Schimbări majore la 112, după cazul Caracal: Raportul lui Raed Arafat propune colaborarea cu Google. Măsurile pe termen scurt / Cartele PrePay doar cu buletinul – DOCUMENT

Schimbări majore la 112, după cazul Caracal: Raportul lui Raed Arafat propune colaborarea cu Google. Măsurile pe termen scurt / Cartele PrePay doar cu buletinul – DOCUMENT
Secretarul de stat Raed Arafat, președinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgență 112, a prezentat, miercuri, raportul cu privire la sistemul 112, document care cuprinde 14 măsuri pe termen scurt, mediu și lung. Draftul va fi pus în dezbatere publică joi.

„Am avut ocazia să-i prezint doamnei prim-ministru raportul și concluziile finale. Raportul va fi făcut public. În raport a fost analizată situația actuală a Serviciului 112, a dispecerizării și binențeles a localizării, unde ne aflăm acum și unde trebuie să ajungem. A fost analizată implemnetarea sistemului AML (Advanced Mobile Location -n.r.), dar concluzia noastră că după implementarea acestui sistem nu trebuie să ne oprim aici. Este nevoie și de alte sisteme complementare să fie implementate în viitor”, a declarat Raed Arafat, la Palatul Victoria.

Șeful DSU a anunțat că au fost stabilite 14 măsuri la finalul raportului, împărțite pe termene: scurt- până în 12 luni, mediu – între 12 luni – 36 de luni și lung – până la 60 de luni.

Măsurile pe termen scurt, de până la 12 luni, sunt:

1. Urgentarea implementării sistemului de localizare AML, inclusiv prin îmbunătățirea cadrului legislativ

Modificările trebuie să vizeze în mod obligatoriu următoarele:
• stabilirea unei definiții pentru noul tip de informație de localizare (informație generată de o funcționalitate nativă a terminalului, nu de elementele de infrastructură a rețelei de comunicații);
• obligarea furnizorilorde rețele publice mobile de telefonie de a permite transmiterea informațiilor de localizare atât sub formă de SMS/mesaj standardizat, cât și ca un pachet de date (HTTPS POST), către administratorul SNUAU;
• introducerea unei prevederi privind suportarea costului SMS-ului/mesajului standardizat de localizare cât și a pachetului de date (HTTPS POST) de localizare de către furnizorii de rețele publice mobile de telefonie;
• obligația administratorului SNUAU de a utiliza datele de localizare automată în completarea celor obținute pe baza informației de localizare primară;
• stabilirea numărului utilizat pentru transmiterea SMS/mesaj standardizat (114);
• asigurarea cu prioritate a primirii și transmiterii către SNUAU, a mesajelor de localizare asociate unui apel de urgență, indiferent de tipul serviciului folosit de utilizatorul respectiv;
• obligația operatorilor de telefonie mobilă de a furniza servicii de comunicații electronice la puncte mobile pentru care plata se realizează în avans (cartele Prepaid) doar după colectarea datelor de identificare ale utilizatorului cartelei SIM;
• asigurarea protecției datelor cu caracter personal și gestionarea acestora corespunzătoare în situații de urgență/de criză.
• temeiul prelucrării datelor cu caracter personal primite pe timpul unui apel de urgență

Bugetul estimativ pentru implementarea acestei măsuri este de 3.392.000 lei cu TVA.

2. Încheierea unui Protocol de colaborare cu Google, testarea și ulterior operaționalizarea soluției finale de localizare de tip AML în SNUAU

3. Reconfigurarea infrastructurii proprii (actualizări software) pentru a se facilita transmiterea informațiilor de localizare la nivel național, atât prin conexiuni de date cât și prin data SMS/mesaje
standardizate.

