Proces de aproape 2,5 milioane euro între ”greii” autostrăzilor din România. Acuzații grave în instanță: ”Aparența unei operațiuni legale, scopul adevărat fiind, însă, ilicit” (MOTIVARE)

Proces de aproape 2,5 milioane euro între ”greii” autostrăzilor din România. Acuzații grave în instanță: ”Aparența unei operațiuni legale, scopul adevărat fiind, însă, ilicit” (MOTIVARE)
Proces de aproape 2,5 milioane euro între ”greii” autostrăzilor din România

Un proces cu o miză de aproape 2,5 milioane de euro a adus răcirea relației economice dintre două cunoscute companii din România. Acestea sunt prezențe constante în proiecte mari de infrastructură, la nivel național, numai că Activ Group Management SRL și Porr Construct SRL au dezgropat ”securea războiului” în instanță, ”contra” fiind reprezentată de un contract de închiriere a unor utilaje necesare lucrărilor la una dintre secțiunile autostrăzii Sibiu-Pitești.

Activ Group Management SRL – care a avut o cifră de afaceri, în 2019, de 22 milioane de euro – este administrată de omul de afaceri Bogdan Gruia, cel care, în anul 2006, a făcut parte din Top 300 Capital, ocupând locul 295, cu o avere estimată la 11 milioane de dolari.

Porr Construct SRL –cu o cifră de afaceri în 2019 de 551 de milioane de lei, potrivit Ministerului de Finanţe, poziționându-se ca al treilea cel mai mare constructor de pe piaţa locală – este subsidiara din România a con­struc­to­rului austriac cu acelaşi nume.

Pe data de 30 ianuarie 2019, între cele două companii a fost încheiat un contract având ca obiect închirierea unor utilaje, împreună cu deservenți, în scopul utilizării acestora pentru efectuarea lucrărilor de construcții din cadrul Proiectului reprezentat de proiectarea și execuția secțiunii Sibiu – Boița (km 0+000 – km 13+170) din cadrul obiectivului de investiție ”Autostrada Sibiu-Pitești Secțiunea 1 Sibiu-Boița, km 0+000 – km 14+150”.

La articolul 5.5 litera a) din contractul respectiv s-a stipulat că locatarul (n.red. –  Porr Construct SRL) va achita locatorului, cu titlu de avans, o sumă reprezentând 15% din valoarea contractului de închiriere prevăzută la articolul 6.1, în termen de 14 zile de la data la care va încasa avansul pentru lucrările ce vor fi efectuate în cadrul Proiectului, mai precis suma de 11.560.528,47 lei.

Porr Construct a invocat nulitatea absolută a Contractului de închiriere utilaje

Acest contract de închiriere utilaje, semnat pe 30 ianuarie 2019 de cele două părți, a devenit, la un moment dat, ”mărul discordiei”.

Porr Construct SRL a invocat nulitatea absolută a contractului ”pentru lipsa cauzei și cauza ilicită, invocând totodată caracterul ilicit al clauzei contractuale care stipulează achitarea contravalorii avansului de către firmă la momentul la care ea însăși încasează avansul de la beneficiarul CNAIR”, potrivit motivării instanței de judecată.

Nulitatea este sancțiunea de drept civil care lipsește actul juridic civil de efectele contrare normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă.

Mai mult, potrivit corespondenței purtate anterior procesului și care a fost depusă la dosar, părțile au purtat discuții legate de readaptarea Contractului de închiriere utilaje nr. 991/30.01.2019 și, totodată, Porr Construct SRL a făcut dovada că a comunicat creditoarei o notificare de încetare a respectivului contract.

Într-o primă etapă, cererea Activ Group Management de emitere a ordonanței de plată a fost respinsă

Pe data de 16 octombrie 2020, Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea de emitere a ordonanței de plată, formulată de Activ Group Management SRL, atât în privința debitului principal, cât și în privința penalităților solicitate.

Judecătorii au stabilit că – în lipsa unui probatoriu mai amplunu se pot stabili existența și cuantumul exact al sumei datorate de către Porr Construct SRL. În consecință, ”pentru analiza condițiilor de angajare a răspunderii debitoarei, este necesară administrarea unui probatoriu mai amplu (interogatoriu, martori), de natură a lămuri raporturile exacte dintre părți, ceea ce excede procedurii sumare a ordonanței de plată”.

