• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Românii vor fi obligați să-și reabiliteze pe banii lor fațadele caselor și ale blocurilor. Dacă refuzi, plătește primăria și te execută silit – VEZI AICI LEGEA

Românii vor fi obligați să-și reabiliteze pe banii lor fațadele caselor și ale blocurilor. Dacă refuzi, plătește primăria și te execută silit – VEZI AICI LEGEA
"Avem o lege, e gata, probabil că va intra miercuri (în Guvern, n.r.), pentru reabilitarea fațadelor, prin care vom obliga proprietarii de imobile să reabiliteze fațadele, acolo unde este cazul, cu sprijinul statului", a spus ministrul de resort Elena Udrea, la Romanian Construct Forum, organizat de Mediafax.

„Avem o lege, e gata, probabil că va intra miercuri (în Guvern,n.r.), pentru reabilitarea fațadelor, prin care vom obligaproprietarii de imobile să reabiliteze fațadele, acolo unde estecazul, cu sprijinul statului”, a spus ministrul de resort ElenaUdrea, la Romanian Construct Forum, organizat de Mediafax.Cheltuielile aferente reabilitării imobilelor cu fațade deterioratevor fi suportate de proprietari, dar și de primării, în măsura încare acestea au fonduri aprobate, iar beneficiarii lucrărilorreprezintă cazuri sociale, se arată în proiectul de lege obținut degândul. Proiectul „privind măsuri de creștere a calitățiiarhitectural-ambientale a clădirilor” exceptează de la reabilitarefațadele blocurilor reabilitate termic, ale celor încadrate înclasa unu de risc seismic, sau clădirile și ansamblurile clasatesau în curs de clasare ca monumente istorice. Fațadele deterioratesunt, conform proiectului, cele care „pun în pericol siguranța șisănătatea populației și/sau care afectează calitatea cadrului urbanconstruit și a spațiilor publice urbane”.

Amenzi de 8.000 de lei pentru cei ce refuză accesul înclădire

Termenul prevăzut pentru începerea lucrărilor de reabilitare afațadelor este de 12 luni de la data primirii de către proprietar anotificării și poate fi prelungit cu cel mult șase luni, dar numaicu acordul primarului. În cazul în care proprietarul notificat nupermite accesul în clădire, primarul va cere instanțeijudecătorești o ordonanță președințială în baza căreia să poată fiexecutate lucrările de reparații. Această categorie de proprietaripoate fi amendată cu 8.000 de lei.

Lucrările de reabilitare a fațadelor pot consta în repararea saurefacerea zidăriei la pereții exteriori, tencuieli, zugrăveli,vopsitorii, placaje, refacerea sistemului de acoperire, atrotuarelor de protecție a construcției, lucrări de eliminare aigrasiei, izolarea rosturilor etc. În cazul în care lucrările deintervenție necesare nu au fost executate sau au fost începute darnefinalizate, în termenele notificate, dar și în cazul în careproprietarii notificați refuză executarea lucrărilor deintervenție, primarul poate solicita consiliului local aprobareaexecutării de către autoritatea administrației publice locale alucrărilor. Primăria va putea recupera sumele cheltuite inclusiv pecalea executării silite.

Primăria poate să plătească și tot ea săamendeze

Primăriile pot prelua parțial sau total cheltuielile legate dereabilitarea fațadelor dacă acest lucru este cerut de proprietari,însă aceștia trebuie să facă dovada că înregistrează venituri mediilunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net peeconomie. Proiectul inițiat de MDRT prevede sancțiuni de la 2.000de lei la 15.000 de lei. Amenda de 15.000 de lei poate fi aplicatăprimarilor care nu identifică și nu inventariază clădirile careurmează a fi reabilitate din punct de vedere arhitectonic.

Cea mai mică amendă se aplică proprietarilor care nu organizeazărecepția la terminarea lucrărilor, recepția finală la sfârșitulperioadei de garanție de 5 ani, și nu completează cartea tehnică aconstrucției cu documentele aferente lucrărilor de intervențieexecutate. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor sefac de către organele cu atribuții de control ale primăriilormunicipiilor, orașelor și municipiului București.

„Ideea este bună”

Cele mai multe case vechi cu fațadele deteriorate sunt însectoarele 1 și 2 ale Capitalei, dar și în Brașov sau Arad.Primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, susține că proiectul delege este anticonstituțional și nu poate fi aplicat. „Inițiativaeste una foarte bună însă modalitatea prin care se impunereabilitarea fațadelor este anticonstituțională. Ce temei legalexistă ca noi să organizăm licitații ca să-i facem unui particularfațada? Cum intră o firmă de construcții pe o proprietate privată?Ministerul Dezvoltării se implică inclusiv în bugetele primăriilorprin stabilirea anumitor lucrări”, a declarat Chiliman.

Inchide