SPECIAL 14 județe inundate. 104 localități afectate de ploi și 7.762 de persoane evacuate. Rămâi pe Gândul.info pentru noi informații

SPECIAL 14 județe inundate. 104 localități afectate de ploi și 7.762 de persoane evacuate. Rămâi pe Gândul.info pentru noi informații
Publicat: 23/04/2012, 19:20
Actualizat: 24/04/2012, 10:42

Inundațiile fac ravagii în mai multe județe din Moldova, Dunăreași Siretul atingând cote alarmante și distrugând digurile ridicatede localnici și echipele de intervenție. Mii de oameni au fostnevoiți să-și părăsească locuințele pentru a se salva din caleaapelor.

16.58Bilanț: 14 județe inundate. 4.000 de case inundate și 8.000de evacuați

16.39GALAȚI Dig experimental, montat laȘendreni

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU)Galați și jandarmii lucrează la instalarea unui dig experimental,brevetat, în localitatea Șendreni, astfel încât apele Siretului sănu inunde casele, aproximativ o sută de locuințe fiind înpericol.

Digul a fost adus de o firmă privată din Baia Mare. Potrivitprefectului județului Galați, Cosmin Păun, firma intenționa să ducădigul la Săucești, în Bacău, însă în cele din urmă s-a luat deciziamontării digului în localitatea Șendreni.

Digul, format din parapeți cu o înălțime de 1,2 metri, va fimontat pe o lungime de 900 de metri, în decurs de maximum douăore.

15.20BRAȘOV: Peste 150 de hectare de terenagricol și 24 de locuințe inundate

Peste 150 de hectare de teren agricol din comuna Părău și 24 decase și gospodării din localitatea Cața, județul Brașov, au fostinundate, în ultimele 24 de ore, potrivit unui raport al Sistemuluide Gospodărirea a Apelor (SGA) Brașov.

Centralizarea datelor privind pagubele înregistrate în ultimele 24de ore arată că la Cața au fost afectate 24 de case și curți,precum și 20 anexe gospodărești, din cauza ieșirii din matcă apârâului Homorodu Mare, iar pârâul Paloș a inundat 20 grădini, unkilometru de drum județean (DJ 132 A), 0,25 km străzi comunale și0,2 hectare de teren agricol.

În comuns Părău, evaluările arată că au fost afectate 150 dehectare de teren agricol cultivat.

15.01 DOLJ:
2.000 hectare de terendin sudul județului afectate de revărsarea Dunării

Aproximativ 2.000 hectare de teren aflate în localitățile din suduljudețului Dolj sunt afectate de inundațiile produse din cauzarevărsării Dunării, care a depășit debitul de 13.200 de metri cubipe secundă la stația hidrometrică de la Bechet, transmitecorespondentul Mediafax.

În comuna Desa au fost inundate 845 de hectare, dintre care 406hectare de pășuni și fânețe, 304 hectare de fond forestier și 135de hectare de teren arabil. În localitatea Ciupercenii Noi au fostafectate de inundații 150 hectare de pășuni și fânețe, în timp ceîn comuna Poiana Mare au fost inundate 400 de hectare de pășuni. Încartierul Ciupercenii Vechi al municipiului Calafat au fostinundate 568 hectare de teren, dintre care 415 hectare de pășuni șifânețe și 153 hectare de păduri.

Circulația rutieră pe drumul județean DJ 553 Calafat-CiuperceniiVechi, inundat pe trei porțiuni, rămâne în continuarerestricționată, mașinile fiind deviate pe o altă rută. Din cauzarevărsării Dunării, apa a patruns pe cheul din fața CăpitanieiPortului Calafat. De asemnea, în triaj, în dreptul pontonuluiPoliției de Frontieră, sunt inundate liniile nefunctionale 7,6,5,4,care aparțin Portului Calafat. Traficul pentru autoturisme șiautocare este restricționat în Punctul de Trecere a Frontierei(PTF) Bechet, din cauza nivelului ridicat al apei.