Activ Group Management SRL a contraatacat rapid, solicitând instanței ”anularea încheierii din data de 16.10.2020 și, în consecință, emiterea unei ordonanțe de plată prin care să se dispună obligarea Porr Construct SRL la plata sumei de 11.560.528,47 lei, cu titlu de debit principal, precum și a sumei de 86.703,96 lei, reprezentând penalități de 0,03% pe zi de întârziere, calculate de la scadență și până la data introducerii cererii pentru emiterea ordonanței de plată, la care se adaugă penalitatea contractuală calculată până la data plății efective”.

Totodată, Activ Group Management SRL a solicitat ca ”partea adversă” să plătească și cheltuielile de judecată generate de acest litigiu.

Argumentele Activ Group Management: ”Cele două condiții au fost îndeplinite”

 • Contractul prevedea două condiții suspensive, respectiv încheierea de către Porr cu autoritățile contractante a contractelor aferente executării proiectului și obținerea de către Porr Construct SRL a autorizațiilor de construcție.
 • Cele două condiții au fost îndeplinite la data de 14 aprilie 2019, atunci când Porr Construct SRL a încheiat cu CNAIR contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii Sibiu-Boița (km. 0+000 – km. 13+170), respectiv la 9 martie 2020, când a fost obținută autorizația de construire nr. 11/09.03.2020.
 • Potrivit articolului 4.3.2 din contract, data de intrare în vigoare a convenției era 9 martie 2020, urmând a-și produce efectele pe o durată de 30 luni de la data transmiterii primei comenzi. Valoarea totală a contractului era de 13.382.000 euro plus TVA, incluzând contravaloarea folosinței și costurile de relocare a utilajelor.
 • CNAIR a comunicat că avansul în valoare de 13.201.429,08 lei a fost încasat de Porr Construct SRL la data de 30 iunie 2020.
 • Activ Group Management SRL precizează că a emis și comunicat factura fiscală (…), scadentă la 14 iulie 2020, în valoare de 11.560.528,47 lei, cu titlu de avans datorat, debit care nu a fost contestat de Porr Construct SRL.
 • Ulterior, Activ Group Management SRL a transmis și o somație de plată către Porr Construct SRL pentru ca suma respectivă să fie achitată.

”Contractul de închiriere utilaje a fost însușit de Porr în perfectă cunoștință de cauză, fiind antreprenor cu o vastă experiență profesională, cunoscând modalitatea de derulare a unui contract de tipul celui încheiat cu CNAIR, precum și maniera în care utilajele închiriate urmează a fi integrate în executarea contractului de execuție.

Debitoarea Porr avansează afirmații teoretice neînsoțite de nicio probă și fără a indica în concret care este motivul pentru care apreciază că clauza contractuală privind achitarea avansului este ilicită, susținerile privind prețurile supraevaluate fiind nedovedite”, au mai precizat reprezentanții Activ Group Management SRL.

”Debitoarea Porr insinuează că contractul era destinat să creeze numai aparența unei operațiuni legale, scopul adevărat fiind, însă, ilicit”

Extras din motivarea instanței

Argumentele Porr Construct: ”Caracterul ilicit al clauzei contractuale”

Porr Construct SRL a formulat întâmpinare la cererea în anulare formulată de  Activ Group Management SRL, solicitând respingerea acesteia și apreciind că hotărârea pronunțată în primă instanță este ”legală și temeinică sub toate aspectele”.

