Cererea pentru compensarea consumului de energie și gaze poate fi depusă de sâmbătă. Care sunt categoriile de beneficiari

Cererea pentru compensarea consumului de energie și gaze poate fi depusă de sâmbătă. Care sunt categoriile de beneficiari
Sursa foto: Shuterstock - caracter ilustrativ
Publicat: 27/11/2021, 12:37
Actualizat: 27/11/2021, 13:26

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat că, începând de sâmbătă, întreprinderile mici și mijlocii – unii dintre beneficiarii non-casnici ai ajutorului oferit de stat pentru compensarea facturilor la energie electrică și / sau gaze naturale trebuie să depună cererea și declarația obligatorii în acest sens la adresa furnizorilor.

Beneficiarii non-casnici ai pachetului legislativ privind schema de ajutor pentru reducerea facturilor la energie electrică și/sau gaze naturale – precum persoanele fizice autorizate, 40 de categorii de profesii liberale, întrepreprinderile mici și mijlocii sau microîntreprinderile – trebuie să depună o declarație pe propria răspundere care să ateste că se încadrează în condițiile prevăzute, respectiv, printre altele, că nu sunt în insolvență sau nu li s-a restras autorizația de funcționare în perioada de aplicare a legii – noiembrie 2021 – martie 2022.

Ordinul comun semnat de noii ministri ai Cabinetului Ciucă

Detaliile și modelul cererii sunt incluse în ordinul comun pentru aprobarea procedurii, semnat de miniștrii Energiei, Muncii și Finanțelor din nou Guvern. Acesta fost publicat în Monitorul Oficial, sâmbătă, cu întârziere de aproximativ două săptămâni față de prevederile legii, și, având în vedere condiționarea acordării beneficiilor, lunar, de depunerea listei, și ținând cont că mai este o singură zi lucrătoare până la finalul lunii – 29 noiembrie, dacă furmizorii nu au declarat-o de asemnea zi liberă, s-a prevăzut excepția ca, pentru noiembrie, cererea să poată fi depusă și în decembrie.

„IMPORTANT! Începând de astăzi IMM-urile trebuie să depună cererea pentru compensarea consumurilor de energie electrică și/sau gaze naturale! Dacă cererea nu va fi transmisă furnizorii nu vor aplica măsura de compensare!”, a transmis ministrul Energiei, printr-un mesaj pe contul de Facebook.

Ministrul a anunțat astfel că Ordinul pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, documentele în baza cărora se realizează decontarea, precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” a fost publicat în Monitorul Oficial, cu semnătura miniștrilor Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, al Energiei, Virgil Popescu, și al Finanțelor, Adrian Câciu.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligență, explica recent, la GÂNDUL FINANCIAR, că legea prevedea ca procedura să fie publicată la 15 zile de la apariție legii, deci trebuia să fie realizată de către instituțiile statului până pe 12 noiembrie.

Asfel, potrivit lui Virgil Popescu, începând cu  data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare!

 • PLAFONAREA PREȚURILOR se va aplica la toți consumatorii casnici, spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006, unităţi de învăţământ publice și private definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, creșe, organizaţii neguvernamentale, unitățile de cult astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 și furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale.
 • Pe lângă prețul plafonat, aproximativ 70% dintre consumatorii casnici vor beneficia și de schema de compensare, pentru lunile noiembrie 2021-martie 2022, cu luarea în considerare a unui preţ de referinţă de 0,68 lei/kwh la energie electrică, respectiv cu luarea în considerare a unui preţ de referinţă al gazului natural de 125 lei/Mwh.

Cantitățile de energie pentru care se acordă compensație:

 • 300 kwh/lună – 1500 kWh energie electrică pentru întreaga perioadă ( noiembrie 2021 – martie 2022)
 • echivalentul în kWh a 1000 m3 de gaze naturale pentru întreaga perioadă ( noiembrie 2021 –  martie 2022)

IMPORTANT: Se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensaţiei de maximum 10%.

Traseul legii

Legea a fost votată de deputați pe 27 octombrie  și se aplică din 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Conform legii, beneficiază de plafonarea prețului final de facturare de cel mult 1 leu/kWh – din care componenta de preț a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh și prețul final facturat al gazelor naturale la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preț al gazelor naturale va fi în valoare de maxim 0,250 lei/kWh – nu doar consumatorii casnici, ci și spitalele, unitățile de învățământ, creșele, atât

„Avem azi la votat o lege care, practic, protejează consumatorii casnici, le oferă celor care au un consum până în 300 kWh lunar sau 200 metri cubi lunar o protecție în așa fel încât, pe lângă plafonare, să nu plătească mai mult decât au plătit în iarna trecută, în decembrie anul trecut. Toți clienții casnici, indiferent dacă au consum mediu sau nu, au plafonare asigurată atât la energie electrică, cât și la gaze naturale, iar protecția o primește peste 70% din populația României, pentru că, pe cifre reale de consum, vorbim de aproape 15 milioane de români care vor plăti același preț ca anul trecut”, a spus ministrul demis al Energiei, care era tot Virgul Popescu, la aprobarea legii/

Pașii procedurii

Proiectul de ordin comun elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor prevede că, pentru beneficiarii casnici, compensarea se acordă tuturor celor care se încadrează în limitele de consum, pe baza situațiilor centralizatoare ale furnizorilor – depuse de adminsitratori defalcat, în cazul condominiilor/asociațiilor de proprietari. În cazul categoriilor de clienți non casnici, reducerea trebuie solicitată și trebuie depusă o cerere pe propria răspundere, cum menționa și ministrulEenergiei.

Astfel, întreprinderile mici și mijlocii, microintreprinderile, cabinetele medicale individuale, persoanele care exercită profesii liberale, întreprinderi individuale, intreprinderile familiale și persoanele fizice autorizate sunt exceptați de la plata mai multor componente facturate la energia electrică și la faze naturale.

Allte categorii de beneficiari non-casnici, precum spitale școli sau unitățile de cult, pot beneficia de plafonări ale prețurilor, iar dacă o entitate face parte din ambele categorii, trebuie să aleagă una dintre variantele de beneficii – compensare sau plafonare.

Astfel, reducerile la energie electrică, conform proiectului, sunt:

 • a) Tariful pentru servicii de sistem, Tariful mediu pentru serviciile de transport al energiei electrice, Componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (T_G) şi de extragere a energiei electrice din reţea (T_L) determinate potrivit reglementărilor emise de ANRE;
 • b) Tariful de distribuție înseamnă Tarifele specifice de distribuție stabilite de ANRE prin legislația secundară pentru societățile care realizează servicii de distribuție a energiei electrice;
 • c) Contravaloarea certificatelor verzi
 • d) Contribuție pentru cogenerarea de înaltă eficiență
 • e) Suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru energie electrică și gaze natuale

La gaze naturale:

 • a) costurile reglementate, aferente transportului gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
 • b) costurile reglementate, aferente distribuției gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

Importat! Nu pot beneficia de schema de compensare beneficiarii finali care se află în procedura de dizolvare sau cei pentru care a fost deschisă procedura falimentului, conform prevederilor legislației aplicabile. În plus, pierd beneficiul schemei și beneficiarii pentru care, în perioada de aplicare, s-a deschis procedura falimentului sau care au intrat în dizolvare, începând cu data pronunțării hotărârilor instantelor de judecată sau administrative referitoare la intrarea în procedura falimentului sau dizolvare.

Totodată, nu pot beneficia de schema de compensare beneficiarii finali care, în perioada de aplicare, au pierdut sau carora le-a fost retrasă autorizatia de funcționare, dacă aceasta era obligatorie pentru realizarea activității, au pierdut dreptul de exercitare a profesiei sau din alte cauze prevăzute de lege și care împiedică realizarea activității/profesiei.

Dacă nu sunt în aceste situații, aceste categorii de clienți trebuie să depună o declarație pe propria răspundere pentru a beneficia de reduceri. Declarația (modelul și link la finalul articolului) poate fi depusă sub orice formă la adresa furnizorului, așa cum se deduce din proiectul de ordin, în care se menționeză că „furnizorii sunt obligați să utilizeze toate canalele de comunicare cu clienții finali prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă și nu au dreptul să limitezele opțiunile beneficiarilor pentru transmiterea cererilor”.

Important! Cererea, însoțită de declarația pe propria răspundere se poate depune oricând în perioada de aplicare a schemei, dar facilitatea se acordă de către furnizori începând cu luna depunerii cererii. Dacă acești clienți își amintesc în martie de reducerile pe care le pot accesa și depun documentele, vor primi beneficiile doar pentru o lună din cele cinci prevăzute în lege. În lipsa declarației, cererea nu poate fi luată în considerare. Prin excepție, pentru luna noiembrie 2021 cererea poate fi depusă și în luna decembrie 2021, se precizează în ordin.

Important! Ordinul prevede suspendarea plății echivalentului compensărilor către furnizori în cazul verificării furnizorilor cu risc ridicat identificați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care trebuie să transmită lista Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

De amintit că imediat după adoptare, cei mai mari furnizori și distribuitori de energie electrică și gaze naturale din România – reuniți în Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) și Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) – au transmis că măsurile cuprinse în lege riscă să producă blocaje în industria de profil.

Mai mult, este de așteptat ca unii consumatori să primească în decembrie două facturi, pentru că furnizorii așteptau procedura înainte de a le emite pentru noiembrie.

Cererea poate fi descărcată de aici.

Lista celor cu profesii liberale care beneficiază de reduceri:

 • 1 Arhitect
 • 2 Asistent medical generalist / Asistent medical
 • 3 Asistent social
 • 4 Auditor energetic pentru clădiri
 • 5 Auditor financiar
 • 6 Avocat
 • 7 Biochimist în sistemul sanitar
 • 8 Biolog în sistemul sanitar
 • 9 Chimist în sistemul sanitar
 • 10 Conservator
 • 11 Consilier în proprietate industrială
 • 12 Consultant fiscal
 • 13 Contabil autorizat
 • 14 Diriginte de şantier
 • 15 Executor judecătoresc
 • 16 Expert contabil
 • 17 Expert criminalist
 • 18 Expert tehnic judiciar / Expert tehnic extrajudiciar
 • 19 Evaluator autorizat
 • 20 Farmacist
 • 21 Fizioterapeut / kinetoterapeut – Fizioterapeut / fiziokinetoterapeut – Fizioterapeut / profesor de cultură fizică medicală – Fizioterapeut / balneofiziokinetoterapeut
 • 22 Geodez
 • 23 Interpret limbaj mimico – gestual
 • 24 Logoped
 • 25 Moaşă
 • 26 Mediator
 • 27 Medic
 • 28 Medic dentist
 • 29 Medic veterinar
 • 30 Notar public
 • 31 Optician – optometrist
 • 32 Practician în insolvenţă
 • 33 Practician în medicină complementară /alternativă
 • 35 Restaurator
 • 36 Sociolog
 • 37 Specialist în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului
 • 38 Tehnician de proteze şi orteze tehnician de proteze auditive tehnician de aparatură medicală
 • 39 Traducător / interpret autorizat de Ministerul Justiţiei
 • 40 Expert în fizică medicală – Fizician medical – Fizician în sistemul sanitar
Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul Zilei de Transilvania”, la finalul anului citeste mai mult