14.27BOTOȘANI: 2.500 de case și gospodării aufost inundate

Aproximativ 2.500 de locuințe și gospodării din județul Botoșani aufost inundate de apele râurilor Prut, Siret, Jijia, Buhai șiMiletin, iar peste 3.800 de persoane au fost evacuate și salvate,arată un bilanț provizoriu transmis, vineri, de ISU.

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani,în perioada 22- 30 iunie au fost afectate mai multe localități din43 de orașe și comune ale județului. În total, au fost evacuate dincalea apelor 3.800 de persoane. Mai mult de jumătate dintrepersoanele evacuate sau salvate, 2.820, provin din municipiulDorohoi. De asemenea, în județ s-au înregistrat șapte victime – unaîn comuna Ibănești și șase în municipiul Dorohoi.

13.28DÂMBOVIȚA Peste o sută de gospodării șișase case au fost inundate

Peste o sută de gospodării și șase case au fost inundate, înnoaptea de joi spre vineri, în urma unei ploi torențiale care aavut loc în satul Habeni, comuna Bucșani, din județulDâmbovița.

Potrivit prefectului județului Dâmbovița, Iancu Caracota, în zonă aplouat puternic joi seară, timp de o oră, iar apa de pe câmpuriledin împrejurimi a inundat gospodăriile și câteva locuințe, drumultransformându-se temporar într-o adevărată gârlă, care pe alocuri adepășit un metru adâncime. Timp de trei ore, circulația pe DrumulJudețean 720, care traversează comuna Bucșani, s-a desfășurat cudificultate.

Și în municipiul Moreni o ploaie de numai o jumătate de oră aacoperit cu apă mai multe străzi din localitate, șuvoaiele de apăde pe dealurile din împrejurimi aducând pe carosabil cantitățiînsemnate de pământ și petriș. Canalizarea orașului nu a mai făcutfață, iar traficul pe Drumul Județean 720, Târgoviște – Moreni, afost blocat și deviat pe rute ocolitoare timp de aproximativ douăore.

12.54BACĂU Debitul Siretului scade, continuăevacuarea localnicilor din Săucești

Debitul Siretului este în ușoară scădere, la ora 11.00, la stațiaDrăgești, în județul Bacău, iar echipele de intervenție continuăevacuarea tuturor locuitorilor comunei Săucești, unii dintreaceștia, care refuză să-și părăsească locuințele, fiind evacuați cuforța.

Potrivit autorităților locale, vineri, la ora 11.00, la stațiahidrometrică Drăgești Siretul a înregistrat 2.872 de metri cubi pesecundă, în ușoară scădere față de prima parte a zilei de vineri,când debitul a fost unul istoric, de 2.887 metri cubi pe secundă.Echipele de intervenție continuă evacuarea tuturor localnicilor dincele patru sate aparținătoare comunei Săucești, iar persoanele carerefuză să-și părăsească locuințele sunt „luate pe sus”, potrivitautorităților locale.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de UrgențăBacău, maior Ilie Halasanu, a declarat că nu poate spune dacădebitul Siretului va crește din nou întrucât nu știe ce se întâmplăîn Ucraina.

12.34250 de militari intervin în Bacău, Galați, Harghita,Botoșani și Neamț

Aproape 250 de militari, cu 21 de mijloace tehnice, acționează însprijinul populației afectate de inundații din localități dinjudețele Bacău, Galați, Harghita, Botoșani și Neamț, informeazăMApN.

Până la această dată, aproape 1.200 de militari au intervenit, cu94 de mijloace tehnice, în localitățile afectate de inundații,potrivit MApN. Ministerul arată că 150 de militari de la Batalionul631 Tancuri, Centrul 115 Comunicații, Batalionul 498 Parașutiști,Batalionul 635 Apărare Antiaeriană, Flotila 95 Aeriană, Compania208 Radiolocație și Depozitul 164 Intendență participă la misiunide consolidare a digurilor și de evacuare a populației și bunurilormateriale din comuna Săucești, județul Bacău.

În localitatea Barboși, județul Galați, militari de la Batalionul284 Tancuri acționează pentru consolidarea digului de protecție alrâului Siret. Militari de la Depozitul 164 Intendență deblocheazădrumul de acces în localitatea Hemeiuș din județul Bacău. Militaride la Batalionul 468 Apărare Antiaeriană intervin de asemenea înjudețul Harghita, unde lucrează la consolidarea drumurilor șiîntărirea digurilor din dreptul localității Poiana Fagului.

