Titularizare 2021. Rata notelor peste 7 este în scădere / Câți candidați au obținut nota 10

Titularizare 2021. Rata notelor peste 7 este în scădere / Câți candidați au obținut nota 10
Publicat: 27/07/2021, 10:44

Ministerul Educaţiei a anunțat rezultatele la examenul de titularizare. Astfel, 130 de candidaţi au obţinut nota 10, dar rata notelor peste şapte, necesară pentru titularizare, este în scădere faţă de anii trecuţi, respectiv 44,47% faţă de 58,66% în 2020.

Rezultatele obţinute de profesorii care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar – sesiunea 2021, înainte de înregistrarea contestaţiilor, au fost publicate marţi pe pagina web dedicată – titularizare.edu.ro.

„Rata notelor peste 7 (şapte) obţinute de candidaţii care au susţinut proba scrisă este de 44,47% (în scădere, faţă de rezultatele consemnate în ultimii patru ani: 58,66% în 2020, 46,86% în 2019, 47,40% în 2018, respectiv 45,73% în 2017). Procentul notelor între 5 şi 7 este de 35,49%, în creştere comparativ cu anul trecut (27,23%). Din promoţia curentă 40,63% dintre candidaţi au obţinut note peste 7 (şapte) – (58,38% în 2020, 46,79% în 2019, 46,83% în 2018, respectiv 43,07% în 2017). 130 de candidaţi au obţinut nota 10, iar 11.014 candidaţi au obţinut note între 7 şi 9,99”, anunţă Ministerul Educaţiei.

Un număr de 27.301 candidaţi s-au prezentat la proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar.

În centrele de evaluare au fost notate 25.059 de lucrări, întrucât: 2.193 de candidaţi s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 8 candidaţi au fost eliminaţi, iar lucrările a 41 de candidaţi au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice în anul şcolar 2021-2022.

Titularizare 2021. Când se pot depune contestații

Se pot depune contestații atât prin mijloace electronice, cât și la sediile inspectoratelor şcolare judeţene, în zilele de 27 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afişează în data de 3 august la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7 (şapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Proba practică şi inspecţia la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele şcolare în intervalul 4 – 5 august.