Concurs

REGULAMENTUL CONCURSULUI

”O scrisoare pierdută”

I. ORGANIZATORII CONCURSULUI

Concursul este organizat de GÂNDUL MEDIA NETWORK, CIF RO35451445 RC J40/631/2016, MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, SOS. FABRICA DE GLUCOZĂ, NR.21, PARTER, reprezentata prin imputernicit _________, numit în continuare Organizatorul,

Derularea Concursului se va face in Romania, pe pagina de Instagram/Gandul.ro, (https://www.instagram.com/gandul.ro) care aparține Organizatorului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil pe pagina dedicata concursului, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri.
Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant si va fi publicat pe website-ul: https://www.gandul.ro/concurs.

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 25 – 26 octombrie 2022.
Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu 25 octombrie 2022, ora 10:00, când concursul va fi publicat pe pagina de Instagram/Gandul.ro și pana pe 26 octombrie 2022, ora 09:59 pe pagina de Instagram/Gandul.ro.
Castigatorii vor fi desemnati in data de 26 octombrie 2022, ora 12:00 dupa extragerea de pe website-ul www.random.org, prin mesaj privat către contul său de Instagram și prin anunț public prin story pe pagina de Instagram a publicației Gandul.ro (https://www.gandul.ro/).

III. CONDITII PENTRU PARTICIPANTI

Concursul de adresează tuturor persoanelor cu domiciliul pe teritoriul României și cu vârstă minimă de 18 ani, împlinită la data începerii perioadei de concurs (25 octombrie). Inscrierea si participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament.
Datele furnizate de catre participanti vor fi considerate de catre Organizatori reale, corecte si complete, raspunderea pentru acestea fiind in totalitate in sarcina participantilor, in caz contrar acestea vor fi invalidate si participantul va fi eliminat din concurs.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
– ca are capacitatea de folosinta si exercitiu deplina in conformitate cu prevederile Codului civil;
– ca are domiciliul in Romania si varsta de 18 ani impliniti in momentul inscrierii;
– ca va participa la actiunile publicitare ale Organizatorului de promovare a acestui proiect, fara alte obligatii in sarcina Organizatorului;

Prin inscrierea la acest concurs, participantii isi dau acordul expres, exclusiv, neconditionat si irevocabil ca datele lor cu caracter personal, precum numele, imaginea, materialele foto-video pe care le urca pe pagina concursului sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre Organizatori pentru organizarea acestui concurs fara nici un fel de pretentii financiare sau de alta natura din partea participantilor si castigatorilor.

Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului concursului sau membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Participantii trebuie sa îndeplinească următorii pași pentru a putea fi admiși în cadrul concursului:
• Concursul va fi anunțat printr-o postare pe pagina de Instagram GANDUL https://www.instagram.com/gandul.ro
• Participanții trebuie să dea Follow paginii de Instagram GANDUL https://www. instagram.com/gandul.ro
• Participanții adaugă un comentariu la postarea de CONCURS în care să spună care este actorul favorit sau actrița favorită

Dintre cei care se inscriu in concurs, se vor desemna castigatorii astfel: persoanele care îndeplinesc toate cerințele de mai sus, vor intra într-un proces de tragere la sorți, cu ajutorul website-ului: www.random.org.
Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.

V. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR
Valoare totala premiilor este de 240 de lei. Vor fi 3 premii acordate cu valoare individuală de 80 de lei.
Premiile constau în 3 bilete la spectacolul O scrisoare pierdută – din data de 27 octombrie 2022, ora 20:00, pe scena Sălii ”Ion Caramitru” a TNB – în valoare de 80 de lei fiecare, acordate de catre Organizator câștigătorilor.

In vederea revendicarii premiilor, castigatorii vor contacta Organizatorul prin e-mail (cel mai tarziu in data de 27 octombrie la ora 12.00, după anunțarea câștigătorilor), la urmatoarele date de contact disponibile de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 16:00:

– e-mail: [email protected]

Dacă premiile nu vor fi revendicate până în data de 27 octombrie la ora 16.00 , acestea nu se vor mai acorda.

Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nu se poate converti in bani.

