„Am fost implicat într-un accident în care vinovatul are poliță RCA la City Insurance. Ce fac?” Soluțiile pentru clienții afectați, în Ghidul ASF

„Am fost implicat într-un accident în care vinovatul are poliță RCA la City Insurance. Ce fac?” Soluțiile pentru clienții afectați, în Ghidul ASF
Sediul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) / Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Publicat: 28/09/2021, 11:43
Actualizat: 28/09/2021, 13:19

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat un Ghid complex dedicat clienților City Insurance, societate de asigurare – reasigurare pe numele căreia a dispus retragerea autorizației de funcționare și promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment. Ghidul cuprinde toți pași procedurali și exemple de rezolvare a situațiilor în care se pot regăsi consumatorii. Mai mult, ASF a cerut tuturor companiilor de intermediere în asigurări să informeze de îndată toți clienții asupra condițiilor pentru încheierea unui contract RCA.

ASF a inclus în ghidul publicat pe site exemple de situații în care pot ajunge unii dintre cei trei milioane de clienți ai City Insurance și care ar putea să nu știe ce să facă în contextul insolvenței City Insurance.

Deciza Autoritătății de Supreveghere Financiară privind retragerea autorizației de funcționare a City Insurance – luată de Consiliul ASF vineri, 17 septembrie, a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial, astfel că păgubiții City Insurance pot depune de luni cereri de plată sau de restituire a primei, și pot primi banii, conform noilor reglementări aprobate în Guvern, la 60 de zile de la această dată.

În decizia de peste 80 de pagini a autorității de reglementare sunt detaliate faptele contravenționale pe care le-a descoperit. Situația de City Insurance este cercetată în mai multe dosare, atât de către DIICOT și DNA, cât și de Parchetul General.

Soluții pentru clienții City Insurance

Exemple de situații și soluțiile explicate în Ghidul ASF (atașat integral la finalul articolului):

 • „Am CASCO la City Insurance și vreau să deschid un dosar de daună, deoarece am mașina lovită. Care sunt procedurile de urmat?”
 • „Am fost implicat într-un accident în care vinovatul are poliță RCA la City. Ce fac?”

Conform legii, FGA va lua măsurile necesare cu privire la deschiderea dosarelor de daună, de constatarea tehnică a avariilor, de instrumentarea dosarelor de daună, precum și de avizarea lor din punct de vedere tehnic.

În cazul unui accident, prima dată trebuie să vă adresați poliției pe raza căreia s-a petrecut accidentul sau să întocmiți un formular de constatare amiabilă (cu excepția cazurilor în care sunt implicate mai mult de 2 vehicule și/sau sunt persoane vătămate, când vă adresați poliției). După aceea, completați și semnați cererea-tip „Cererea de deschidere a dosarului de daună” (disponibilă pe www.fgaromania.ro) și o depuneți direct la FGA sau o transmiteți prin poștă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau email ([email protected]).

PENTRU ORICE TIP DE DAUNĂ, PENTRU ORICE TIP DE POLIȚĂ/CONTRACT, ASIGURATUL/PĂGUBITUL VA ADRESA O CERERE FGA.

După transmiterea cererii, FGA vă va contacta în vederea deschiderii dosarului de daună, comunicându-vă când și unde puteți face constatarea daunei. În același timp, aveți de completat cererea-tip „Declarația privind evenimentul” (disponibilă pe www.fgaromania.ro) pe care o veți transmite FGA. La acest moment, FGA ia toate măsurile necesare cu privire la deschiderea dosarului de daună şi va comunica în scris părţii prejudiciate documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire, după caz: poliţa/contractul de asigurare, documentele care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autorităţile publice competente (poliţie, pompieri etc.), sau alte documente din care să reiasă cauzele şi împrejurările evenimentului (constat amiabil, declaraţii martori etc.), întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii etc.

FGA eliberează un document de introducere în reparaţie a vehiculului, în cazul în care petenţii înştiinţează despre producerea unor pagube materiale la vehiculul asigurat, în condiţiile legislației aplicabile. Eliberarea documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor nu constituie nota tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată.

Acest document se eliberează inclusiv în cazul în care se constată daună totală şi vehiculul nu se mai repară.

