Proiect PSD: Românii să-și poată plăti impozitele și dacă nu achită amenzile

Proiect PSD: Românii să-și poată plăti impozitele și dacă nu achită amenzile
Publicat: 21/05/2017, 12:34
Actualizat: 08/05/2018, 03:03

Proiectul de lege depus la Senat, de patru deputați PSD, prevede că „la articolul 165 (din Codul de procedură fiscală-n.r.) alineatul 2 se aborgă”.

Inițiatorii susțin că „sesizări repetate din partea unităților administrativ-teritoriale comunică o imposibilitate a colectării impozitelor locale, identificând ca unul dintre principalele motive reglementările în vigoare privind încasarea obligațiilor bugetare”, se arată în expunerea de motive a actului normativ.

Social-democrații care au depus proiectul de lege argumentează că articolul 9 alin (8) din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, prevede că amenzile de circulație se fac venit integral la bugetele locale, iar art. 165 alin. (2) din Codul de procedură fiscală introduce o prioritate în ordinea stingerii obligatiilor fiscale la bugetul local în sensul că impozitele datorate se pot achita doar după plata amenzilor neachitate, trimise spre valoriflcare către autoritatea publică locală, potrivit sursei citate.

Această prioritizare a stigerii obligațiilor fiscale pe care le au cetățenii diminuează sumele încasate la bugetele locale.

„Prioritizarea stingerii obligațiilor a afectat execuția la nivelul bugetului local prin diminuarea sumelor încasate întrucât există debitori care amână plata amenzilor contravenționale în așteptarea trecerii termenului de prescripție, amânând astfel și momentul achitării impozitului pe proprietate, generând o diminuare notabilă a veniturilor bugetare programate”, susțin deputații PSD.

Alineatul (2) al articolului 165 din Codul de procedură fiscală prevede ca „(…) în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate in titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligatie fiscală (..) „, prin excepție de la regula generală care impune „stingerea de drept a obligatiilor fiscale principale în ordinea vechimii și apoi a obligatiilor fiscale accesorii în ordinea vechimii, iar ulterior stingerea obligațiilor cu scadențe viitoare, la solicitarea debitorului”, se arată în expunerea de motive. Senatul este prima cameră sesizată.