MApN, prin Unitatea Militară 02542 Focșani, organizează o licitație publică pentru închirierea unui imobil situat în sat Dulcești, jud. Constanța

MApN, prin Unitatea Militară 02542 Focșani, organizează o licitație publică pentru închirierea unui imobil situat în sat Dulcești, jud. Constanța
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock
Publicat: 09/09/2021, 09:00

Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02542 Focșani, cu sediul în Bulevardul București,  numărul 1-3, localitatea Focșani, județ Vrancea , telefon 0237/213155, fax 0237/213155, cod fiscal 4297711, e-mail: [email protected], cont trezorerie RO48TREZ6912030010530XXX, deschis la Trezoreria Focșani, legal reprezentată de Filip Adrian Marius, șeful  Unităţii Militare 02542 Focșani și Măciucă Daniel, contabil  șef, organizează licitaţie publică în vederea închirierii imobilului situat în sat Dulcești, județul Constanța, compus  din construcții cu suprafața totală construită de 887 metri pătrați și teren în suprafață de 95.376 metri pătrați.

Licitația are loc în ziua de 29.09.2021 ora 10.00 la sediul U.M. 02542 Focșani din B-dul București nr. 1-3, localitatea Focșani, județul Vrancea.

In caz de neadjudecare, licitația se repetă în ziua de 06.10.2021 ora 10.00, la aceeași adresă.

Condițiile privind participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se achiziționează de la sediul Unității Militare 02542 Focșani, începând cu ziua de 15.09.2021, contra sumei de 10 lei, care se depune la casieria unităţii militare.

Ofertele împreună cu celelalte documente se depun la registratura unităţii militare, până la data de 29.09.2021 ora 08.00, indicate în anunţul publicitar, într-un singur exemplar, redactat în limba română.

Garanţia de participare se exprimă în lei şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original, prin virament bancar sau prin depunerea în numerar la casieria unităţii militare, până la data și ora depunerii ofertei.

Informații suplimentare se obțin la sediul unităţii militare sau la telefon 0237213155/ interior108, persoană de contact Nicoară Ghiță, Secția patrimoniu.

Căi de atac: la instanța competentă, potrivit legii.

Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, din 08.09.2021.