Apoi este instrumentat dosarul de daună (se evaluează despăgubirile în baza documentelor existente la dosarul de daună, printre care și devizul estimativ al daunei eliberat de o unitate service), în condițiile legii și ale clauzelor contractului de asigurare. Dacă sunt necesare documente suplimentare, acestea vă vor fi solicitate în scris. Petentul trebuie să răspundă în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării FGA, în caz contrar cererea sa fiind respinsă. După analizarea și instrumentarea dosarului de daună, FGA va aviza conform prevederilor legale suma ce va constitui despăgubirea.

FGA va efectua plata despăgubirii către creditorii de asigurări conform celor explicate anterior.

 • „Am avut o daună din cauza unui asigurat City Insurance, iar City îmi comunicase că s-a aprobat dosarul și este la plată. Dar plata nu a fost efectuată. Eu pot să-mi repar mașina și să merg cu chitanța la FGA pentru a mi se returna banii plătiți pentru reparație?”
 • „Am avut o daună a cărei reparație a fost efectuată pe baza dosarului de daună finalizat și acceptat la plată de City Insurance. Plata nu a fost efectuată. Ce se întâmplă?”

Dacă aveți constatare realizată și dosar de daună deja deschis sau finalizat, acest dosar se va transfera la FGA. FGA reanalizează dosarul în perioada următoare și decide cu privire la cuantumul despăgubirii. Plata se efectuează în termenul legal (a se vedea răspunsurile anterioare).

Pașii pe care îi aveți de urmat sunt:

 • pentru încasarea de la FGA a indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva City Insurance trebuie să completeze o cerere-tip numită „Cerere de plată” motivată în acest sens (www.fgaromania.ro). Cererea se adresează FGA și se depune direct la sediul FGA, prin poștă (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire) sau la [email protected].
 • la cererea de plată se anexează, în copie legalizată, actele/înscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creanţe de asigurări. În cazul imposibilităţii de prezentare a actelor/înscrisurilor doveditoare în copie legalizată, petentul poate să prezinte copii ale acestora sau poate depune o „Declarație pe proprie răspundere” (www.fgaromania.ro) în sensul susţinerii acestor documente justificative.
 • FGA analizează cererile de plată și documentația depusă, verifică și avizează dosarele de daună și întocmește lista creditorilor de asigurări ale căror creanțe sunt certe, lichide și exigibile și care urmează a fi plătite.
 • plata acestora se face, în limita plafonului de garantare, în termenele prevăzute de lege (revedeți cele precizate mai sus).
 • „Am lovit mașina în urmă cu 2 săptămâni, eu am asigurare la City Insurance. Ne-am înțeles amiabil, iar acum mă sună omul păgubit, spunând că are mașina în service la reparat iar service-ul refuză să îi dea mașina până nu plătește contravaloarea reparației pe motiv că City s-a desființat. Ce îi spun?”

Persoana păgubită trebuie să se adreseze FGA. Constatarea fiind realizată, dosarul este deja aprobat, acesta va fi transferat de City Insurance la FGA. (A se vedea răspunsurile anterioare privind pașii de urmat.)

În ceea ce privește refuzul service-ului de a continua efectuarea reparației, ASF nu are autoritate asupra acestor societăți.

Păgubitul are la dispoziție două variante:

 • să plătească reparația și să formuleze cerere de plată către FGA (a se vedea procedura descrisă anterior);
 • în cazul în care deține o asigurare CASCO în termen de valabilitate la data accidentului, să efectueze reparația în baza acesteia.
 • „Ce este și cum se face denunțarea unui contract de asigurare facultativă?”

Denunțarea unui contract de asigurare facultativă reprezintă încetarea acestui contract din inițiativa dumneavoastră, cauzată de o situație precum cea prezentă. Contractul de asigurare facultativă poate prevedea clauze cu privire la denunțare (cum și cu ce termen de preaviz se realizează). FGA nu denunță contractele/polițele de asigurare. Mai există și posibilitatea ca societatea sau lichidatorul numit în procesul de faliment să vă anunțe cu privire la opțiunea referitoare la denunțarea contractului de asigurare.

 • „Ce se întâmplă dacă am o poliță obligatorie de asigurare a casei (PAD)?”

