• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Patriarhia explică de ce Biserica trebuie să decidă cine poate să fie profesor de religie. „Autonomia universitară și autonomia cultelor nu trebuie confundate cu lipsa de responsabilitate”

Patriarhia explică de ce Biserica trebuie să decidă cine poate să fie profesor de religie. „Autonomia universitară și autonomia cultelor nu trebuie confundate cu lipsa de responsabilitate”
Protocolul semnat de Patriarhie și Ministerul Educației prevede cum pot fi angajați profesorii de religie.

Patriarhia Română a făcut, marți, mai multe precizări privind Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar, încheiat cu Ministerul Educației Naționale și Secretariatul de Stat pentru Culte în 29 mai, după ce în presă au apărut mai multe informații „tendențioase” legate de acest subiect.

„Protocolul reafirmă cooperarea profesorilor de religie și a cadrelor didactice din învățământul teologic preuniversitar și universitar cu propria lor Biserică a cărei învățătură de credință o predau în școli, deoarece statul respectă autonomia cultelor și, deci, nu realizează singur, ci împreună cu ele, învățământul religios confesional. În plus, întrucât absolvenții instituțiilor de învățământ teologic ortodox sunt angajați, în cea mai mare parte, de către Biserica Ortodoxă Română, aceștia trebuie să îndeplinească pe lângă exigențele de formare academică și pe cele morale și spirituale specifice acesteia. Pentru binele societății românești de azi este mare nevoie de-a intensifica legătura între libertate și responsabilitate, între autonomie și cooperare. Autonomia universitară și autonomia cultelor, ambele garantate de lege, nu trebuie confundate cu indiferența sau lipsa de responsabilitate privind viața societății sau binele comun. În acest context, coresponsabilitatea și cooperarea între Stat și Biserică în spirit de respect reciproc este o datorie morală și o necesitate practică pentru creșterea calității actului educațional”, se arată în comunicatul Patriarhiei Române.

În plus, arată sursa citată, potrivit Constituției României și Legii educației naționale, religia, ca disciplină școlară, este parte a trunchiului comun și are caracter confesional, fiind predată, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult, de profesori abilitați, în baza protocoalelor încheiate de Ministerul Educației și cultele religioase recunoscute de stat.

Acest statut al orei de religie din România se regăsește în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, subliniază Patriarhia.

„Astfel, încheierea Protocolului între cele trei instituții semnatare, care să reglementeze modul de colaborare între stat și fiecare cult în parte pentru asigurarea învățământului religios în România, este o cerință legală și reflectă realitatea garantată constituțional că ora de religie a fiecărui cult este predată de persoane acreditate de respectivul cult”, mai arată Patriarhia Română.

Protocolul încheiat de Patriarhia Română, Ministerul Educației Naționale și Secretariatul de Stat pentru Culte are scopul creșterii calității învățământului religios public, precum și a învățământului teologic preuniversitar și universitar. Acesta urmează Protocolului încheiat între Ministerul Învățământului și Științei și Secretariatul de Stat pentru Culte pentru introducerea educației moral-religioase în învățământul de Stat (septembrie 1990) și celor ulterioare încheiate de Patriarhia Română cu Ministerul Educației Naționale pentru reintegrarea învățământului teologic seminarial (liceal) și universitar în învățământul public românesc.

Potrivit Patriarhiei, prevederile acestor protocoale anterioare sunt reluate și precizate mai clar în Protocolul din 29 mai 2014, ținându-se cont de prevederile constituționale și noile reglementări legale, experiența dobândită și practica administrativă constantă din ultimii 25 de ani referitoare la responsabilitatea Bisericii Ortodoxe Române în formarea și selectarea personalului său necesar în diferite domenii de activitate (preoți, profesori de religie, asistenți sociali etc.). Protocolul afirmă „coresponsabilitățile și competențele specifice Statului și Bisericii în domeniul învățământului religios public și a învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar”, mai precizează aceeași sursă.

Protocolul prevede că încadrarea profesorilor de religie se face cu avizul scris al ierarhului locului, iar retragerea motivată a acestui aviz duce la încetarea de drept a contractului individual de muncă.

Elvira Gheorghita, [email protected]

Inchide