală încasată de 434.000 de pensionari de statcare încasează, de la bugetul de stat, nu din surse speciale,pensia medie pe economie de la sfârșitul anului trecut.

Deși au pensie medie de 2,4 ori mai mare decât cea din sistemulde stat, militarii, polițiștii și cei care au activat în serviciilesecrete și sunt acum la pensie sunt departe, în bani, de ceea ceprimește un fost magistrat.

Conform datelor CNPAS din luna noiembrie, în România erau 2.802beneficiari de pensii calculate conform legii 303/2004 privindstatutul procurorilor și al judecătorilor. Foștii magistrați auîncasat la nivelul lunii precizate o pensie medie de 8.869 de lei,respectiv de peste 2.100 de euro, dintre care 1.860 de euro aufost plătiți direct de la bugetul de stat și nu din bugetul deasigurări sociale. Astfel, un magistrat care a ieșit la pensieși beneficiază de prevederile legii speciale are o pensie medie depatru ori mai mare decât a unui fost angajat al Armatei sau alvreunui Serviciu și de aproape 12 ori mai mare decât cea a unuipensionar de rând„. La un calcul simplureiese că dacă statul ar plăti toți pensionarii din sistemul destat, „nespeciali”, cu o pensie medie similară celei care esteîncasată de pensionarii-magistrați, are fi nevoie de venituriletotale ale României timp de trei ani pentru a asigura plata acesteipensii timp de un singur an.

În ceea ce privește pensiile militarilor, după cum reiese dintabele publicate de ministerul de resort cu ocazia recalculăriilor, un general poate avea o pensie și de 9.484 de lei, adică depeste 2.200 de euro. Unor generali le-a crescut pensia, în urmarecalculării și cu 3.200 de lei, fiind cazuri în care și scăderileau depășit 3.000 de lei. Creșterea de 3.200 de lei echivalează cumajorarea pensiei de general cu patru pensii medii pe economie.

Inchide