În cazul în care polița dumneavoastră obligatorie de asigurare a locuinței (PAD) este încheiată prin intermediul City Insurance S.A., aceasta își va înceta valabilitatea la termenul specificat pe poliță. În cazul în care se produce unul dintre evenimentele asigurate prin PAD, dumneavoastră nu sunteți afectat de situația actuală a City Insurance S.A., deoarece obligațiile asigurătorului, respectiv de constatare a daunei, instrumentare și plată a dosarului de daună, vor fi preluate de către PAID.

Plata daunei în acest caz va fi realizată de PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A.), din fondurile acestuia. Conform prevederilor legale, PAID este o societate comercială de asigurare-reasigurare care administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă riscurile de dezastre naturale specifice României – cutremur, inundații și alunecări de teren.

 • „Am plătit asigurarea CASCO integral și anticipat pe 1 an de zile. Ce fac?”

Aceleași variante sunt aplicabile și în cazul altor contracte de asigurare facultativă, așa cum sunt, de exemplu, cele pentru locuință sau sănătate.

Asigurarea dumneavoastră CASCO este valabilă până la momentul expirării valabilității ei sau momentul denunțării ei, în funcție de care intervine primul. Dacă prima de asigurare este achitată integral în acest moment, în cazul denunțării contractului, vă veți adresa FGA pentru a recupera suma de bani proporțională cu intervalul de timp dintre momentul denunțării și momentul expirării. În caz de daună vă veți adresa FGA pentru constatarea daunei, instrumentarea dosarului de daună și plata despăgubirii cuvenite.

Asiguratul cu risc ridicat, protejat de Legea RCA

Mai mult, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) solicită tuturor companiilor de intermediere în asigurări să informeze de îndată toți clienții asupra faptului că dacă aceștia primesc de la cel puțin trei asigurători diferiți oferte ale căror prime de asigurare RCA sunt cu 36% mai mari față de tariful de referință, aferent segmentului de risc din care fac parte, sunt încadrați în categoria asiguraților cu risc ridicat, potrivit Legii nr. 132/2017, conform unui comunicat transmis marți. Acest tip de clienți pot să solicite Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) o ofertă pentru încheierea unui contract RCA (factorul „N”.

„Solicitarea ASF, adresată intermediarilor în asigurări, vine în contextul retragerii de către ASF a autorizației de funcționare a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. și promovării cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societății. Această stare de fapt a generat o serie de situații care pot afecta clienții de produse de asigurare, prin îngreunarea, în anumite cazuri, a proceselor de ofertare și de emitere a polițelor de asigurare de tip RCA, distribuite prin intermediul brokerilor de asigurare, inclusiv pe canalele on-line de comercializare a polițelor de asigurare”, au precizat reprezentanții ASF.

Factorul „N” este stabilit de către BAAR și este calculat pentru un vehicul cu aceleași caracteristici tehnice cu cele ale vehiculului pentru care se solicită asigurarea, precum și pentru aceeași clasă de bonus-malus a asiguratului/utilizatorului, explică ASF. Caracteristicile tehnice ale vehiculelor se vor raporta la capacitatea cilindrică, cu excepția vehiculelor cu motoare electrice, caz în care se va ține seama de puterea acestora.

În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 132/2017, un asigurat cu risc ridicat se poate adresa BAAR pentru formularea unei oferte de asigurare, iar BAAR va formula o ofertă de asigurare calculată pornind de la tariful de referință și îi va aloca acestuia un asigurător RCA în vederea încheierii contractului RCA.

Potrtivit ASF, BAAR soluționează cererea asiguratului cu risc ridicat în ceea ce privește încheierea contractului RCA în termen de maximum 20 de zile de la depunerea completă a documentelor solicitate de BAAR. Formularul de cerere ofertă și documentele solicitate se regăsesc pe pagina de internet a BAAR.

Potrivit informațiilor disponibile pe pagina de internet a BAAR, documentele menționate anterior se transmit la BAAR prin una dintre următoarele modalități:

 • email: [email protected];
 • fax: 004 021 319 13 01;
 • poștă: str. Vasile Lascăr nr. 40 – 40 bis, et. 6, sector 2, București, cod poștal 020502.

