Președintele Consiliului barourilor și al societăților de drept din Europa ”bate obrazul” ministrului Justiției, Procurorului General și CSM: ”Avocații nu trebuie identificați cu clienții lor sau cauzele clienților lor”

Președintele Consiliului barourilor și al societăților de drept din Europa ”bate obrazul” ministrului Justiției, Procurorului General și CSM: ”Avocații nu trebuie identificați cu clienții lor sau cauzele clienților lor”
Președintele Consiliului barourilor și al societăților de drept din Europa ”bate obrazul” ministrului Justiției, Procurorului General și CSM: ”Avocații nu trebuie identificați cu clienții lor sau cauzele clienților lor”
Publicat: 17/02/2021, 19:27
Actualizat: 06/04/2021, 14:24

Margarete von Galen, președintele Consiliului barourilor și al societăților de drept din Europa (CCBE) a transmis o scrisoare deschisă președintelui CSM, Mihai Bogdan Mateescu, ministrului Justiției – Stelian Ion – și Gabrielei Scutea, Procurorul General al României, aducând precizări referitoare la statul de drept și independența profesiei de avocat.

În scrisoarea adresată autorităților române, Margarete von Galen face referire la evenimente care ar putea avea impact asupra exercitării libere a profesiei de avocat în România (n.red. – în speță, dosarul ”Ferma Băneasa” și condamnarea avocatului Robert Roșu).

Drepturile și obligațiile sunt protejate prin numeroase instrumente de drept național și internațional, inclusiv prin Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) și Carta UE a Drepturilor fundamentale, iar ”garanțiile pentru exercitarea profesiei de avocat fac parte din principiile fundamentale ale ONU, în virtutea cărora avocaților trebuie să le fie garantat dreptul la a-și îndeplini toate funcțiile profesionale fără intimidare, piedică, hărțuire sau ingerință improprie”.

Avocații nu trebuie să sufere sancțiuni și nici să fie amenințați cu urmărirea penală sau cu sancțiuni administrative, economice sau de altă natură pentru acțiuni în exercitarea profesiei.

”Vă scriu în calitate de președinte al Consiliului barourilor și al societăților de drept din Europa (CCBE), care reprezintă barourile și societățile de drept din 32 de țări membre și 13 alte țări asociate și observatoare, și prin acestea peste 1 milion de avocați europeni. Ca parte a activităților sale, CCBE monitorizează apărarea statului de drept, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la acces la justiție și protecția clientului și protecția valorilor democratice asociate indisolubil acestor drepturi. CCBE este, de asemenea, un partener permanent de dialog al Uniunii Europene în toate problemele legate de profesia de avocat și statul de drept. CCBE a fost informat cu privire la evenimente din România cu privire la probleme care ar putea avea impact asupra exercitării libere a profesiei de avocat și a principiilor statului de drept”, notează Margarete von Galen la începutul scrisorii deschise.

Margarete von Galen: ”Statul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că dreptul la un proces echitabil”

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a ridicat, de altfel, serioase îngrijorări cu privire la o serie de probleme, inclusiv dreptul la un proces echitabil, secretul profesional și problema identificării avocaților cu clienții lor sau cu infracțiunile de care aceștia sunt acuzați.

În ceea ce privește anumite evoluții care ar putea încălca dreptul la un proces echitabil, Margarete von Galen subliniază că – în mod constant – Curtea Europeană a Drepturilor Omului ”a recunoscut importanța fundamentală a dreptului la un proces echitabil”. În astfel de condiții, statul ”are obligația pozitivă de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că dreptul la un proces echitabil este garantat și că principiul egalității armelor este respectat pe durata procedurilor penale și este obligat să se asigure ca orice parte din proces să aibă o oportunitate rezonabilă de a-și prezenta cazul în instanță în condiții care să nu o pună într-un dezavantaj substanțial față de adversarul său”. În ultimă instanță, ”trebuie găsit un echilibru echitabil între părți”.

