• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Protocol BOR-Ministerul Educației. Profesorii de religie, angajați doar cu semnătura șefilor Bisericii care decid și concedierile

Protocol BOR-Ministerul Educației. Profesorii de religie, angajați doar cu semnătura șefilor Bisericii care decid și concedierile
Încadrarea profesorilor de religie se va face cu avizul scris al ierarhului locului, iar retragerea motivată a acestui aviz duce la încetarea de drept a contractului individual de muncă, potrivit unui protocol încheiat între Ministerul Educației, Secretariatul de Stat pentru Culte și Patriarhie.

Ministerul Educației Naționale (MEN), Patriarhia Română și Secretariatul de Stat pentru Culte au semnat, joi, un protocol de colaborare care vizează predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar.

În ceea ce privește predarea religiei ortodoxe în învățământul preuniversitar, încadrarea profesorilor se face cu avizul scris al ierarhului locului, iar retragerea motivată a acestui aviz duce la încetarea de drept a contractului individual de muncă, conform legislației în vigoare, se pune într-un comunicat al MEN.

Totodată, reprezentanții Patriarhiei Române/ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitățile de inspecție școlară.

Protocolul mai stipulează că unitățile de învățământ preuniversitar au obligația legală de a asigura respectarea convingerilor, a valorilor și a simbolurilor religioase.

Programele școlare pentru disciplina religie – cultul ortodox sunt elaborate de către MEN în colaborare cu Patriarhia Română și cu Secretariatul de Stat pentru Culte și sunt aprobate potrivit legii. Manualele de religie – cultul ortodox sunt avizate de Patriarhia Română și se aprobă conform legii.

În privința învățământului teologic ortodox, protocolul prevede că facultățile și departamentele de teologie ortodoxă (din cadrul altor facultăți cu domenii înrudite) se înființează, se restructurează în alte forme de învățământ superior, își restrâng activitatea sau intră în lichidare potrivit prevederilor legale în vigoare. Aceste modificări se fac la solicitarea ierarhului, aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și de Senatul universității, cu respectarea autonomiei universitare.

Ocuparea unui post didactic în cadrul unei facultăți sau departament de teologie ortodoxă se face cu avizul scris al ierarhului.

Înscrierea la facultățile de teologie ortodoxă se face de asemenea pe baza avizului scris al ierarhului. Retragerea avizului se aplică studenților care se fac vinovați de abateri grave de la morala și doctrina cultului, după consultarea consiliului facultății de teologie. În aceste situații, exmatricularea studenților va fi pusă în aplicare de către conducerea universităților.

Admiterea în aceste facultăți și durata studiilor vor respecta reglementările din învățământul superior de stat, cu păstrarea specificului bisericesc, care presupune ca durata specializării Teologie Pastorală, pentru studii universitare de licență, să fie de patru ani.

Necesarul de școlarizare pentru anul I, specializarea Teologie Pastorală, este stabilit anual de către Patriarhia Română și se comunică Ministerului Educației Naționale. Necesarul de școlarizare pentru celelalte specializări este stabilit, de comun acord, de Patriarhia Română și instituțiile de învățământ superior, în limita cifrei de școlarizare aprobată de Guvern.

Cadrul legislativ pe care se fundamentează protocolul este format din Constituția României, Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, Legea 53/2003 – Codul Muncii, Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, se mai spune în comunicatul MEN.

Inchide