4. Promovarea aplicației „Apel 112” dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, precum și a celorlalte aplicații/sisteme/platforme care vin în sprijinul populației în situații de urgență

Soluțiile pe termen mediu, de la 12 luni până la 36 de luni, sunt:

5. Continuarea implementării conceptului de dispecerate integrate și formare continuă a dispecerilor prin adaptarea spațiilor existente, care permit funcționarea dispeceratelor tuturor agențiilor
specializate în aceeași locație, și asigurarea infrastructurii de comunicații șitehnologia informației, la nivelul județelor Argeș, Botoșani, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, Mureș, Sibiu, Suceava și al municipiului București.

6. Constituirea și încadrarea a două centre de formare (București și Mureș), în care se vor asigura cursurile pentru formarea formatorilor și a dispecerilor, în profesia dedicată de „dispecer unic”
(dispecer de urgență). Formarea dispecerilor ISU – SMURD – SAJ/SABIF este deja inițiată și contiună prin programul de formare din cadrul proiectului Româno – Elvețian” cu denumirea
„Îmbunătățirea calității serviciilor prespitalicești și spitalicești”. În cadrul acestui proiect au fost pregătiți 8 formatori, urmând ca, prin „Programul operațional capital uman” să fie pregătiți 650 dispeceri din cadrul agențiilor ISU – SMURD – SAJ/SABIF.

7. Finalizarea implementării proiectului de modernizare a sistemului112

8. Îmbunătățirea și armonizarea procedurilor de cooperare și gestionare a apelurilor pentru situații deosebite (precum cea a răpirii de persoane) și inițierea altor demersuri legislative în funcție de
dificultățile apărute în procesul de dispecerizare, după caz

9. Implementarea și a altor tehnologii complementare precum parametrii de timp și de semnal radio, ca si posibilitate de preluare și interpretare la nivelul SNUAU și al agențiilor de intervenție, manual, pe parcursul apelului de urgență, cu scopul îmbunătățirii localizării terminalelor care nu suportă facilități moderne precum AML

10. Pe plan național, după finalizarea implementării AML/ELS și a noilor sisteme la nivelul STS, este necesară instituirea unui mecanism de verificare periodică a acurateței și a gradului de încredere
a informației de localizare obținută la nivelul sistemului SNUAU, astfel încât să se poată identifica zone și/sau cazuri în care informația de localizare este insuficentă/inadecvată pe parametrii menționați pentru o intervenție eficace, și în continuare să se identifice soluții pentru ameliorarea acesteia. Astfel, se propune identificarea și adoptarea unui set de indicatori, calitativi și cantitativi, de evaluare a acurateței și a gradului de încredere a informației de localizare, care să fie urmăriți și analizați la nivelul CNC al SNUAU și care să permită identificarea și evaluarea unor astfel de cazuri
precum și luarea măsurilor adecvate.

Măsurile pe termen lung, de la 36 de luni până la 60 de luni, sunt:

11. Extinderea dispeceratelor integrate la nivel regional, prin relocarea dispeceratelor județene în 20 dispecerate regionale, amplasate în construcții noi, conectate si dotate corespunzător pe linia
comunicațiilor și tehnologia informației, eventual edificate prin proiecte cu finanțare externă, din exercițiul bugetar european 2021 – 2027

12. Pregătirea/formarea continuă a dispecerilor pentru integrarea agențiilor specializate de intervenție, concomitent cu adaptarea curriculum-ului de formare și implementarea formării dispecerilor în concept integrat.

13. Derularea procesului de integrare a tuturor agențiilor specializate în dispecerate unice. Pentru realizarea dezideratului, vor fi urmărite ținte precum:

1. Constituirea și încadrarea a două noi centre de formare (în total patru centre de formare la nivel național) care să contribuie la pregătirea dispecerilor unici (dispeceri de urgență).
2. Modernizarea aplicației de dispecerizare, prin introducerea posibilității de alertare simultană a tuturor categoriilor de forțe aparținând agențiilor specializate de intervenție, sistem implementat,
în prezent, pe resursele care asigură asistență medicală de urgență și acordarea primului ajutor calificat.
3. Analiză constantă asupra oportunității și necesității optimizării numărului de dispecerate integrate la nivel național.