Peste 30 de militari de la Batalionul 300 Infanterie și Batalionul284 Tancuri transportă saci cu nisip și lucrează la consolidareadigului din dreptul localității Șendreni, județul Galați.

Militari de la Batalionul 43 Transport acționează cu șapteautocamioane pentru transportul sacilor de nisip și a materialelorîn localitățile Doljești, Gâdinți, Ion Creangă și Tămășeni dinjudețul Neamț. Un detașament de 20 de militari din Batalionul 335Artilerie Mixtă ajută la evacuarea bunurilor materiale alepopulației afectate de inundații din localitatea Dorohoi, județulBotoșani.

Un elicopter IAR 330 de la Flotila 95 Aeriană Bacău a executat, înaceastă dimineață, un zbor de monitorizare a situației din bazinulrâului Siret.

12.17 BACĂUPompierii plecați să salveze un bărbat izolat între ape augăsit în zonă alte patru persoane

Echipele de intervenție care au plecat cu o barcă în satul Siretu,comuna băcăuană Săucești, pentru a salva un bărbat izolat întreape, în locuință, au găsit în zona respectivă alte patru persoane.Potrivit maiorului Ilie Halasanu, purtătorul de cuvânt alInspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, au fostgăsiți doi bătrâni, soți și soție, cu atac de panică, precum și doitineri, ale căror case erau înconjurate de ape, transmitecorespondentul Mediafax. Oamenii care au rămas izolați între apespun că nu au plecat joi seară din locuințe de frica hoților.

La ora transmiterii acestei știri, toate cele cinci persoane găsiteîn zonă sunt în afara oricărui pericol și sunt transportate sprelocurile special amenajate, în prezent toți locuitorii satuluirespectiv fiind deja evacuați.

11.51IGSU: 104 localități afectate de ploi și7.762 de persoane evacuate

Peste o sută de localități din 14 județe au fost afectate de ploiledin ultimele 24 de ore, iar 7.762 de persoane au fost evacuate,informează, vineri, Inspectoratul General pentru Situații deUrgență (IGSU).

În ultimele 24 de ore, în urma ploilor torențiale și creșteriidebitelor râurilor au fost afectate 104 localități din 14 județe(Alba, Bacău, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Galați, Giurgiu,Harghita, Ialomița, Iași, Neamț, Suceava, Tulcea, Vaslui), fiindevacuate 7.762 persoane, informează Mediafax. Întotal, au fost afectate 3.903 gospodării, anexe gospodărești, curțiși grădini, 396 locuințe și 607 subsoluri. Au fost inundate 12.359hectare teren arabil, 3.622 hectare pășuni și fânețe, 24 obiectivesocio-economice, un drum național, cinci drumuri județene, zecedrumuri comunale, 43 poduri, 470 podețe, 16 punți pietonale, iar6.616 fântâni au fost colmatate.

Pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice auacționat 921 angajați ai Inspectoratului General pentru Situații deUrgență, 131 ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, 19ai Inspectoratului General al Poliției Române, alături de aproape90 de angajați din cadrul MApN, serviciilor voluntare șicomitetelor locale pentru situații de urgență.

11.34VÂLCEA Pagube de două milioane de leiprovocate de precipitațiile abundente

Precipitațiile abundente căzute, joi seară, în cartierul OlăneștiSat, din orașul vâlcean Băile Olănești, au provocat pagube deaproximativ două milioane de lei, erodând malurile unui pârâu,rupând o punte pietonală și un pod și inundând zece gospodării șiterenuri agricole.

