Autostrada electorală a devenit „penală”. Neregulile sesizate de corpul de control al Ministerului Transporturilor la Orăștie-Sibiu

Autostrada electorală a devenit „penală. Neregulile sesizate de corpul de control al Ministerului Transporturilor la Orăștie-Sibiu
Publicat: 12/11/2015, 08:22

„Având în vedere toate aspectele constatate de Corpul de Control, precum și prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, au apărut suspiciuni de natură penală și au fost sesizate organele abilitate ale statului cu privire la nerespectarea de către proiectant, constructor, diriginte de șantier (inginer FIDIC) a prevederilor legislației în vigoare, precum și cu privire la modul în care a acționat conducerea CNADNR în derularea contractelor”, arată Ministerul Transporturilor, într-un comunicat.

Ministrul de resort, Iulian Matache, a cerut directorului general al CNADNR, Narcis Neaga, să facă „o analiză serioasă a întregii activități” a companiei.

„Solicit Consiliulul de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor de la CNADNR să facă o analiză complexă și să ia măsuri urgente, măsuri care privesc asigurarea unui management performant, atât în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, cât și pentru reprofesionalizarea Companiei”, a mai spus Matache.

Referitor la contractul Orăștie-Sibiu, Corpul de Control a constatat că:

– S-au înregistrat mari întârzieri încă din faza de proiectare, acestea perpetuându-se și în faza de construcție (Constructorul nu a depus proiectul tehnic la timp; studiile topo-geo au avut mari întârzieri; avizele pentru obținerea autorizațiilor de construcție și emiterea autorizațiilor de construcție au avut întârzieri; revizuirile proiectului tehnic pe baza unui studiu nou geo-tehnic, au determinat, de asemenea, întârzieri. De menționat că nici în prezent Antreprenorul nu a transmis documentațiile necesare obținerii autorizației de construire pentru terenurile suplimentare;

– Antreprenorul a solicitat o majorare de 30% din valoarea de contract pentru soluțiile tehnice în zonele cu instabilitate a terenului. CNADNR a comunicat Antreprenorului că nu sunt îndeplinite condițiile de imprevizibilitate. Studiul de fezabilitate arată că în zonă sunt alunecări de teren și recomandă studii geo aprofundate, acest aspect fiind inclus în disputele dintre părți;

– Având în vedere întârzierile, precum și nerespectările clauzelor contractuale, CNADNR a formulat un număr de 10 revendicări către Antreprenor, parte din ele au fost soluționate, parte nu;

– Pe parcursul derulării lucrărilor au fost emise 275 rapoarte de neconformitate, din care 249 Consitrans, 26 DRDP Brașov. Acestea au constatat următoarele deficiențe în sarcina Antreprenorului: neconformitatea materialelor utilizate sau neaprobarea acestora de către Beneficiar, nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor Contractului și ale Caietului de sarcini, nerespectarea de către Antreprenor a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea construcției;

– Atât inginerul FIDIC Consitrans, cât și inginerul FIDIC DRDP Brașov nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile prevăzute de serviciile de supervizare;

– La începutul anului 2014 a fost întocmit un document de reziliere a contractului de proiectare și execuție a lotului 3 al autostrăzii Sibiu Orăștie, dar el nu a fost promovat oficial și nu a produs efecte, cu toate că se fundamenta oportunitatea rezilierii contractului. Astfel, măsura nu a condus la remedierea deficiențelor;

– Beneficiarul a dispus realizarea unei expertize tehnice în vederea rezolvării litigiilor cu privire la calitatea lucrărilor executate. A aprobat, însă, și continuarea lucrărilor, prin aprobarea recomandărilor expertului tehnic emise pentru un număr de doar 19 RNC-uri.