14. Cadrul legislativ incident sistemului 112 va fi permanent ajustat în vederea implementării măsurilor ce urmează a fi adoptate la nivelul Uniunii Europene și în acord cu necesitățile de la nivel național.

Potrivit raportului, acordul politic privind EECC (Directiva nr.1972/2018 privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice) a fost realizat în iunie 2018, iar directiva a intrat în vigoare la 20 decembrie 2018, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 17 decembrie 2018. Statele membre adoptă și publică până la 21 decembrie 2020 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, comunică de îndată Comisiei textul actelor respective și actele respective începând cu 21 decembrie 2020. Conform noilor prevederi ale EECC utilizatorii finali urmează să aibă acces la serviciile de urgență 112 prin intermediul serviciilor de comunicații interpersonale. Aceste servicii includ, fără a se limita, servicii de voce furnizate atât de furnizori de servicii de telefonie cât și de furnizori de servicii interpersonale de voce peste internet din categoria Over The Top – OTT (ex. Skype, Whatsapp), servicii de mesagerie SMS, servicii de mesagerie instant/ comunicație text în timp real (ex. Telegram), comunicații video. Astfel, „apelul de urgență” care, conform Directivei privind Serviciul Universal era definit ca fiind apel de voce, va fi redefinit prin noțiunea de „comunicație de urgență” care va acoperitoate serviciile de comunicații interpersonale care permit un astfel de acces la serviciile de urgență. De asemenea, pentru a asigura furnizarea uniformă a comunicațiilor de urgență la nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană primește puterea de a adopta acte delegate ce privesc interoperabilitatea, calitatea, fiabilitatea și continuitatea comunicațiilor de urgență în Uniune în materie de soluții privind informațiile de localizare a apelantului, acces pentru utilizatorii finali cu dizabilități și rutarea către cel mai adecvat PSAP. Primul astfel de act delegat urmează a fi adoptat până la data de 21 decembrie 2022[2]. Pe termen lung, sistemul SNUAU va trebui să acomodeze aceste posibilități.

Raportul lui RaedArafat by Gandul.info on Scribd

Cartele PrePay doar cu buletinul. Raed Arafat: Datele, divulgate doar când se sună la 112

OUG prevăzută în raportul privind sistemul 112 prevede ca operatorii de telefonie mobilă să furnizeze servicii pe cartele PrePay doar după ce colectează datele de identificare a proprietarului cartelei SIM, ira datele să fie divulgate autorităților doar când se sună la 112.

„A fost realizat deja un proiect de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență și a OUG 111/2001 privind comunicațiile electronice precum și nota de fundamentare a fost realizată. În cadrul ordonanței, veți regăsi și aspectul cu cartelele PrePay. Asta a ridicat mai multe întrebări. A fost făcută o analiză pe primele 6 luni ale acestui an de către colegii de la STS și, din cele 47,70% apeluri non-urgente efectuate în cursul celor 6 luni anul 2019, 52,86% au fost abuzive, iar 81% din cele abuzive au fost realizate de pe cartele PrePay, unde nu s-a putut identifica apelantul sau proprietarul”, a declarat Raed Arafat, la Palatul Victoria.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a precizat, referitor la textul ordonanței de urgență, că referirea la cartelele PrePay este doar în contextul apelării numărului 112.

„Deci numai când se apelează numărul 112, atunci furnizorul de telefonie mobilă divulgă numele și datele proprietarului cartelei Prepay. Așa este prevăzut în ordonanța de urgență, care este propusă ca draft în acest raport”, a completat Arafat.

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență:

După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511 cu următorul cuprins:

„Art. 511
– (1) Furnizarea serviciilor de comunicații electronice la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, se realizează, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, numai după ce furnizorul a colectat, prin intermediul unui formular în format fizic sau electronic, datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 alin.(1) pct.55.