Potrivit primarului din Băile Olănești, Gheorghe Ciuca, o rupere denori, punctuală, în cartierul Olănești Sat, în zona CuraturaMosoroasa, a provocat o viitură pe un pârâu mic, Valea Dosului,care de obicei are un debit foarte scăzut, transmite corespondentulMediafax. „În câteva minute, s-a format o viitură, care a a atinsși patru metri în înălțime, apa erodând malurile pe care suntamplasate casele din localitate. Cea mai apropiată casă de malurieste la 20-30 de metri, apa nu a intrat în locuințe, dar a pătrunsîn zece gospodării și pe terenurile agricole. Au fost inundate șicotețe și grajduri, avem și câteva păsări moarte, iar două grădiniunde erau stupi de albine și depozite de lemne sunt avariate. Oprimă estimare a pagubelor se ridică la 1,5 – 2 milioane de lei”, adeclarat Gheorghe Ciucă. Apa a mai avariat o punte pietonală și unpod de peste pârâul Valea Dosului, dar nu există victime sau oameniizolați.

10.21BACĂU Cei peste două mii de locuitori aicomunei Săucești, evacuați de urgență

Toți cei peste două mii de locuitori ai comunei Săucești suntevacuați de urgență, vineri dimineață, după ce debitul Siretului adepășit maximul istoric înregistrat în 2008, iar digul ridicat dela începutul săptămânii pentru protejarea localității a cedat subpresiunea apei.

„Există porțiuni de drum unde nu se mai poate circula. Este vorbadespre Săucești – Schineni și între Schineni – Siretu. Cei 140 depompieri sunt concentrați în acest moment pe salvarea populației”,a declarat mr. Ilie Halasanu, purtător de cuvânt ISU Bacău.Potrivit lui Hasalanu, alte trei sate aflate în aval pe Siret aufost inundate, și anume Holt, Prăjești și Dospinești. La Tamaș,pompierii și jandarmii au muncit toată noaptea la supraînălțareadigului.

Potrivit subprefectului Constantin Scripăț, debitul Siretului adepășit cu mult maximul istoric înregistrat în 2008, adică 2.676mc/s, și a inundat comuna Săucești. La ora transmiterii acesteiștiri, debitul Siretului era de 2.887 mc/s, fiind încreștere.

10.17SUCEAVA Două drumuri naționale, 12 drumurijudețene și cinci tronsoane de cale ferată suntînchise

Două drumuri naționale din județul Suceava și 12 drumuri județenesunt închise circulației vineri dimineață, circulația feroviarăeste închisă pe cinci linii, iar nouă localități sunt nealimentatecu energie electrică, potrivit unui comunicat al PrefecturiiSuceava.

Astfel, circulația rutieră este închisă pe DN 2E la km 57+973 înClit, unde un pod este afectat, iar traficul este direcționat peruta ocolitoare între Marginea – Clit – Arbore – Solca, iar DN 17Aeste închis la km 77+575 în Dornești, unde podul peste râul Sireteste afectat, circulația fiind deviată pe ruta ocolitoare Rădăuți -Milișăuți – Iacobești – Bălcăuți – Siret. Totodată, sunt închisedrumurile județene DJ 208U în Mitocu Dragomirnei, DJ 178A înTodirești, DJ 178D în Cajvana, DJ 208D în Hânțești, DJ 291A înGrămești, DJ 209G în Brodina, DJ 209L în Cacica, DJ 208C înRoșcani, DJ 208B în Verești, DJ 209K în Volovăț, DJ 176 VatraMoldoviței – Moldovița – Brodina și DJ 177 MănăstireaHumorului.

Din cauză că terasamentul căii ferate este afectat pe porțiuni,circulația feroviară este întreruptă pe tronsoanele Suceava Nord -Dărmănești, Milișăuți – Dornești, Dornești – Putna, Dărmănești -Cacica – Gura Humorului, Vama – Moldovița.

10.11GALAȚI Nivelul Dunării era de 661 decentimetri, cotă neatinsă niciodată în zonă defluviu

Nivelul Dunării la Galați era, vineri dimineață, de 661 decentimetri, cotă care nu a mai fost atinsă niciodată în zonă defluviu, iar debitul apei este de 16.600 de metri cubi pesecundă.

Autoritățile locale au dispus realizarea unor diguri de protecțiedin saci umpluți cu nisip, pentru protejarea cartierului gălățeanValea Orașului. Dacă Dunărea ar inunda cartierul, aproximativ 7.000de oameni ar fi în situația de a fi evacuați, pentru 1.200 dintreaceștia autoritățile având locuri de cazare, informează Mediafax.

