EVALUARE NAȚIONALĂ 2014. CALENDAR: când vor avea loc testările la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

EVALUARE NAȚIONALĂ 2014. CALENDAR: când vor avea loc testările la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a
Publicat: 09/01/2014, 16:33
Actualizat: 22/10/2014, 04:40

EVALUARE NAȚIONALĂ 2014. Evaluările Naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a vor avea loc, în două sesiuni, în intervalul 6 – 29 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației joi 9 ianuarie.

Evaluările vor avea loc în două sesiuni: prima sesiune în perioada 6 – 15 mai, iar a doua sesiune în perioada 20 – 29 mai.

PRIMA SESIUNE are următorul calendar:

– clasa a II-a (6 mai: Limba română – scris și citit; 7 mai: Limba maternă – scris și citit; 8 mai: Matematică)

– clasa a IV-a (13 mai: Limba română – Limba maternă; 14 mai: Matematică)

– clasa a VI-a (14 mai: Limbă și comunicare; 15 mai: Matematică și științe)

SESIUNEA A DOUA (pentru elevii care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune) are următorul calendar:

– clasa a II-a (20 mai: Limba română – scris și citit; 21 mai: Limba maternă – scris și citit; 22 mai: Matematică)

– clasa a VI-a (27 mai: Limbă și comunicare; 28 mai: Matematică și științe)

– clasa a IV-a (28 mai: Limba română – Limba maternă; 29 mai: Matematică).

Toate detaliile despre programul examenelor se pot găsi pe www.edu.ro.

Testele pentru EVALUARE NAȚIONALĂ 2014 sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvențe de evaluare.

Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale pentru elevii de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu.

Rezultatele obținute la EVALUARE NAȚIONALĂ 2014 nu se pun în catalog și sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Potrivit Ministerului Educației, responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naționale aparține administratorului de test, care poate fi învățătorul/institutorul/profesorul de la clasă.

Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de președintele comisiei de organizare și de administrare a EVALUARE NAȚIONALĂ 2014 din unitatea de învățământ.

Profesorii evaluatori sunt selectați din rândul dascălilor de la alte școli decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către doi profesori, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic.

Baremele de evaluare, precum și alte informații referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului și a precizărilor din Caietul cadrului didactic.