(2) Prelucrarea datelor colectate în temeiul alin. (1), este permisă până la împlinirea unui termen de cel mult 6 luni de la data încetării furnizării serviciului de comunicații electronice. La împlinirea termenului, datele se șterg sau, după caz, se distrug.

(3) Datele colectate în temeiul alin.(1) pot fi puse numai la dispoziția administratorului Sistemul național unic pentru apeluri de urgență și pot fi utilizate de către acesta în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008.

(4) Atunci când datele cu caracter personal se colectează, în conformitate cu prevederile alin. (1), în format electronic, utilizatorul transmite furnizorului și o copie a documentului de identificare valid în vederea verificării corectitudinii acestor date. Copia documentului de identificare valid se șterge sau, după caz, se distruge de către furnizor la împlinirea unui termen de cel mult 30 de zile de la data începerii furnizării serviciului.

(5) În cazul utilizatorilor finali care, la data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentului articol, beneficiază de servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, furnizorul colectează datele de identificare ale acestora în termen de cel mult 6 luni de la această dată.

(6) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (5), este interzisă furnizarea serviciilor de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, prin intermediul cartelelor SIM ai căror utilizatori nu au pus la dispoziția furnizorului datele de identificare pe care acesta are obligația să le colecteze în temeiul alin. (1).

(7) În cazul pierderii sau furtului cartelei SIM, în termen de 72 de ore de la data constatării producerii evenimentului, utilizatorul informează furnizorul de servicii de comunicații electronice, care are obligația de a înceta de îndată furnizarea serviciilor prin intermediul respectivei cartele SIM”.

Ce NEBUNIE. Marius Şumudică nu mai vine la Universitatea Craiova şi semnează cu un club...
EXCLUSIV! Un interlop a încercat să calce cu mașina un bebeluș și era să-l omoare...
FOTO. Imaginile `ascunse` de timp! Cum arăta Cristina Spătar în urmă cu 15 ani: era...
DOLIU ÎN LUMEA POLITICĂ! A MURIT! ADRIAN NASTASE… o carieră politică și legislativă de excepție
Surpriză la aterizarea lui Halep în Australia! O româncă i s-a alăturat Simonei și s-au...
ATENȚIE! Vortexul polar pune stăpânire pe România. Temperaturile vor scădea până la -23 grade. Este...
Iohannis s-a vaccinat public la Spitalul Militar. Preşedintele dă startul etapei a doua a campaniei...
BANCUL ZILEI – Nimfomana cu experiență
Un cuplu de chinezi, asasinați într-o cameră de hotel. Imagini de pe camerele de supraveghere
EXCLUSIV! Un interlop a încercat să calce cu mașina un bebeluș și era să-l omoare...
Ce a spus Lidia Buble după ce l-a văzut pe Răzvan Simion cu noua iubită:...
Ultima FOTOGRAFIE a lui Mihai Eminescu. În trei ani s-a schimbat aproape cât în trei...
Lia Olguța Vasilescu, furioasă din cauza problemei pensiilor: Eliminați-le, așa cum ați promis
ATENȚIE! Cei mai fideli bărbați în funcție de zodie. Ei sunt ‘cuminții’ horoscopului
Momente uluitoare din culisele serialului „Adela” de pe Antena 1, pe internet! Fanii nu se...
Programare vaccinare COVID. Încep înscrierile! Iată care este procedura și cum te poți înscrie online
Antonia a publicat poze complet nemachiată: Am învățat să mă accept cum sunt
Este oficial: Categoria de salariaţi care va putea ieşi la pensie la 57 de ani....
Jobul unde eşti plătit ca să nu faci nimic. Poţi să primeşti chiar şi 100...
4 plante care pătrund instantaneu în articulații și le repară! Tot ce trebuie să cunoști...
Inchide