Și Siretul crește în continuiare, în această dimineață, laȘendreni, măsurând 712 cenimetri. Zeci de pompieri aiInspectoratului pentru Situații de Urgență, jandarmi, militari șivoluntari din comuna gălățeană Șendreni au lucrat toată noaptea lasupraînălțarea digului de protecție de pe Siret, pentru a evitainundarea a o sută de case din zonă.

Râul Siret pune probleme și în cartierul gălățean Barboși, undes-au construit deja diguri din saci cu nisip. De asemenea,infiltrații în digurile de protecție de pe Siret au apărut și înlocalitățile Nămoloasa (Corbul Vechi), Ivești (Bucești), Piscu,Tudor Vladimirescu.

09.51NEAMȚ 250 de locuințe au fost inundate deSiret în Doljești și Tămășeni

Un număr de 250 de gospodării și locuințe au fost inundate, înnoaptea de joi spre vineri, în urma revărsării râului Siret, încomunele nemțene Doljești și Tămășeni, transmite corespondentulMediafax.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situațiide Urgență (ISU) Neamț, căpitanul Iulian Jugan, în urma revărsăriirâului Siret au fost inundate 200 de locuințe și anexe gospodăreștiîn satul Buruienești, din comuna Doljești, iar alte 30 în satulRotunda, în timp ce în comuna Tămășeni au fost inundate 20 decurți.

El a menționat că echipaje ale ISU Neamț lucrează, la ora actuală,la evacuarea apei din gospodăriile inundate. Potrivit lui Jugan,opt localități din județul Neamț – Doljești, Tămășeni, Rotunda,Miron Costin, Buhoanca, Sagna, Gâdinți și Dămuc – nu suntalimentate cu energie electrică.

Impresiile unui polonez ajuns în Mioveni: ”Nu am întâlnit niciodata aşa ceva în Polonia”. Ce...
Acum e clar! Răzvan Munteanu, prima reacție după ce Delia a anunțat că e gravidă
FOTO. Otniela, de la `Bravo, ai stil`, în costum de baie! Apariție răvășitoare
Dieta care luptă cu COVID. Ce alimente să mănânci pentru a-ți ușura boala
Ce i-a mărturisit Sofia mamei sale! Bianca Drăgușanu a amuțit: „Mi-a zis că s-a îndrăgostit,...
Cum a ratat Simona Halep 160.000.000 de euro! Dezvăluirea uluitoare făcută de Ion Țiriac
Horoscopul pe care e invidios și Voropchievici! Cine e cea mai norocoasă zodie a zilei
Cel mai vechi recrutor român face sondaj pe LinkedIn: „Femeile care vor să facă sex...
Efectul Brexit: Benzinăriile din Marea Britanie au rămas fără carburanți. Urmează scene de Mad Max?
BANCUL ZILEI – Sexul te face KO în box!
Primul județ cu rată de infectare de peste 6 la mie: Va fi aplicată carantina...
Acum e clar! Răzvan Munteanu, prima reacție după ce Delia a anunțat că e gravidă
COMOARA uitată de americani în AFGANISTAN. Este UNICĂ în lume și are o valoare incredibilă
Cât mai costă azi un pachet de țigări Carpați. Doar norocoșii mai au acasă așa...
Dacia i-a dat lovitura lui Volkswagen. Ce a reușit acum, pentru a doua oară consecutiv
ATENȚIE! CREȘTEREA incidenței vine cu NOI REGULI STRICTE, în municipiul CONSTANȚA
O femeie a văzut o „pasăre fericită” într-un copac. S-a apropiat și a încremenit FOTO
Vestea extrem de tristă a momentului în România: A MURIT într-un cumplit accident rutier
Toți cei VACCINAȚI cu PFIZER trebuie să știe asta! Dovezile aruncă totul în aer
Ce se întâmplă în aceste clipe cu Ion Iliescu? Se știe doar că medicii îl...
EXCLUSIV. E război total pe piaţa de energie. De ce avem de fapt facturi prea...
Antreprenorul român care era pe punctul de a-şi vinde businessul cu preţul unei maşini. A...