– CNADNR a plătit Constructorului 94,32% din Contract;

– Decizia (conducerii CNADNR) de a prelua lucrările executate în cadrul contractului a presupus asumarea unui risc;

– Conform HG nr. 273/1994, art. 31, în cazul în care „investitorul solicită preluarea unei părți din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va incheia un proces verbal de predare-primire (…) Toate riscurile și pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului cu excepția viciilor ascunse și a celor decurgând din executarea necorespunzătoare”, dar, practic s-a preluat întregul obiect al contractului și nu doar o parte din lucrare. Acțiunea nu s-a efectuat la solicitarea investitorului, ci la solicitarea Antreprenorului;

Potrivit Ministerului Transporturilor, antreprenorul va proiecta, executa și termina lucrările în conformitate cu prevederile contractului și va remedia orice defecțiuni ale lucrărilor.

„Beneficiarul (CNADNR, n.r.) nu a urmarit corespunzator derularea contractului si nu a aplicat prevederile acestuia, nu s-a asigurat ca au fost soluționate toate revendicările sale privind calitatea executiei, nu a luat în calcul executarea garanției de buna executie și nu a promovat oportunitatea si necesitatea rezilierii contractului”, arată ministerul.

Transporturile fac referire și la un contract de furnizare și punere în funcțiune a 16 instalații de cântărire, încheiat în 2012, unde de asemenea CNADNR a comis o serie de nereguli.

Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale a anunțat, luni, că a făcut plângere penală, la parchetul de pe lângă tribunalul Sibiu, împotriva Salini Impregilo, constructorul italian al lotului trei al autostrăzii Orăștie – Sibiu, unde o porțiune de 200 metri trebuie demolată și reconstruită.

„Potrivit dispozițiilor legale și contractuale, Antreprenorul Salini – Impregilo SpA este singura entitate responabilă cu proiectarea și executarea lucrărilor aferente construcției autostrăzii Oraștie – Sibiu, lot 3, conform cerințelor stabilite prin contractul de lucrări și legislația în vigoare. (…) CNADNR SA solicită organelor abilitate să efectueze cercetările necesare față de Antreprenor pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni: infracțiunile prevăzute de articolul 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată; infracțiunea de înșelăciune prevăzută de articolul 244 din Codul penal; infracțiunea de efectuarea de lucrări neautorizate ori cu încălcarea condițiilor stabilite în autorizație în zona drumului public prevăzute de articolul 341 din Codul penal”, arată sursa citată, într-un comunicat.

Administratorul rețelei de drumuri s-a constituit și parte civilă cu prejudiciul care urmează să fie stabilit, având în vedere că valoarea contractului a fost de 604,79 milioane lei, fără TVA, din care 85% fonduri de coeziune de la UE și 15% fonduri de la bugetul de stat.

Totodată, CNADNR a aprobat măsuri suplimentare de monitorizare și verificare a celorlalte loturi de autostrăzi aflate în prezent în execuție.

„Vor fi efectuate verificări suplimentare de către CESTRIN, subunitate a CNADNR SA, și dacă aceasta va identifica deficiențe, neconformități sau erori de execuție, vom solicita expertize tehnice independente. Toate aceste măsuri vor fi puse în aplicare pentru a preîntâmpina un eventual caz similar cu cel aferent Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu-Orăștie”, a declarat directorul general al companiei, Narcis Neaga.

O porțiune de 200 de metri din autostrada Sibiu-Orăștie, aflată în zona kilometrului 60 și deschisă în noiembrie 2014, va fi demolată și refăcută complet pe cheltuiala antreprenorului, compania italiană Salini Impregilo, din cauza unor probleme la fundație cauzate de infiltrații. Termenul de remediere a problemelor a fost stabilit pentru luna decembrie.

Lotul trei al autostrăzii, inaugurat în noiembrie 2014, a fost închis la începutul lunii septembrie, între Săliște și Cunța, din cauza unor crăpături în asfalt, reprezentanții CNADNR spunând că problemele au apăraut din cauza „execuției necorespunzătoare a lucrărilor”.

Primele două loturi ale autostrăzii Orăștie – Sibiu, cu o lungime de circa 44 km, au fost deschise traficului în 2013, iar loturile 3 și 4 în 2014.