În lumina celor menționate anterior, CCBE subliniază importanța principiului egalității de arme în eforturile de a garanta dreptul la un proces echitabil. În ceea ce privește secretul profesional, în toate statele membre ale UE, legea protejează împotriva divulgării informațiilor comunicate, în confidențialitate, între avocat și client. Fără o astfel de protecție, însăși funcționarea statului de drept este subminată. În special, accesul la justiție, dreptul la un proces echitabil și dreptul la confidențialitatea pot fi afectate. Aceste drepturi sunt protejate prin numeroase instrumente de drept național și internațional, inclusiv Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) și Carta UE a Drepturilor fundamentale.

Președintele Consiliului barourilor și al societăților de drept din Europa

”Subminarea confidențialității comunicării dintre avocat și client înseamnă că sunt încălcate obligații internaționale”

Subminarea confidențialității comunicării dintre avocat și client, mai scrie Margarete von Galen – indiferent dacă această confidențialitatea se bazează pe principiul secretului profesional sau (așa cum este în unele jurisdicții) pe privilegiul juridic profesional -, înseamnă că sunt încălcate obligații internaționale, drepturile acuzaților sunt negate și are loc o compromitere generalizată a naturii democratice a statului.

”De asemenea, doresc să mă refer la Principiile de bază ale ONU privind rolul avocaților, care au prevederi explicite privind „Garanțiile pentru exercitarea profesiei de avocat”. Paragraful 16 din Principiile de bază prevede că „Guvernele se asigură că avocații (a) sunt capabili să își îndeplinească toate funcțiile profesionale fără intimidare, piedică, hărțuire sau ingerință improprie; (b) pot să călătorească și să se consulte cu clienții în mod liber atât în țara lor, cât și în străinătate; și (c) nu suferă sancțiuni și nici nu sunt amenințați cu urmărirea penală sau cu sancțiuni administrative, economice sau de altă natură pentru orice acțiune întreprinsă în conformitate cu îndatoririle și reglementările profesionale recunoscute precum și cu deontologia profesiei de avocat”, precizează Margarete von Galen.

În plus, paragraful 18 prevede că ”Avocații nu vor fi identificați cu clienții lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor”

În finalul scrisorii deschise, președintele Consiliului barourilor și al societăților de drept din Europa menționează că principiile pe care le-a enunțat anterior ”sunt esențiale pentru facilitarea rolului și funcției unui avocat”.

”Din păcate, CCBE a luat cunoștință de faptul că evenimentele din România riscă să încalce aceste Reguli de bază. În acest sens, CCBE solicită ca judecătorii, legiuitorii, guvernele și organizațiile internaționale să depună eforturi pentru ca, împreună cu barourile, să susțină și să apere aceste principii. În concluzie, ССВЕ sprijină UNBR în eforturile pe care aceasta le face pentru susținerea statului de drept și a independenței profesiei și își exprimă solidaritatea cu avocații în ceea ce privește cerințele și așteptările lor legitime cu privire la justiție, transparență și principii democratice. CCBE este dispus să coopereze cu privire la oricare din aspectele identificate cu privire la problemele de mai sus sau în legătură cu acestea”, încheie președintele Consiliului barourilor și al societăților de drept din Europa.

Adina Anghelescu
Cunoscut jurnalist de investigatii, generatia presei anilor '90, prin condeiul căreia au trecut toate marile scandaluri ale ultimilor 30 de ani. Licențiat în Drept, specializat în nișa subiectelor din sfera justiției, cofondator al site- ului luju.ro,citeste mai mult
Cristian Lisandru
S-a născut în București, pe data de 18 iulie 1968, și este absolvent al Facultăţii de Jurnalism, specializarea Comunicare. Activitatea jurnalistică – editorialist GÂNDUL.RO, scriind articole de investigație, politică internă, politicăciteste mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase