Motivare CCR privind legea de protecție a consumatorului în contractele de leasing: Nu are avizul CES

Redactor:
Alexandru Costea
Motivare CCR privind legea de protecție a consumatorului în contractele de leasing: Nu are avizul CES
CCR arată, în motivarea deciziei de neconstituționalitate a legii de modificare a OG 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing și de completare a OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, că inițiatorii acesteia nu au solicitat avizul CES.

Judecătorii CCR au admis obiecția de neconstituționalitate formulată de 84 de deputați PNL și USR și au constatat, pe 13 martie, că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, precum și pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului este neconstituțională în ansamblul său.

Potrivit magistraților Curții, legea de organizare și funcționare a Consiliului Economic și Social (CES) prevede obligația inițiatorilor de proiecte sau propuneri legislative de a solicita avizul C.E.S. în cazul în care reglementările preconizate vizează domeniile de specialitate ale acestuia reprezentate de protecția consumatorului. În acest sens, Curtea constată că legea criticată se referă în mod special la protecția consumatorilor, domeniu în care trebuia solicitat avizul C.E.S.

„(1) Consiliul Economic și Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaților ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. (2) domeniile de specialitate ale Cosnsiliului Economic și social sunt: (…) e) protecția consumatorului și concurența loială”, arată motivarea CCR.

Conform Curții, sesizarea de neconstituționalitate arăta că legea ignoră faptul că „în legislația în vigoare la acest moment există o serie de reglementări recente care asigură protecția consumatorilor în ceea ce privește evitarea sau cel puțin atenuarea impactului declarării scadenței anticipate și declanșării executării silite, creând falsa impresie că eliminarea caracterului de titlu executoriu ar fi necesară pentru ca instituțiile de credit să nu mai treacă imediat la executarea silită, în cazul în care debitorul înregistrează restanțe”.

Totodată, semnatarii sesizării arătau că potrivit prevederilor OUG 52/2016, „consumatorul este protejat de o eventuală declarare precipitată a scadenței anticipate și de o iminentă executare silită, la discreția băncii, în ipoteza acumulării de restanțe, legiuitorul instituind mecanisme obligatorii pentru creditor, atât pentru corectarea eventualelor dificultăți întâmpinate de consumator la rambursarea creditului, cât și pentru amânarea declanșării executării silite pentru o perioadă considerată rezonabilă, astfel încât să i se asigure acestuia posibilitatea rambursării voluntare a creditului”.

Actul normativ declarat neconstituțional în ansamblul său este anulat, iar inițiatorii ar trebui să reia întreg procesul legislativ.

×
Misiunea SpaceX ajunge la Stația Spațială Internațională

Misiunea SpaceX ajunge la Stația Spațială Internațională

Publicată de Gandul pe Duminică, 31 mai 2020
Gândul LIVE!
Inchide