Pentru alocarea contractului RCA unui asigurător RCA, oferta trebuie acceptată în mod explicit de asiguratul cu risc ridicat. Asiguratul comunică BAAR toate informațiile necesare în vederea elaborării unei oferte de primă sau a alocării contractului RCA unui asigurător.

Alocarea prevăzută anterior este efectuată de BAAR odată cu înștiințarea asiguratului privind asigurătorul căruia i-a fost alocat contractul RCA, potrivit ASF.

Ghidul BAAR oferă, de asemenea, exemple de situații pentru asigurații cu risc rificat:

„Atențtie!!! Informațiile din aceasta secțiune vi se aplică dacă:

aveți 3 oferte de asigurare aflate în perioada de valabilitate, de la 3 asigurători diferiți;

ofertele sunt pentru perioade de asigurare de 12 luni;

toate primele de asigurare din ofertele primite (fără tariful pentru decontare direct și fără prima pentru clauze și acoperiri suplimentare), să fie mai mari, la data formulării ofertelor, decât: tariful de referință pentru vehicul (a se vedea mai jos) X factorul N (a se vedea mai jos) X coeficientul  pentru clasa de bonus-malus aplicabilă vehiculului pentru care se solicită asigurarea (a se vedea mai jos).

Exemplu:

Vehiculul pentru care se solicită asigurarea: Dacia Logan; capacitate cilindrică: 1.461cmc

Deținător: persoană fizică; 45 de ani

Clasa de bonus-malus pentru vehiculul pentru care se solicită asigurarea: B4

Oferte de asigurare primite (fără tariful pentru decontare directă și fără prima pentru clauze și acoperiri suplimentare): 660 de lei, 720 de lei și 680 de lei

Prima pentru risc ridicat = 597 lei X 1,36  X 80% = 649,50 lei

Prima pentru risc ridicat este mai mică decât ofertele primite, deci solicitantul se încadrează în categoria asiguraților cu risc ridicat ți poate apela la BAAR pentru încheierea contractului de asigurare”, potrivit BAAR.

ASF – GHID PENTRU CONSUMATORI SITUAȚIA CITY INSURANCE S.A. by Gandul.info on Scribd

Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Două profesoare de la același liceu, bune prietene, acuzate că și-au abuzat trei elevi. Mărturia...
Rezultatele autopsiei Dianei Maria! Se schimbă tot ce se ştia despre moartea ei: nu a...
FOTO. Lili Sandu, fosta iubită a lui Bogdan Stelea, e strălucitoare la 45 de ani,...
Scene greu de privit pentru salvamontiștii care au intervenit în salvarea fetei atacate de urs
Democrații sunt șocați, uluiți și furioși. Ce s-a aflat despre starea lui Biden: „O operațiune...
Răsturnare de situaţie! De ce a fost atacată Maria Diana de urs! S-a aflat abia...
Emily, în stare de șoc! Medicii au dat VERDICTUL. Vedeta a primit un diagnostic CRUNT....
Vremea 15 iulie - 12 august 2024. Urmează cel mai lung val de căldură din...
VIDEO Joe Biden face noi gafe. L-a numit pe Zelenski "președintele Putin" și pe Kamala...
Un primar din Suceava s-a trezit cu ursul în curte. Întregul moment a fost surprins...
Au încins atmosfera la malul mării. Canicula le-a făcut pe vedete să renunţe la haine
Mașinile diesel, interzise în mai multe orașe. Unde nu mai poți circula cu mașina pe...
Michael Douglas: „Greu de imaginat" ca Biden să-şi ducă mandatul până la capăt
A început VÂNĂTOAREA de Extratereștri! Se știe EXACT unde să căutăm
Harry, acuzat pentru cel mai nepotrivit gest. Ce a făcut prințul
Cum a reacționat un britanic care a călătorit cu trenul în România, la clasa I....
VIDEO Joe Biden face noi gafe. L-a numit pe Zelenski "președintele Putin" și pe Kamala...
Cristina Șișcanu, la cumpărături în Italia! Cât a dat vedeta pe o rochie dintr-un magazin...
Anca Țurcașiu, în culmea fericirii după ce a devenit bunică pentru prima dată la 54...
BANCUL ZILEI. Bulă: - M-am dus la bunăciunea asta în bar şi, după ce am...
Apa de băut din Europa este contaminată cu chimicale eterne
×