SCANDALOS: Guvernul pune 500.000 de români la coadă ÎN FIECARE LUNĂ să dea bani

Redactor:
Victor Rotariu
SCANDALOS: Guvernul pune 500.000 de români la coadă ÎN FIECARE LUNĂ să dea bani
Conform legii, cei până la 500.000 de angajați din România care sunt plătiți exclusiv sau și prin contracte de drepturi de autor trebuie să depună, până pe 25 august, declarații individuale privind venitul încasat în iulie, atât la casele județene de pensii, la cele de sănătate, cât și la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă

Conform legii, cei până la 500.000 de angajați din România caresunt plătiți exclusiv sau și prin contracte de drepturi de autortrebuie să depună, până pe 25 august, declarații individualeprivind venitul încasat în iulie, atât la casele județene depensii, la cele de sănătate, cât și la agențiile județene pentruocuparea forței de muncă. Nici statul, nici experții fiscali șinici contribuabilii însă nu știu exact cum va avea loc procesul dedepunere a declarațiilor sau a plăților aferente acestora.

Deși legea a intrat în vigoare de la 1 iulie, Guvernul a făcutpublice normele metodologice abia la finele lunii trecute.

„Beneficiarii trebuie să depună, personal, aceste declarații, înfiecare lună, la autoritățile respective. Legea este foarte clară.În cazul veniturilor obținute prin contracte de drepturi de autor,angajatul, beneficiarul este cel care depune declarațiile. Mai multdecât atât, tot el este cel care le și plătește, adică în momentuldepunerii declarației trebuie să meargă cu bani la el pentru a faceplata pe loc”, a declarat pentru Gândul LuminițaRistea, managing partner Nexia International.

Ea a precizat că valoarea contribuțiilor sociale, de 16,5% dinvenitul net, pe lună, nu poate fi mai mare decât echivalentul a16,5% aplicat la cinci salarii medii brute pe economie, respectivde 1.514 lei. Astfel, cei care încasează din contractele dedrepturi de autor mai mult de 9.180 de lei pe lună vor plăti doarcei 1.514 lei.

Depun declarații și cei care nu au venituri

Conform legii, cei care nu obțin venituri sunt obligați oricumsă depună o notificare oficială, la casele județene de pensii, lacele de sănătate, și la agențiile județene de ocuparea forței demuncă, privind faptul că nu au avut venituri în luna precedentă.Amenda pentru nedepunerea declarațiilor este de 2.500 până la 5.000de lei, în timp ce amenda pentru completarea eronată adeclarațiilor este de 300 până la 600 de lei.

Din cei 16,5% pe lună, 10,5% reprezintă contribuția la sistemulpublic de pensii, 5,5% la cel de sănătate și 0,5% la cel de șomaj.În cazul angajaților care sunt plătiți, simultan, și pe carte demuncă și pe contracte de drepturi de autor, Casa Națională deAsigurări de Sănătate (CNAS) susține că nu este nevoie de niciodeclarație, pentru că angajatul, având carte de muncă, este deja unasigurat al sistemului. „În cazul celor care obțin exclusivvenituri din contracte de drepturi de autor, există, conform legii,obligația de a depune o singură declarație, la început, după careplata se face trimestrial, în funcție de veniturile obținute”, audeclarat pentru Gândul reprezentanții CNAS.

Asta înseamnă însă că angajații care au și carte de muncă șicontracte pe drepturi de autor nu vor plăti contribuții lunare de16,5% din venitul net, cum scrie în lege, ci de 11%, adică doarpentru pensii și pentru șomaj. Experții susțin însă că acest lucrunu reiese, în mod clar, din normele de aplicare a noului CodFiscal.

La cererea Gândul, oficialiiFiscului au explicat că „Persoanele care, pe lângă veniturile denatură salarială, realizează și venituri de natură profesională cucaracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – datoreazăcontribuțiile individuale și pentru aceste venituri de naturăprofesională”.

La casele de pensii și la agențiile de forță de muncă nurăspunde nimeni

Pentru că niciun oficial al Guvernului nu a prezentat, clar, peînțelesul populației, ce presupune modificarea Codului Fiscalprivind contribuțiile sociale aferente drepturilor de autor, mulțiangajați nu știu ce să facă.
Statul nu numai că nu a anunțat contribuabilii, dar nici nu lerăspunde la telefon.

La casele locale de pensii din cele șase sectoare ale Capitaleiîn intervalul 13:00-15:00 nu a răspuns niciun angajat la telefon,nici măcar la numărul centralei. Majoritatea numerelor erauredirecționate spre faxuri.

O sursă bună de informare ar putea fi departamentul de”Asistență pentru contribuabili” din cadrul Fiscului (AgențieiNaționale de Administrare Fiscală), al cărui contact poate fi găsitpe situl www.anaf.ro. „Declarațiile trebuie depuse lunar, lafiecare instituție în parte. Plata se face în acel moment.Declarația pentru șomaj poate fi găsită în legea 599/2010 iar ceapentru sănătate în legea 95/2006. Pentru pensii, din câte știu, nuexistă o declarație standard, tipizată, ceea ce înseamnă, cel maiprobabil, că va fi vorba despre o declarație pe propriarăspundere”, ne-a explicat un operator de la biroul de asistențăpentru contribuabili.

Inchide