• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

România: spor pentru muncă „ÎN CONDIȚII NEDORITE”. Listă de bonusuri ILEGALE în instituțiile publice românești

România: spor pentru muncă „ÎN CONDIȚII NEDORITE”. Listă de bonusuri ILEGALE în instituțiile publice românești
Inspectorii Curții de Conturi au constatat că majoritatea banilor au fost cheltuiți pe tichete cadou, prime sau sporuri, printre care se numără "sporul de praf de cretă", cel de muncă în „condiții nedorite" sau cel pentru „munca într-un schimb".

În 2009 primăriile din județul Bacău au prejudiciat bugetelelocale, în total, cu aproximativ 3 milioane de euro. InspectoriiCurții de Conturi au constatat că majoritatea banilor au fostcheltuiți pe tichete cadou, prime sau sporuri, printre care senumără „sporul de praf de cretă”, cel de muncă în „condițiinedorite” sau cel pentru „munca într-un schimb”.

La primăriile dinjudețul Bacău s-a plătit „spor de condițiinedorite”

În urma auditului financiar, inspectorii Curții de Conturi auconstatat că, în 2009, cele 33 de unități administrativ teritorialedin județul Bacău au acordat nelegal peste 20 de sporuri,stimulente sau indemnizații. Astfel, membrii comisiilor locale deaplicare a Legii fondului funciar au primit „sporuri dedificultate” în procent de 50 la sută din salariul de bază. Laacesta s-au mai adăugat „sporul de complexitate”, de 35%, și”sporul de dispozitiv”, în procent de 25 la sută.

Referentul, contabilul și secretarul primăriei au primit”sporuri de confidențialitate” în procent de 25 la sută, dinsalariul de bază. Au mai fost acordate „spor pentru condiții grele”în procent de 15 la sută, „spor de stres și suprasolicitareneuropsihică” în procent de 15 la sută, „spor de condiții nedorite”în procent de 10 la sută și „spor de toxicitate” în procent de 10la sută.

Toți angajații dinprimării au primit sporuri „de toxicitate”

Sporul de toxicitate a fost dat tuturor angajaților dinprimării. Pe lângă aceste sporuri, funcționarii, dar și personaluldin conducere au mai încasat câte 100 de lei pe lună pentrumedicamente și încă 100 de lei pe motiv că angajatorul nu a pututsă le asigure o masă caldă zilnic în incinta instituției.

Referenții și contabilii au mai primit în plus „indemnizații deconducere” în procent de 40 la sută, consilierii locali și-auprimit integral indemnizațiile de ședințe chiar când au fostabsenți iar primele anuale nu s-au calculat doar în funcție desalariul de bază, ci la cel rezultat după adăugarea „sporului devechime” și a celui „de condiții vătămătoare”.

Primarii și viceprimarii- salarii majorate ilegal cu 75%

Potrivit raportului Curții de Conturi, primarii și viceprimariidin județul Bacău și-au majorat ilegal salariile cu sporuri șitichete cadou. Astfel, în calitate de președinte sau membru alComisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar, aceștia au primit”spor de dificultate” în procent de 50 la sută din salariul debază, „spor de condiții grele” în procent de 15 la sută, „spor decondiții deosebite” în procent de 10 la sută și tichete cadou cuocazia sărbătorilor legale.

Executivul primăriilor mai este acuzat de Curtea de Conturi că”a făcut plăți peste baremurile aprobate” și că „a făcut cheltuielifără contraprestație”, respectiv că a decontat facturi pentruactivități neprestate, a făcut plăți pentru lucrărisupradimensionate și nu a întocmit și reținut garanții de bunăexecuție.

În școli s-a acordat,ilegal, „sporul de praf de cretă”

Cadrele didactice încadrate cu o jumătate de normă au beneficiatilegal, după cum susțin inspectorii Curții de Conturi, de „sporrural”. De acest spor au mai beneficiat îngrijitorii și muncitoriide la întreținere.

Secretarele din școli au primit „spor de xerox, arhivă șicalculator” iar profesorilor li s-au decontat analizele medicale șiau primit indemnizații pentru nașterea fiecărui copil.

Primăriile au mai acordat personalului din unitățile deînvățământ „spor pentru încălzirea cu lemne” în procent de 10 lasută, „spor pentru munca într-un schimb” în procent de 10 la sută,”spor de praf de cretă” în procent de 5% și indemnizații depensionare în limita a două salarii brute, toate acestea fără arespecta condițiile legii, conform raportului Curții deConturi.

La data de 31.12.2010 se aflau pe rolul instanțelor decontencios administrativ de la Tribunalul Bacău nouă dosare alcăror obiect îl constituie, în cea mai mare parte, litigii privindsporuri salariale și alte drepturi acordate de primării în bazacontractelor colective de muncă.

×
Inchide