IMPORTANT. Model de contestație la BAC 2020. Cum trebuie să procedezi dacă ai luat o notă mică la bacalaureat

Redactor:
Mihai Georgescu
IMPORTANT. Model de contestație la BAC 2020. Cum trebuie să procedezi dacă ai luat o notă mică la bacalaureat
Model de contestație la BAC 2020. Cum trebuie să procedezi dacă ai luat o notă mică la bacalaureat

Elevii care se consideră neîndreptățiți de notele de la Bacalaureat 2020 pot depune contestații marți, 30 iunie, între 16.00-20.00 și miercuri, 1 iulie, între 8.00-12.00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 5 iulie.

Ministerul Educației a anunțat că elevii pot depune / transmite contestațiile pe cale electronică, respectiv o declarație-tip în care să menționeze faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației se poate modifica prin creștere sau descreștere! Rezultatele la Bacalaureat 2020 sunt disponibile pe GÂNDUL.RO. Rezultatele la Bacalaureat 2020 pe județe și orașe pot fi verificate, de asemenea, pe GÂNDUL.RO.

Dacă vorbim de un candidat minor, atunci declarația-tip trebuie să fie semnată și de către părinții / reprezentanții legali ai acestuia.

„Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat. Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen”, se arată în documentul ministerului.

Foarte important! Cum se notează lucrările la contestațiile făcute la Bacalaureat 2020

În cazul lucrărilor ce au primit inițial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 și 4,99 sau o notă cel puțin egală cu 9,50, nota definitivă este acordată de către comisia de contestații.

Pentru lucrările ce au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte.

Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.

Important de știut! Nota finală nu mai poate fi modificată, este nota obținută de candidat la proba respectivă

Comisiile de bacalaureat din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările ce se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, dacă este cazul, media generală de bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului BAC 2020.

Calendarul sesiunii speciale la Bacalaureat 2020

Absolvenţii de liceu care la Bacalaureat vor avea temperatura peste maximul admis, vor fi în izolare sau carantină din cauza epidemiei de COVID-19, precum şi cei care nu vor participa din alte motive medicale se vor putea înscrie la sesiunea specială a acestui examen.

29 iunie – 3 iulie – înscrierea candidaţilor;
6 iulie – Limba şi literatura română – proba E a) – proba scrisă
7 iulie – proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisă
8 iulie – proba la alegere a profilului şi a specializării – proba E d) – proba scrisă
9 iulie – Limba şi literatura maternă – proba E b) – proba scrisă
10 iulie – afişarea rezultatelor (ora 12,00)
10 iulie – depunerea contestaţiilor (între orele 14,00 – 19,00)
12 iulie – afişarea rezultatelor finale (după ora 12,00)

În acest an marcat de pandemia de coronavirus, în premieră la examenele naționale, rezultatele elevilor vor fi afișate anonimizat. Numele elevilor sunt codificate, astfel că la avizier, precum şi pe pagina online dedicată rezultatelor de la Bac 2020 vor apărea coduri în dreptul cărora vor fi afişate notele şi mediile. Fiecare candidat de la Bacalaureat va primi anterior afişării rezultatelor codul specific.

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2020 vor fi afişate la avizierele liceelor, prin postare pe site-urile liceelor şi prin postare pe site-urile  Ministerului Educaţiei şi a inspectoratelor şcolare.

Inchide