Big Brother la concursurile pentru șefii de spitale. Care sunt noile reguli anunțate de Ministerul Sănătății

Big Brother la concursurile pentru șefii de spitale. Care sunt noile reguli anunțate de Ministerul Sănătății
Publicat: 05/12/2016, 11:37

„Noua procedură de concurs va consta în susținerea publică a unui proiect de management pe o temă aleasă din cinci domenii prioritare ale managementului spitalicesc și adaptată la problemele spitalului unde se candidează. În prezent, concursul de selecție presupune o probă teoretică constând în rezolvarea unor teste-grile din legislația specifică activității spitalului public și din management sanitar, prezentarea unui proiect de management în fața unei comisii formată din membrii ai consiliului de administrație al spitalului și un eventual interviu de selecție. (…) Prezentarea proiectului de management se va face pe durata a maxim 20 de minute și va fi urmată de un interval de maxim 60 de minute de răspuns la întrebări”, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății remis luni dimineață MEDIAFAX.

În urma susținerii proiectului, membrii comisiei de concurs stabilesc nota finală ca media aritmetică între nota acordată pentru evaluarea proiectului de management și nota privind evaluarea abilităților manageriale ale candidatului.

„În vederea asigurării transparenței privind modul de desfășurare a concursului, proiectele de management ale candidaților se publică pe site-ul spitalului unde se organizează concursul, cu cel puțin 5 zile înainte de data susținerii publice iar mass media precum și orice persoană poate participa la susținerea publică cu condiția de a-și anunța intenția prin email la adresa menționată în anunțul de concurs și cu privire la care a obținut confirmarea de participare. Mai mult, orice persoană poate adresa întrebări candidaților cu condiția ca aceste întrebări să fie adresate prin email la adresa din anunțul de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data probei. (…) În vederea profesionalizării evaluării candidaților care participă la concurs, din cadrul comisiei de concurs vor face parte, pe lângă președintele consiliului de administrație, și două persoane având expertiză teoretică sau practică în domeniul managementului sanitar (fie experiență de minim 3 ani ca manager de spital, fie calitatea de cadru didactic universitar în specialitatea management sau sănătate publică și management sanitar)”, potrivit sursei citate.

Totodată, comisia de soluționare a contestațiilor nu mai este numită de Ministerul Sănătății ci de către consiliul de administrație al spitalului, cel care numește și comisia de concurs. Această comisie va fi constituită pe aceleași criterii de componență ca și comisia de concurs, cu precizarea că din componența comisiei de soluționare a contestațiilor va face parte un alt membru al consiliului de administrație decât președintele consiliului de administrație al spitalului (care face parte din comisia de concurs).

Pentru a facilita exercitarea dreptului la contestații, susținerea publică a proiectului de management se înregistrează audio-video, mai precizează Ministerul Sănătății.