Scene dramatice de luptă din comandamentul anti-insecte: „Țânțarul e activ între 18,30 și 24,20. Atunci trebuie să acționăm!”

Redactor:
Maria Manoliu
Scene dramatice de luptă din comandamentul anti-insecte: „Țânțarul e activ între 18,30 și 24,20. Atunci trebuie să acționăm!”
Autoritățile publice au declarat război țânțarilor din București, înființând un comandament de luptă în acest sens. O primă concluzie: perioada optimă în care aceștia trebuie atacați îl reprezintă intervalul orar 18,30- 24,20.

Autoritățile publice au declarat război țânțarilor dinBucurești, înființând un comandament de luptă în acest sens. Oprimă concluzie: perioada optimă în care aceștia trebuie atacați îlreprezintă intervalul orar 18,30- 24,20. În lupta cu țânțarii, s-auimplicat primarul Capitalei, Sorin Oprescu, directori dindirecțiile de Utilități Publice și de Inspecție ale primăriei, șefide la ALPAB, Administrația Spitalelor, Administrația Cimitirelor,RADET, Apa Nova și Poliția Comunitară.

• În data de 6 iulie,Sorin Oprescu a înființat „Comandamentul de Monitorizare aactivității de igienizare-combatere țânțari, aplicat în MunicipiulBucurești pentru anul 2010”.

• Potrivit dispozițieiprimarului general, „comandamentul se întrunește săptămânal și oride câte ori este nevoie pentru a stabili planul și programul deacțiuni în vederea aplicării eficiente a planului de combaterețân­țari larve și adulți”. Dispoziția prevede ca ALPAB săsupravegheze combaterea țânțarilor în jurul lacurilor,Administrația Cimitirelor să asigure condiții pentru”desțânțărizare” în crematorii și pe spațiile verzi din cimitire,RADET și Apa Nova la gurile de vizitare și ale celor de canalizare.La rândul ei, Poli­ția Comunitară a Municipiului Bucu­rești va punela dispoziție personal în vederea însoțirii echipajelor careefectuează operațiunile de combatere a țânțarilor, participând laevacuarea zonelor unde se execută pulverizarea insecticiduluipentru a se preîntâmpina eventuale intoxicări ale populației.Operațiunea de combatere a țânțarilor va fi făcută de societatea 3D-București

„Țânțarii trebuie atacați sub coroanacopacilor”

Directorul Societății 3 D-București, cea care deține monopolulacțiunilor de combatere a țânțarilor și de deratizare în Capitală,susține că acțiunea a început pe 18 aprilie, dar că ploaia le-aspălat substanța. „Întreaga acțiune a început pe 18 aprilie, darvremea nu ne-a ajutat. Toată substanța pe care am dat-o a fostspălată de ploi. Țânțarii trebuie atacați sub coroana copacilor.Perioada optimă este între orele 18,30 și 24,20, când țânțarii suntfoarte activi”, a povestit, pentru Gândul, directorul societății3-D-B, Andrei Leca. Potrivit acestuia, luni, marți, miercuri suntatacați țân­țarii de sub coroanele copacilor amplasați pealiniamentele stradale iar joi și vineri cei din parcuri. Când esteposibil, sâmbăta și duminica se mai atacă țânțarii cuibăriți subcoroanele copacilor de pe aliniamentele stradale. „Dacă vremeapermite, acțiunea de combatere a țânțarilor se va întinde până înoctombrie. Dacă nu, se va termina în septembrie”, a mai declaratdirectorul Andrei Leca. Costurile acțiunilor desfășurate pentrustârpirea țânțarilor sunt suportate de la bugetulmunicipalității.

Inchide