cre terea este a teptat s se modereze p n la aproximativ 3 pe termen