Premiile neacordate ca urmare a invalidarii castigatorilor vor ramane in proprietatea Organizatorului.

Pentru validarea premiului, castigatorii vor trebui sa prezinte reprezentantului Organizatorului (GANDUL MEDIA NETWORK SRL) buletinul de identitate / cartea de identitate, urmand ca Organizatorul sa procedeze la confruntarea datelor si la validarea premiului. Neprezentarea buletinului de identitate / cartii de identitate atrage dupa sine imposibilitatea validarii premiului. Neprezentarea castigatorilor in vederea ridicarii premiilor castigate in termenul prevazut mai sus, atrage decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia Organizatorului.

VI. TAXE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Organizatorului.
Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre castigatori.
VII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În vederea desfășurării concursului, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților la aceast concurs în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Categorii de date cu caracter personal prelucrate.
Colectam si prelucram datele cu caracter personal pe care dumneavoastra („persoana vizata”), ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs.
Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt: nume, prenume, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, cetatenie, numar de telefon, adresa de e-mail, datele privind conturile de social media (Instagram, Facebook). Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, vor fi prelucrate CNP-ul (in scopul retinerii si virarii impozitul aferent venitului obtinut de castigator din premiu, conform prevederilor Codului fiscal) si semnatura dvs. prin procesul verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului, validarea castigatorului urmand a se face prin prezentarea unui act de identitate, fara a se retine insa copii de pe acesta.
In cazul in care veti furniza date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, atunci veti avea obligatia de a va asigura ca aveti dreptul sa divulgati Operatorului aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, Operatorul va putea colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal, asa cum se descrie in prezenta.
Scopurile in care sunt prelucrate datele personale si temeiul juridic al prelucrarii.
Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru inscrierea si participarea in concurs si pentru acordarea premiilor intr-un mod corect si transparent.
De asemenea, Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal colectate in concurs si in baza interesului legitim pentru promovarea activitatii sale si a produselor si brand-ului acestuia, in vederea/in cadrul/in legatura cu organizarea acestui concurs.
Nu vom folosi datele dumneavoastra cu caracter personal in luarea unor decizii automate care sa va afecteze sau sa creeze profiluri ale dumneavoastra.
Destinatarii datelor.
Datele dumneavoastra sunt colectate in conformitate cu prezentul Regulament in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile permise prin prezentul regulament.
Organizatorii vor pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si se vor asigura ca persoanele imputernicite folosesc masuri tehnice si organizationale corespunzatoare, in conformitate cu legea aplicabila, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in state terte.
Durata stocarii.
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate atat timp cat sunt necesare in mod rezonabil in scopurile permise prin prezentul regulament, potrivit dispozitiilor legale in materie.
Drepturile persoanelor vizate.
Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de acces si dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem; dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte; dreptul la stergerea datelor; dreptul la restrictionarea utilizarii de catre Societate a datelor dumneavoastra cu caracter personal, in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care ne permite sa verificam o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care va permite sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat sau sa transmiteti aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in conditiile si limitele stabilite de lege. Organizatorul va asigura exercitiul tuturor drepturilor dumneavoastra si de aceea, daca doriti sa procedati in sensul celor de mai sus, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa [email protected] sau o notificare scrisa la sediul Organizatorului.
Securitatea datelor.
Va asiguram ca datele dvs. se prelucreaza cu respectarea legii, in conditii de securitate si confidentialitate. Am adoptat masurile necesare, atat intern, cat si in ce priveste colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter va rugam sa consultati si Politica noastra de confidentialitate, disponibila pe https://www.gandul.ro/politica-de-confidentialitate/.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale.

VIII. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora.
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori și a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii regulamentului.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea concursului, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor la concurs pe pagina concursului de pe portalul acesteia, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
IX. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.
X. DISPOZITII FINALE
Participanții la concurs se obliga sa respecte termenii si conditiile regulamentului prezentate mai sus.
Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru necunoasterea de catre participanți a regulamentului si a modificarilor ulterioare, atât timp cat acestea sunt afisate pe website-ul: https://www.gandul.ro/concurs.

Organizator
GANDUL MEDIA NETWORK SRL