O serie de măsuri fiscale instituite în pandemie expiră azi. Care sunt acestea?

O serie de măsuri fiscale instituite în pandemie expiră azi. Care sunt acestea?
FOTO cu caracter ilustrativ
Publicat: 25/12/2020, 16:24
Actualizat: 29/12/2020, 20:32

Perioada celor nouă luni pentru care a fost acordată facilitatea de amânare la plată a impozitelor și taxelor scadente la 21 martie expiră pe 25 decembrie.

Termenul până la care executarea silită este suspendată sau organele fiscale nu vor începe executarea silită expiră vineri, 25 decembrie. Tot vineri este și ultima zi în care nu se percep dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale neachitate la termen a căror scadență s-a împlinit începând cu data de 21 martie 2020. Totodată, până la 25 decembrie 2020 aceste obligații fiscale nu sunt considerate restante. Având în vedere că zilele 26 și 27 decembrie 2020 sunt libere, oficial ANAF poate reîncepe să trimită somații de plată începând de luni, 28 decembrie 2020.

O parte dintre măsurile fiscale introduse de Guvern, începând din martie, pentru susținerea contribuabililor privind plata taxelor și impozitelor, în contextul „coronacrizei”, ale căror termene au fost prelungite, expiră vineri, 25 decembrie.

„De la data declanșării stării de urgență și până la 31 octombrie au fost amânate la plată obligații fiscale curente în sumă de 16,29 mld. lei, ceea ce reprezintă numai 8,7% din totalul sumelor declarate, beneficiari fiind un număr de 353.332 contribuabili afectați direct sau indirect de criza sanitară”, se arăta în raportulul Guvernului Orban, la finalul mandatului.

Măsuri de sprijinire a „contribuabililor de bună credință”

Măsurile din ultimele luni au fost completate, iar unele termenele prelungite, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/2020, din 26 octombrie, aflată în vigoare în prezent. „Încă de la declanșarea crizei sanitare în România de acum nouă luni, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au înțeles dificultățile cu care se confruntă companiile în asigurarea lichidităților atât de necesare continuării activității și pentru menținerea salariaților. MFP și ANAF au apreciat ca primordială sănătatea populației și a mediului de afaceri, sens în care au creat un mecanism de sprijinire a contribuabililor de bună credință oferind un pachet de măsuri fiscale, inclusiv amânarea plății obligațiilor bugetare, pentru ca aceștia să nu resimtă puternic efectele negative ale pandemiei”, au argumentat la acel moment oficialii MFP și ANAF.

OUG nr. 181/2020 prevede prelungirea termenelor la care încetează aplicabilitatea facilităților fiscale referitoare la suspendarea/neînceperea executării silite și calificarea ca nefiind restante și nici purtătoare de accesorii a obligațiilor fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020, comform analizei specialiștilor PwC de la momentul publicării actului normativ.

Astfel, prin OUG nr. 181/2020, a fost prelungit până la 25 decembrie 2020 inclusiv termenul până la care nu se percep dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale neachitate la termen a căror scadență s-a împlinit începând cu data de 21 martie 2020. Totodată, până la 25 decembrie 2020 aceste obligații fiscale nu sunt considerate restante.

Tot până la 25 decembrie 2020 executarea silită este suspendată sau organele fiscale nu vor începe executarea silită, dând posibilitatea debitorilor de a se decide cu privire la accesarea facilităților fiscale corespunzătoare situației fiscale a acestora.

Prevederile OUG n4.181/2020

  1. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 29/2020 și neachitate până la data de 25 decembrie 2020.
  2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 29/2020 și neachitate până la data de 25 decembrie 2020.
  3. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.
  4. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la data de 25 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate.
  5. Se suspendă condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii. Aceste condiții se consideră îndeplinite dacă debitorii achită obligațiile aferente în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor măsuri fiscale.
  6. Pentru obligațiile care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie depusă până la expirarea termenului menționat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
  7. Obligațiile bugetare care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, inclusiv cele cuprinse în ratele din graficele de eșalonare, nu sunt considerate obligații fiscale restante.
  8. Extinderea rambursării TVA cu control ulterior.
  9. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la data de 25 decembrie 2020.

Una dintre facilitățile fiscale introduse de oficiali a fost eșalonarea la plată simplificată, care se acorda pe o perioadă de maxim 12 luni, pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență, dar termenul de depunere a cererilor a expirat în 15 decembrie. Cei care nu pot acoperi datoriile restante, teroretic ar putea apela la mecanismul clasic de eșalonare sau la restructurarea financiară.

DOCUMENT INTEGRAL: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/2020

OUG nr. 181/26.10.2020 by Gandul.info on Scribd

Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul Zilei de Transilvania”, la finalul anuluiciteste mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase