DECIZIE. Legea care sancționează discriminarea și bullying-ul angajaților, adoptată de Parlament. La ce valoare ajung amenzile

Redactor:
Daniel Matei
DECIZIE. Legea care sancționează discriminarea și bullying-ul angajaților, adoptată de Parlament. La ce valoare ajung amenzile
DECIZIE. Legea care sancționează discriminarea și bullying-ul angajaților, adoptată de Parlament. La ce valoare ajung amenzile. Sursa foto: Shutterstock

Camera Deputaților a adoptat marți, în calitate de for decizional, un proiect de lege propus de 26 de parlamentari care interzice discriminarea directă sau indirectă față de salariați bazată pe criterii de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă sau handicap.

Proiectul de lege modifică, astfel, Codul Muncii, prin definirea mai precisă a conceptului de discriminare în domeniul relațiilor de muncă, informează Digi24.

Astfel, sunt reglementate și discriminarea prin asociere, hărțuirea, victimizarea și violența psihologică (numită generic bullying).

În urma adoptării propunerii legislative, va fi interzisă „orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată”.

Hărţuirea constă în „orice tip de comportament care are la bază unul dintre criteriile prevăzute care are ca scop sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator”.

De asemenea, constituie victimizare „orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării”, potrivit actului normativ.

Cei care încalcă legea riscă amenzi mari

Încălcarea legii va aduce amenzi cuprinse între 1.000 și 20.000 de lei, se arată în proiectul de act normativ.

De asemenea, legea reglementează și mai strict stabilirea și acordarea salariilor angajaților. Astfel, la stabilirea și acordarea remunerației, va fi interzisă orice discriminare bazată pe sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație familială, apartenență sau activitate sindicală sau orice alt criteriu.

Totodată, angajații nu vor putea fi concediați în baza acestor criterii.

Legea va ajunge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.

Inchide