 • Ar fi fost prevăzute echipamente cu prețuri mult supraevaluate față de costurile practicate în domeniu, alte societăți de profil practicând prețuri și de aproximativ trei ori mai mici, pentru același tip de utilaje și în aceleași condiții de utilizare, decât valorile stabilite cu locatoarea.
 • Ar fi fost prevăzute utilaje care nu erau necesare efectuării lucrărilor de construire și proiectare, inserarea acestora fiind exclusiv formală și pentru a crea aparența legală a prețului stabilit. În acest sens, precizează că utilajele de transport și turnare beton nu erau necesare, întrucât sunt puse la dispoziția beneficiarului de furnizorii de betoane.
 • Nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru admiterea ordonanței de plată, creanța invocată neavând caracter cert, iar obținerea unui eventual titlul executoriu în această procedură simplificată ar încălca dreptul la un proces echitabil, fiind necesară analizarea completă a raportului juridic litigios.
 • Creanța pretinsă de Activ Group Management SRL nu a fost niciodată recunoscută, factura emisă de aceasta nu a fost însușită la plată, fiind returnată astfel cum a fost recepționată, în condițiile în care părțile au purtat negocieri cu privire la adaptarea contractului, împrejurare care rezultă chiar din corespondența depusă la dosarul cauzei de către creditoare.
 • Renegocierea contractul s-a impus inclusiv ca urmare a disproporțiilor vădite între valoarea avansului solicitat de creditoare și valoarea avansului încasat de la beneficiarul CNAIR, în condițiile în care avansul încasat a fost în sumă de 13.201.429,68 lei, ce includea proiectare și execuție în cadrul proiectului, iar avansul solicitat de creditoare a fost în suma de 11.560.528, 47 lei, reprezentând avansul pentru închiriere utilaje.
 • Porr Construct SRL a realizat un audit intern ce a concluzionat că acea clauză contractuală referitoare la achitarea unui avans de 15% din întreaga valoare a contractului încheiat cu Activ Group Management SRL a fost asumată de semnatarii contractului în detrimentul societății, neexistând niciun motiv economic rezonabil pentru ca societatea să fie angrenată într-un mecanism neprofitabil.
 • Sumele încasate de la beneficiara CNAIR la data de 11 iunie 2020 urmau a fi destinate proiectării și execuției lucrărilor asumate prin contractul (…), astfel că nu se poate admite alocarea întregului avans încasat de la aceasta exclusiv pentru închirierea unor utilaje, parte din acestea nefiind necesare executării lucrărilor.
 • Caracterul ilicit al clauzei contractuale care stipulează achitarea contravalorii avansului la momentul la care debitoarea încasează avansul de la beneficiar este mai mult decât evident.
 • Împrejurările concrete în care contractul a fost încheiat în frauda societății, cu complicitatea părților semnatare, inclusiv a administratorului Activ Group Management SRL, pot fi dovedite prin audierea administratorului Porr care cunoaște modalitatea în care au fost stabilite prețurile contractuale și necesarul de utilaje.

Activ Group Management a refuzat readaptarea contractului, Porr Construct a notificat încetarea relațiilor contractuale

Întrucât Activ Group Management SRL a refuzat readaptarea contractului, Porr Construct SRL – prin adresa nr. 421/21.09.2020 – a notificat încetarea relațiilor contractuale în conformitate cu art. 13.9 din contractul nr. 991/30.01.2019 și art. 13.8 din contractul 992/30.01.2019. Motivul invocat a fost lipsa cauzei contractului, care atrage nulitatea absolută, întrucât obligația fondată pe o cauză falsă sau ilicită nu poate produce efecte juridice valabile.

Activ Group Management SRL a precizat, în instanță, că ”între cele două părți a mai existat un contract de închiriere încheiat în aceleași condiții, ce presupune același mecanism contractual și aceleași clauze, respectiv contractul nr. 304/07.02.2019 și 305/07.02.2019”.

”Prin urmare, nu doar că debitoarea cunoștea acest tip de contract, dar între părți a existat corespondență din care rezultă că a ales utilajele ce vor face obiectul locațiunii, a făcut observații și a sugerat modificări la draftul propus de contract, toate sugestiile fiind acceptate de către societatea creditoare”, se menționează în motivarea instanței.

Tribunalul București, sentință definitivă

Analizând toate probele din acest dosar, magistrații Tribunalului București – Secția a IV-a Civilă – au menționat în motivarea sentinței că ”semnătura unui înscris face deplină credință, până la proba contrară, despre existența consimțământului părții care l-a semnat cu privire la conținutul acestuia. Toate clauzele contractuale anterior redate au fost însușite de părți, prin semnătura reprezentanților legali”.

În consecință, creanța pretinsă nu rezultă din factura ce a fost refuzată la plată, ci din contractul ce a fost însușit de ambele societăți și care constituie legea părților.

”În opinia instanței, solicitarea debitoarei (n.red. – Porr Construct SRL) de renegociere a contractului ca urmare a disproporțiilor vădite între valoarea avansului încasat de către locatoare și valoarea avansului încasat de la autoritatea contractantă nu denotă intenția sa de a adapta contractul, ci reprezintă dorința sa de a modifica clauzele contractuale legal asumate de aceasta și care acum nu i se mai par profitabile, cu încălcarea forței obligatorii a contractelor”, se mai arată în motivarea instanței.

