EXCLUSIV. “Clanul” Mazăre încearcă să elimine lichidatorul judiciar din procedura insolvenței unei firme cu terenuri valoroase în Constanța. Judecătorul sindic, dat pe mâna Inspecției Judiciare! 

EXCLUSIV. “Clanul” Mazăre încearcă să elimine lichidatorul judiciar din procedura insolvenței unei firme cu terenuri valoroase în Constanța. Judecătorul sindic, dat pe mâna Inspecției Judiciare! 
Publicat: 03/05/2022, 18:18
Actualizat: 11/05/2022, 13:05

La Constanța continuă să se petreacă lucruri ciudate pentru acapararea unor terenuri valoroase. Este vorba despre două suprafețe intravilane din Bulevardul Aurel Vlaicu. Din documentarea efectuată de GÂNDUL reiese că miza pentru a ajunge proprietar al unor astfel de terenuri – în spatele cărora s-ar afla persoane din așa numitul “clan Mazăre” – a declanșat un veritabil ”jihad” împotriva lichidatorului judiciar ROMINSOL I.P.U.R.L. din București.

Aflat în mijlocul acestei vâltori a intereselor și blocat de ultimele decizii ale judecătorului sindic, lichidatorul judiciar a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii – Inspecția Judiciară împotriva judecătoarei Melentina Nicoleta Mirică, președinte al completului F6 din cadrul Tribunalului Constanța – Secția a I-a Civilă.

Iată care sunt detaliile unei afaceri în spatele căreia s-ar afla, după cum declară chiar lichidatorul judiciar, fratele lui Radu Mazăre, Alexandru.

Povestea începe pe data de 11 septembrie 2020, atunci când Alexandru Mazăre – fratele fostului primar Radu Mazăre și fost senator PSD de Constanța în mai multe legislaturi – îl sună pe lichidatorul societății Vlaicu Development S.R.L., Paul Apostol, informându-l că a preluat controlul masei credale a acestei societăți falite, și îi solicită să se întâlnească pentru a găsi o soluție de închidere cât mai rapidă a procedurii insolvenței în scopul preluării bunurilor din patrimoniul falitei. Și nu orice bunuri, ci două terenuri în suprafață totală măsurată de 46.512 mp, situate pe b-dul Aurel Vlaicu din Constanța, vizavi de supermarketul Kaufland, care au o valoare estimată de piață de 7.163.100 euro, potrivit ultimului raport de evaluare efectuat în dosarul de faliment al debitoarei Vlaicu Development S.R.L. aflat pe rolul Tribunalului Constanța.

Având în vedere că fostul senator nu deținea vreo calitate oficială în dosarul de faliment al societății Vlaicu Development, Paul Apostol refuză să se întâlnească cu acesta. Lichidatorul judiciar deține dovada acestei discuții.

Traseul creanței de 8.000.000 lei deținută de Templum Plus la o societate falimentară

În perioada noiembrie – decembrie 2020, firma New Home Construct S.A. preia de la Templum Plus S.R.L. creanța în sumă de 8.000.000 lei pe care aceasta din urmă o deținea asupra societății Vlaicu Development, devenind astfel creditor majoritar în dosarul nr. 743/118/2017 al Tribunalului Constanța, în care se judecă falimentul Vlaicu Development S.R.L. sub supravegherea judecătorului sindic Melentina Nicoleta Mirică.

Imediat ce a fost înscris în tabelul definitiv de creanțe, noul creditor majoritar, New Home Construct S.A., împreună cu un alt creditor din același grup de interese, Group of Cypress (Romania) Ltd., ambii reprezentați de avocata Carmen Alina Stângă, o cunoștință apropiată a fraților Mazăre, au convocat, la data de 22 decembrie 2020, Adunarea creditorilor în vederea înlocuirii lichidatorului ROMINSOL I.P.U.R.L. București, reprezentat de practicianul în insolvență Paul Apostol.

