A fost aprobată legea care stabilește ce prețuri plafonate vor plăti românii la curent și gaze, până la sfârșitul lunii martie 2025. Principalele categorii de consum

Publicat: 23/11/2022, 15:30

Deputații au adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, legea care aprobă ordonanța de urgență a guvernului, prin care s-a stabilit inițial ajutorul acordat de stat, în acest sezon rece, pentru plata facturilor la energie, în contextul creșterii galopante a prețurilor. Conform amendamentelor admise, atât în comisiile de specialitate, cât și la votul din plen, măsurile de plafonare se aplică până la data de 31 martie 2025. „Niciun cetățean nu va plăti mai multe de 1,3 lei/kwh pentru energie electrică”, a subliniat, după vot, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Actul normativ – respectiv Proiectul de lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei- a trecut cu 177 de voturi pentru, 75 contra și 11 abțineri.

Legislația promovată de coaliție a fost, în mod evident, votată covârșitor de toți deputații PSD, cei ai PNL (ci o excepție, care s-a abținut), UDMR și minorități naționale, în timp ce aleșii USR, AUR și cei mai mulți dintre neafiliați s-au opus adoptării.

„Este important ca în această perioadă, piața de energie să aibă un cadru legislativ protectiv pentru români și economie”, a transmis grupul PNL din Camera Deputaților, iar ministrul Energiei a subliniat, după aprobarea legii că se extinde perioada de aplicare.

„Măsurile prin care vă protejăm se aplică până la data de 31 martie 2025! Niciun cetățean nu va plăti mai multe de 1,3 lei/kwh pentru energie electrică”, a scris Virgil Popescu.

Cât vor plăti consumatorii la curent

Conform actului normativ, măsurile sunt defalcate în funcție de consum:

Pentru consumatorii casnici:

 • maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 kWh inclusiv;
 • prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către urmatoarele categorii de clienţi:

(i) clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0-100 kWh inclusiv;

(ii) clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declaraţii pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;

(iii) clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri si a unei declaraţii pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;

(iv) clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care urmează o formă de învațământ, în baza unei cereri si a unei declaraţii pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii urmatoare celei in care s-au depus documentele menționate;

 • maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 de catre clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 – 300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh;
 • maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 si 255 kWh;
 • Consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus
 • În care consumul depășește 300 kWh/luna întreg consumul se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh;

Pentru IMM-uri și alte entități:

 • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentatului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

(i) întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;

(ii) operatorii/operatorii regionali definiţi la art.2 lit.g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art.1 alin.(2) lit.a), b), c) şi h) din Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A.; precum și aeroporturile.

(iii) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;

(iv) autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;

(v) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare.

 • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare. Plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale;
 • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit.d), precum şi pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus;

Mai pe scurt, beneficiari de preț plafonat de maximum 1 leu/kWh- pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum categorii de consumatori. Consumul ce depășește 85% va fi facturat la 1,3 kW/h:

– IMM-urile

– Transportul public local de călători

– Autoritățile locale și centrale

– operatorii de servicii publice de apă și canalizare

– societățile comerciale și companiile de interes local, municipal, județean

– regiile autonome

– operatorii de servicii publice de apă și canalizare

– aeroporturi din subordinea Ministerului Transporturilor

– Unitățile de cult

– toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii.

 • Marii consumatori: 1,3 kW/h

Prețurile la gaze naturale

Legea prevede, conform sintezei oficialului din Ministerul Energiei, că în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:

 • maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică;
 • începând cu data de 1 ianuarie 2023, de prețul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază și clienții noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul Zilei de Transilvania”, la finalul anului citeste mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase