cesionarea de c tre b nci a crean elor debitorilor