Judecătorul sindic a anulat, câteva luni mai târziu, hotărârea adunării creditorilor de înlocuire a lichidatorului, la data de 6 mai 2021, dar creditorii majoritari au convocat o nouă adunare a creditorilor, din care a emanat o cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar, și aceasta respinsă ca nefondată de judecătoarea Mirică prin încheierea nr. 358/18.06.2021.

Cum a ieșit la iveală implicarea, din umbră, a lui Alexandru Mazăre

În bătăliile judiciare purtate pentru a nu fi înlocuit, lichidatorul judiciar a dezvăluit implicarea lui Alexandru Mazăre în falimentul Vlaicu Development, așa cum reiese din întâmpinarea înaintată judecătorul sindic, în finalul căreia se arată că d-l Alexandru Mazăre, fratele fostului primar al Constanței, controlează din umbră creditorii majoritari din dosarul de insolvență al debitoarei Vlaicu Development S.A., deși oficial nu deține decât calitatea de simplu angajat al New Home Construct S.A., fapt care ne-a fost adus la cunoștință de către d-ra avocat Alina Stângă în cadrul ședinței Adunării creditorilor din data de 22 decembrie 2020”.

Mai mult decât atât, lichidatorul judiciar a solicitat și audierea ca martor a lui Alexandru Mazăre, dar această probă a fost respinsă de judecătorul sindic.

După preluarea fără bani a creanței Templum Plus S.R.L., despre care lichidatorul judiciar a dezvăluit pentru GÂNDUL că a fost ”o  inginerie juridico-financiară”, în cursul anului 2021, New Home Construct S.A. a cesionat pe rând și creanțele Nortech Trade S.R.L. și Group of Cypress (Romania) Ltd. cu scopul de a deveni unic creditor și de a pune mâna, tot fără bani, pe valoroasele terenuri ale falitei Vlaicu Development.

Dacă creanța Nortech Trade a fost achitată integral la data semnării contractului de cesiune, fiind vorba de o sumă modică, lucrurile nu sunt la fel de clare în privința preluării creanței în sumă de 1.490.722,34 lei deținută de Group of Cypress (Romania) Ltd., societate înregistrată în Cipru (n.red. – despre care surse locale susțin că ar fi păstorită din umbră de nimeni altul decât Sorin Strutinsky, partenerul de nădejde al lui Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre).

În contractul de cesiune de creanță încheiat între Group of Cypress (Romania) Ltd., în calitate de cedent, și New Home Construct S.R.L., în calitate de cesionar, și autentificat sub nr. 1393 din 21 iulie 2021 de notarul public Dumitru Cristina din Constanța, la pct. 2.1., se prevede că „părțile convin asupra modalității de achitare a prețului în conformitate cu Anexa 1”.

Culmea, însă, nimeni n-a văzut până acum această anexă, ceea ce ar putea duce la ipoteza că firma controlată de Alexandru Mazăre a preluat și această creanță de aproape un milion și jumătate de lei tot fără să dea vreun ban sau, cine știe, poate a ales plata în rate multe și eșalonate pe vecie. Nu se știe. Și nici nu s-a ocupat nimeni să afle care sunt misterele din spatele acestor artificii comerciale.

Jocul de-a răzgândeala din instanță cu subrogația de drept”

La masa credală a falitei Vlaicu Development mai erau înscriși doi creditori bugetari, respectiv Serviciul Public de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Constanța cu suma de 109.085 lei și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța cu suma de 1.081 lei.

După ce, în prima parte a anului 2021, a achitat cele două creanțe bugetare, New Home Construct S.A. a solicitat lichidatorului ROMINSOL să opereze în tabelul de creanțe al falitei Vlaicu Development subrogația de drept care a intervenit prin cele două plăți, respectiv să înscrie în contul creditorului New Home Construct S.A. sumele achitate celor doi creditori bugetari.

Refuzul lichidatorului judiciar de a da curs unei asemenea cereri a determinat-o pe avocata lui Alexandru Mazăre să conteste măsura lichidatorului judiciar, dar, surpriză, la primul termen de judecată din data de 27 septembrie 2021, aceasta a renunțat la judecata contestației.

