pentru alte economii din regiunea europei emergente cu ritmuri robuste de cre tere n ultimii ani