Guvernul a decis: Taxa auto, contestată la tribunal, va fi restituită doar în 5 ani, cu 20% pe an

Guvernul a decis: Taxa auto, contestată la tribunal, va fi restituită doar în 5 ani, cu 20% pe an
Publicat: 02/03/2014, 22:49
Actualizat: 29/07/2014, 20:26

Sumele care trebuie restituite de stat, conform hotărârilor judecătorești, reprezentând taxa auto, dobânda aferentă, cheltuielile de judecată și alte sume, devenite executorii până la 31 decembrie 2015, vor fi plătite doar într-un interval de cinci ani, cu plata anuală a numai 20% din valoare.

Modalitatea de plată a fost stabilită de Guvern prin ordonanță de urgență.

„Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și alte sume stablite de instanțele judecătorești, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursu a 5 ani calendaristici, prin plata în fie care an a 20% din valoarea acestora”, este decizia Guvernului.

În cursul acestui termen, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Sumele de plată vor fi actualizate cu inflația, iar graficul de plată a tranșelor anuale va fi stabilit de autorități.

Aceeași procedură va fi aplicată și pentru plata restanțelor reprezentând titluri executorii deja emise și pentru care nu a început încă executarea silită.

Săptămâna trecută, premierul Victor Ponta declara că persoanele care au plătit taxa auto vor primi banii înapoi, în urma deciziei definitive a Curții de Justiție a Uniunii Europene, dar preciza că Guvernul analizează modalitatea și durata de efectuare a operațiunii, în funcție de restricțiile și posibilitățile bugetare.

Taxa auto instituită de Guvernul României în ianuarie 2012 contravine Articolului 110 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene, a stabilit Curtea de Justiție a UE, la întrebările preliminare a două instanțe românești.

Taxa de primă înmatriculare a fost introdusă de Guvern în luna aprilie 2008, fiind calculată în funcție de datele tehnice ale fiecărei mașini în parte. În ianuarie 2012 a intrat în vigoare o nouă taxă auto, înlocuind OUG nr. 50/2008 cu Legea nr.9/2012, care avea ca scop să facă taxa pe poluare conformă cu Articolul 110 din TFUE.

De la 15 martie 2013, Guvernul a înlocuit taxa auto cu timbrul de mediu, iar noua formulă de calcul a condus la o creștere în medie de circa 10% a sumei de plată pentru mașinile Euro 4 și Euro 3 și o scădere cuprinsă între 60% și 90% pentru mașinile Euro 2, Euro 1 și non-euro, pe principiul că mașinile vechi au o durată scurtă de funcționare și, deci, vor polua pentru un interval mai mic.

Timbrul de mediu se plătește o singură dată la prima înmatriculare pe piața din România sau la prima transcriere a titlului de proprietate, atât în cazul mașinilor noi, cât și al celor second hand, pentru care nu a fost plătită fosta taxă auto.

Thomas Dincă, [email protected]