Între timp, distinsa reprezentantă a Baroului București s-a răzgândit cu privire la subrogația de drept, pretinzând că a făcut o plată nedatorată în contul celor doi creditori bugetari. Mai mult decât atât, doamna avocat Stângă a cerut să i se restituie sumele achitate S.P.I.T. Constanța și A.J.F.P. Constanța, lăsând perplexă pe toată lumea.

Joaca de-a ”ia banii, dă-mi banii” cu bugetul statului avea să se încheie în luna noiembrie 2021 când New Home Construct S.R.L., rebotezată între timp Building Project & Plans S.R.L., a continuat această sarabandă și a  depus cereri de renunțare la restituirea sumelor achitate celor doi creditori bugetari. Începând cu luna ianuarie 2022, Building Project & Plans S.R.L. a devenit unic creditor al debitoarei Vlaicu Development S.R.L., cu o creanță totală de 9.492.951,21 lei.

Planul preluării terenurilor ”falitei

Care este, de fapt, planul urmărit de grupul de interese din spatele Building Project Plans S.R.L.? Deși pare complicat, lucrurile se simplifică după cum reiese chiar din cererea comunicată de avocata Alina Stângă lichidatorului judiciar, în care se menționează că clientul pe care îl reprezintă, Building Project & Plans S.R.L., în calitate de unic creditor și unic asociat al debitoarei Vlaicu Development S.R.L., dorește să preia în contul creanței sale în sumă de 9.492.951,21 lei o parte din terenurile falitei, iar restul terenurilor urmează a-i fi distribuit în calitate de asociat unic al aceleiași societăți, după care se poate închide procedura insolvenței și debitorul poate fi radiat din Registrul Comerțului.

Însă, în cererea creditorului unic nu se amintește nimic despre efectele fiscale ale celor două operațiuni, estimate de lichidator la peste un milion de lei doar din impozitul pe profit care se naște din operațiunea de distribuire de bunuri în contul creanței. Fără a lua în calcul impozitul pe venit care ar trebui achitat statului pentru repartizarea restului bunurilor către asociați, estimat la alte două milioane de lei.

Una peste alta, ar fi vorba de impozite de peste trei milioane de lei la bugetul statului despre care creditorul unic Building Project & Plans nu pomenește nimic în propunerea sa de închidere a procedurii falimentului Vlaicu Development.

Administrația Finanțelor Publice Constanța nu a vrut să se predea ușor”

Contactat de GÂNDUL, lichidatorul judiciar Paul Apsol afirmă următoarele:

Chiar și cu creanța achitată, Administrația Finanțelor Publice Constanța nu a vrut să se predea ușor și să renunțe la statutul său de creditor în dosarul falimentului Vlaicu Development din cauza impozitelor uriașe pe care ar urma să le încaseze din vânzarea averii imobiliare a falitei”.

Din acest motiv, prin adresa nr. CTG_DEX 37.518 din data de 05 noiembrie 2021, Fiscul din Constanța i-a comunicat lichidatorului judiciar că nu poate depune cerere de renunțare la dreptul său de creanță asupra debitoarei Vlaicu Development.

Pare că atitudinea legitimă și corectă a Fiscului a deranjat profund interesele ”clanului” Mazăre care s-ar afla în spatele acestei afaceri și s-a găsit o cale avantajoasă, altfel nu e de înțeles cum, în următoarele două săptămâni, A.J.F.P. Constanța și-a schimbat radical poziția, așa cum reiese din adresa nr. CTG_DEX 39.416 din 23 noiembrie 2011, în care se arată următoarele:

(…) Vă rugăm să constatați că nu mai avem calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedură, interesul nostru legitim de a ne recupera creanța fiind satisfăcut (…)”.

Surse din administrația locală constănțeană au dezvăluit pentru GÂNDUL că s-ar fi intervenit până la șefa administrației fiscale Constanța, Doinița Radu, iar adresa prin care Fiscul… se spală pe mâini ar fi fost ticluită la vârful Serviciului juridic al instituției.

Plata impozitelor către stat nu ar fi singura ”scăpare”

Se pare că plata impozitelor către stat nu ar fi singura ”scăpare” din planul celor interesați de acapararea fără bani a terenurilor din patrimoniul firmei falimentare Vlaicu Development S.R.L.

Conform legii, propunerea de închidere a procedurii falimentului formulată de avocata Alina Stângă stă în picioare doar în ipoteza în care Building Project & Plans deține concomitent calitatea de creditor unic și pe cea de asociat unic al falitei Vlaicu Development. Or, potrivit certificatului constatator nr. 134901/14.10.2021 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, asociații societății Vlaicu Development S.R.L. sunt Templum Plus S.R.L., cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 97,5%, și Expo Fair & Trade S.A., cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 2,5%, ceea ce înseamnă că Building Project & Plans S.R.L. nu numai că nu este asociat unic, ci nu este asociat deloc al Vlaicu Development S.R.L.

Lichidatorul judiciar a transmis avocatei Stângă faptul că (…) creditorul pe care îl reprezentați nu poate solicita închiderea procedurii în condițiile art. 176 lit. a) din Legea nr. 85/2014 deoarece nu deține și calitatea de asociat al debitoarei Vlaicu Development S.R.L., și chiar dacă ar deține această calitate solicitarea de închidere a procedurii nu a fost formulată de toți asociații debitoarei.”

Refuzul lichidatorului bucureștean de a accepta preluarea terenurilor de către creditorul unic fără a respecta în totalitatea legea, a dus la demararea unui asalt al contestațiilor împotriva lichidatorului ROMINSOL în încercarea de a bloca soluționarea cererii acestuia de valorificare a celor două terenuri din patrimoniul Vlaicu Development prin licitație publică cu strigare organizată în conformitate cu Codul de procedură civilă.

Această cerere e depusă la dosarul cauzei încă din data de 01.03.2021, dar judecătorul sindic Melentina Mirică tergiversează soluționarea ei de mai bine de un an de zile, găsind motive care mai de care mai aiuritoare. Ba că mai întâi trebuie să soluționeze cererea de înlocuire a lichidatorului judiciar, ba că așteaptă să se depună cerere de închidere a procedurii de către creditorul unic, ba că trebuie să soluționeze cu prioritate cea de-a doua cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar.

Sesizarea CSM – Inspecția Judiciară pentru  cercetarea disciplinară a judecătoarei Mirică

Atitudinea judecătorului sindic Melentina Mirică l-a determinat pe practicianul în insolvență ROMINSOL I.P.U.R.L. să sesizeze, la sfârșitul săptămânii trecute, Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la activitatea judecătoarei Melentina Mirică în dosarul de insolvență nr. 743/118/2017 al Tribunalului Constanța.

Iată ce se arată, printre altele, în această sesizare:

”Așadar, se poate observa că doamna judecător sindic Melentina Nicoleta Mirică refuză de peste un an să soluționeze cererea formulată de către lichidatorul judiciar, fără a exista un motiv întemeiat care să justifice refuzul de a soluționa această cerere. Acest comportament a condus, pe de o parte, la tergiversarea nejustificată a procedurii insolvenței prin blocarea procedurii de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei, iar, pe de altă parte, a lipsit-o pe subscrisa de posibilitatea de a se adresa instanței de control judiciar în ipoteza în care judecătorul sindic ar fi respins cererea formulată de către subscrisa”.

Un alt motiv pentru care lichidatorul ROMINSOL, prin avocații săi, consideră că se poate începe cercetarea disciplinară împotriva judecătorului sindic îl constituie modul neunitar în care acesta înțelege să se abțină în cauză, ”având în vedere că, deși existau motive de incompatibilitate în cadrul mai multor dosare, aceasta a ales să formuleze cerere de abținere doar în anumite dosare, iar în altele nu a formulat o astfel de cerere”.

” În ultima jumătate de an, judecătorul sindic l-a amendat pe lichidatorul judiciar și i-a anulat un raport de evaluare care stabilea o valoare a terenurilor de peste 7 milioane euro, și acum este chemat să judece o cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar, întemeiată în esență pe aceleași motive. Chiar dacă judecătorul sindic nu este obligat să se abțină de către Legea insolvenței, acesta a înțeles să o facă într-o cauză în care incompatibilitatea domniei sale în raport de criteriile stabilite de Codul de procedură civilă era mai puțin evidentă, dar nu și de la judecarea cererii de înlocuire, fapt care ridică suspiciuni că această cerere urmează a fi soluționată fără obiectivitate și imparțialitate”.

Bănuiala că judecătorul sindic ar putea fi supus unor presiuni din partea grupului de interese aflat în spatele Building Project decurge din modul în care magistratul și-a schimbat radical propriile convingeri și, brusc, a trecut la amendarea lichidatorului, anularea raportului de evaluare etc, perioadă în care Fiscul a fost convins să se retragă din dosarul de faliment al societății Vlaicu Development.

Aceste ultime hotărâri denotă o schimbare cel puțin suspectă de atitudine a judecătorului sindic care, în urmă cu mai puțin de un an, a respins prima cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar, apreciind, implicit, că activitatea acestuia în dosar a fost corectă și legală, pentru ca, brusc și deodată, lichidatorul judiciar să se facă vinovat de „fapte ilicite săvârșite cu rea credință”, așa cum s-a reținut în dispozitivul sentinței civile nr. 1383 din 07 decembrie 2021 a Tribunalului Constanța.

Hotărârea nu este definitivă, iar GÂNDUL va urmări modul în care se va finaliza, în căile de atac, acest război și dacă Inspecția Judiciară va pune osul la treabă și va reuși să scoată la iveală dedesubturile acestui joc periculos în urma căruia Statul, prin Fisc, ar putea pierde o grămadă de bani. Bani care ar constitui, firește, pierdere la bugetul statului.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
FOTO. A cumpărat o dubă și a transformat-o într-o locuință de lux cu 140.000 $....
Ce scrie, de fapt, pe cel mai scump șervețel din lume. S-a vândut cu peste...
Halep și-a luat casă la Dubai de peste un milion de euro! Iubitul de 57...
O teorie controversată răstoarnă tot ce știam despre Univers. Am trăi, de fapt, într-un vid...
Casa Regală a Marii Britanii ascunde un secret total neașteptat de peste 90 de ani
Care este cea mai sănătoasă carne din lume, potrivit experților în nutriție. Surpriza de pe...
Pasiune, furie, crimă: ucisă la 21 de ani de iubit, într-un apartament închiriat din Sibiu....
O cunoscută influenceriță și-a pus sora geamănă să o înlocuiască la serviciu pentru a putea...
Care este starea de sănătate a premierului Slovaciei după ce a suferit o nouă intervenție...
Ce bust, ce posterioare! Divele sunt bine tare din cap până în picioare
Pe ce șosele îți trebuie rovinietă? Este obligatorie pe DN-urile ce trec prin localitate?
Rusia a câştigat mai mult teritoriu în 2024 decât a pierdut în timpul contraofensivei ucrainene....
A fost GĂSIT un alt PĂMÂNT? Cât de aproape se ASCUNDE PLANETA?
A murit marea actriță. Adio, doamnă! A fost o legendă a lumii artistice
„Te cunosc de undeva”. Cine sunt finaliștii sezonului 20
Ce cadou a putut să îi facă un mire proaspetei sale soții, în noaptea nunții....
Ce poți face dacă ai o soră geamănă? O trimiți la muncă în locul tău!...
Patrick crede că Roberta nu îl place pe Sebastian! Ce spune concurenta despre această situație:...
"Ținutele pe care le-am creat la concertele mele sunt unicate". Loredana Groza, despre cele mai...
BANCUL ZILEI. Bulă e cu o tipă în pat. Gagica: - Bulă, ai un clopoțel...
Care este forma Universului? Unii cercetători spun că ar semăna cu un hol cu oglinzi
×