O bancă din România, asaltată după intrarea în vigoare a dării în plată

O bancă din România, asaltată după intrarea în vigoare a dării în plată
Publicat: 09/06/2016, 09:28

Reacția Băncii Naționale: Numărul de notificări este estimarea personală a lui Eugen Rădulescu și nu sunt date oficiale.

UniCredit Bank, un jucător de top cinci din sistemul bancar, a primit până în prezent 41 de cereri de dare în plată și sus­ține că va acționa conform preve­de­rilor legilor în vigoare.

„Atunci când există pretenții de ori­ce fel care exced cadrul legal, banca poa­­te face contestații în instanță”, a trans­­mis banca către ZF.

Numărul persoa­ne­lor care au cerut să-și pre­­dea cheile de la imo­bil în baza dării în plată este de circa 4.000 la nivelul în­tre­gu­lui sistem ban­car, po­­tri­vit directoru­lui Di­rec­ției de Sta­bi­litate Fi­nan­­ciară din ca­drul BNR Eugen Rădulescu.

„Aștept pentru a do­ua parte a anu­lui dacă vom avea în con­ti­­nuare Legea dă­rii în pla­­tă în funcțiune ca va­­loa­rea activelor imo­bi­­­lia­re să scadă. Piața va fi de­presată, va intra într-un proces de com­­primare, ceea ce va du­ce la scă­de­rea va­­lorii tuturor ac­tivelor imo­biliare”, a afir­mat Rădulescu la o con­ferință, po­trivit Agenției Națio­nale de Presă.

Reacția BNR a venit la scurt timp după afirmațiile făcute de Rădulescu. „Numă­rul de notificări transmise băn­ci­lor de către clienți (…) este estimarea sa per­sonală. Acestea nu sunt date ofi­cia­le ale Băncii Naționale a României.” Ban­ca Na­țională mai spune că nu are în res­­pon­sabilitate operarea informațiilor pri­­vind notificările formulate de debitori.

Potrivit unor surse din piața finan­cia­ră, UniCredit a primit prima dare în pla­tă la sucursala de la Izvor din Capita­lă și va contesta toate notifi­cările primite.

Citește în continuare pe zf.ro.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase