• Publicat:
  • Actualizat:
Mini

Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro după repartizarea computerizată. Cele mai bune licee din Neamț

Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro după repartizarea computerizată. Cele mai bune licee din Neamț
Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro și gândul.

Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro. Cei aproape 167.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a care au susținut examenele de la Evaluarea Națională 2014 vor afla pe 16 iulie liceele la care au fost admiși pe baza opțiunilor introduse pentru repartizarea computerizată. Informațiile vor fi afișate la școlile de proveniență a elevilor și pe edu.ro.

Anul acesta, desfășurarea examenului de admitere la liceu a fost modificată printr-un ordin al Ministerului Educației care prevede o importanță sporită a examenului de evaluare națională.

Din 2014, calculul mediei de admitere se face astfel: MA= (ABS+3 EN):4 (media de admitere este egală cu media generală de absolvire de la gimnaziu plus de trei ori media generală de la evaluarea națională, totul împărțit la patru), unde:  MA = media de admitere;  ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

În perioada următoare, mai exact între 17 și 25 iulie, viitorii liceeni își vor depune dosarul de înscriere la școala la care au fost repartizați.

Absolvenții de gimnaziu și-au aflat notele pe 27 iunie. Cei nemulțumiți au avut ocazia să depună contestații înainte de completarea fișelor de înscriere pentru liceu.

Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro. Cele mai bune licee după media de admitere în 2014

1. Colegiul Național „Petru Rareș” – Științe sociale – 8,46

2. Colegiul Național de Informatică – matematică- informatică – 8,20

3. Colegiul Național „Ștefan cel Mare” – filologie – 8,02

4. Colegiul Național „Calistrat Hogaș” – filologie – 7,81

5. Colegiul Național „Roman Vodă” – filologie – 7,69

 

Cele mai bune 5 licee din județul Neamț în 2013

1. Colegiul Național „Petru Rareș”

Matematică Informatică – 9.36
Științe ale Naturii – 9.36
Științe Sociale – 8.98

2. Colegiul Național „Ștefan cel Mare”

Științe ale Naturii – 9.74
Științe Sociale – 9.35
Matematică Informatică – 9.15
Filologie – 8.91

3. Colegiul Național de Informatică

Matematică Informatică – 8.87

4. Colegiul Național „Roman Vodă”

Științe ale naturii – 9.26
Matematică Informatică – 9.25
Științe Sociale – 8. 89
Filologie – 8.78

5. Colegiul Național „Calist Hogaș”

Științe ale Naturii – 9.45
Matematică Informatică – 9.38
Filologie (Engleză) – 9.21
Științe Sociale – 9.11
Filologie – 9.08
Fabricarea produselor din lemn – 5.83
Protecția mediului – 5.75
Silvicultura – 5.39
Mecanică – 4.92

Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro. A doua etapă a admiterii la liceu 2014

Elevii din seria curentă și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului școlar 2014-2015, care nu au reușit să se înscrie în prima etapă, mai pot face acest lucru în cea  doua etapă de admitere care are loc în luna iulie.

16 iulie – Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

17-18 iulie – Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații

16 – 21 iulie – Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii

21 iulie – Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16 – 22 iulie – Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori

23 iulie – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul Național de Admitere

24 iulie – Repartizarea computerizată  a candidaților din a doua etapă a admiterii

24 iulie – Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în a doua etapă și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal  de stat. Fiecare școală va lista candidaților repartizați în acea unitate în a doua etapă.

Între 1 august și 8 septembrie are loc cea de-a treia etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014 – 2015.

gândul va publica în timp real rezultatele repartizării computerizate pentru Admitere Liceu 2014, după afișarea lor pe edu.ro.
 

Inchide