Ce se întâmplă dacă, după ce depui contestație la Bacalaureat 2022, primești o notă mai mică decât cea inițială

Ce se întâmplă dacă, după ce depui contestație la Bacalaureat 2022, primești o notă mai mică decât cea inițială
Publicat: 28/06/2022, 15:55

Primele rezultate la examenul de bacalaureat au fost publicate luni, 27 iunie, pe site-ul Ministerului Educației.

Acestea nu sunt, totuși, rezultatele finale, pentru că absolvenții de liceu care sunt nemulțumiți de notele obținute la o probă sau la mai multe, au putut depune contestație tot luni.

Absolvenții trebuie să fie, totuși, conștienți de faptul că nota în urma rezolvării contestației poate să fie mai mică decât cea inițială, nu neapărat mai mare. De altfel, în mometul depunerii contestațiilor, candidații au completat și semnat o cerere, care conține și o declarație-tip. În această declarație, absolvenții au menționat că au luat la cunoștință că nota acordată în urma soluționării contestației poate fi mai mică sau mai mare decât nota acordată la prima corectură.

Pentru lucrările care au primit inițial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o notă cel puțin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestații.

Pentru lucrările care au primit inițial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele de mai sus, nota definitivă este nota acordată de comisia județeană de contestații/a municipiului București, dacă între nota inițială și nota acordată la contestații se constată o diferență de cel puțin 0,50 puncte. Dacă diferența dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota inițială, acordat de comisia din centrul zonal de evaluare.

Ce urmează pentru cei care promovează examenul de bacalaureat

Candidații care promovează examenul de bacalaureat pot continua studiile în învățământul superior, în țară sau în străinătate, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens.

În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diploma de merit.

Ce urmează pentru cei care nu promovează examenul de BAC 2022

Elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat se pot înscrie în sesiunile următoare. În cazul nepromovării, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute, respectiv rezultatele la probele scrise care au fost promovate cu cel puţin nota 5.

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2022

 • 18 – 25 iulie 2022 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022 – Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022 – Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022 – Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022 – Afișarea rezultatelor finale