Suplimentar, nici împrejurarea învederată de debitoare în ședința publică din data de 6 aprilie 2021 – că Porr Austria (PORR Bau GmbH), ce ar controla societatea din România, nu și-a asumat niciodată acest contract – nu este de natură să o exonereze de răspundere, câtă vreme partea angajată în raportul contractual cu creditoarea este Porr Construct SRL, societate cu personalitate juridică distinctă de societatea din Austria.

În ceea ce privește apărarea că „unele utilaje au fost inserate doar pentru a crea aparența legală a prețului datorat – gen utilaje pentru transport și turnare beton, nefiind necesare executării proiectului”, nici aceasta nu este fondată, au decis judecătorii.

Pe data de 20 aprilie, Tribunalul București a anulat încheierea din 16 octombrie 2020 și a decis – prin sentință definitivă – că Porr Construct SRL trebuie să achite Activ Group Management SRL suma totală de 11.560.528,47 lei.

Totodată:

 • Porr Construct SRL trebuie să plătească Activ Group Management SRL penalități de întârziere în cuantum de 0,03% pe zi aferente sumei de 11.560.528,47 lei, penalități ce se vor calcula de la data de 17 iulie 2020 și până la achitarea efectivă a debitului principal.
 • Porr Construct SRL trebuie să achite cheltuieli de judecată.

”Fixează termen pentru efectuarea plății 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri. Definitivă”, au decis magistrații Tribunalului București.

GÂNDUL.RO a solicitat puncte de vedere atât din partea Activ Group Management SRL, cât și din partea Porr Construct SRL, însă, până la ora publicării acestui articol, nu am primit niciun răspuns.

Adrian Artene
Director editorial al Grupului de Presă GÂNDUL, care include, printre altele, web-site-urile gândul.ro, cancan.ro, prosport.ro, promotor.ro, csid.ro, descoperă.ro, go4it.ro, verdict.ro, ciao.ro sau apropotv.ro, dar și emisiunile Gândul Live, Prosport citeste mai mult
Cristian Lisandru
S-a născut în București, pe data de 18 iulie 1968, și este absolvent al Facultăţii de Jurnalism, specializarea Comunicare. Activitatea jurnalistică – editorialist GÂNDUL.RO, scriind articole de investigație, politică internă, politică citeste mai mult
Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de sex într-un...
Și ei îi e rușine! Câte clase are Gina Pistol, de fapt. De ce s-a...
FOTO. Alina Pușcaș, în costum de baie! Cum arată trupul vedetei
Demența la bătrânețe poate fi prevenită, dacă urmezi 5 sfaturi simple
Anunț cutremurător! Medicul Valeriu Gheorghiță, adevărul despre efectele adverse ale dozei a treia de vaccin:
Cine sunt viitorii socri ai lui Laurențiu Reghecampf! Toate detaliile despre familie și cum au...
Averea halucinantă a noului premier al României! 40.000 de euro pensie și venituri grotesc de...
Criza guvernamentală ucide oameni zilnic. Apelul medicilor: Depolitizaţi deciziile medicale şi haideţi să colaborăm
5 mașini de care să FUGI
BANCUL ZILEI – Două blonde fac nudism. La un moment dat apare un taur…
Originea bideului, un accesoriu de baie care a stârnit polemici cu secole în urmă
Și ei îi e rușine! Câte clase are Gina Pistol, de fapt. De ce s-a...
Un medic AVERTIZEAZĂ: acestea sunt cele mai PERICULOASE poziții AMOROASE. „Oamenii nu sunt făcuți să...
Când se întoarce frigul în România. Trebuie să ne pregătim deja hainele groase
Metoda banală care te ajută să economiseşti bani. Atenţie la rafturile de jos din supermarket
Covid-19 la Constanța: 593 de NOI CAZURI de INFECTARE; Incidența pe municipiu este de 12,71
Filmul din cariera lui pe care Brad Pitt ar vrea ca lumea să îl uite!
Restricția ȘOC despre care nu vorbește NIMENI. Intră în vigoare de luni. Ce va fi...
Minunea înfricoșătoare care a avut loc de curând! Toată lumea a început să plângă. Totul...
După Coronavirus ne mai lovește ceva neașteptat. Ajunge și în România. Scenariul periculos venit direct...
EXCLUSIV. E război total pe piaţa de energie. De ce avem de fapt facturi prea...
Pâinea noastră (scumpă) cea de toate zilele? România, producţie record de grâu în 2021