Matei Ioan
23.04.2012
Știri

Rezultatele slabe la admiterea în magistratură, analizate

Plenul CSM va analiza astăzi rezultatele probei eliminatorii din cadrul examenului de admitere în magistratură, în urma căreia au promovat doar 72 de candidați, deși se înscriseseră peste 3.200 de absolvenți de drept pentru cele 200 de posturi scoase la concurs

Plenul CSM va analiza astăzi rezultatele probei eliminatorii dincadrul examenului de admitere în magistratură, în urma căreia aupromovat doar 72 de candidați, deși se înscriseseră peste 3.200 deabsolvenți de drept pentru cele 200 de posturi scoase la concurs.Candidații care au obținut minimum 70 de puncte la primul examensunt declarați admiși în a II-a etapă, care are două probe: un testde verificare a raționamentului logic, prin rezolvarea unui testgrilă și un interviu constând în chestionarea orală a candidațilorîn scopul identificării aptitudinilor, motivațiilor și elementelorde etică specifice profesiei. Potrivit CSM, numărul posturilorvacante în sistemul judiciar român era de 854, dintre care 406judecători și 448 procurori.

Inchide