BAC 2022 | Ce trebuie să faci pentru a depune contestație la Bacalaureat

BAC 2022 | Ce trebuie să faci pentru a depune contestație la Bacalaureat
Publicat: 26/06/2022, 09:12

Continuă emoțiile pentru absolvenții de liceu care au participat anul acesta la examenul de Bacalaureat.

Luni urmează să fie afișate primele rezultate la cele trei probe susținute de candidați și în aceeași zi, între orele 12:00 și 18:00, elevii nemulțumiți de rezultate pot să depună contestație.

Potrivit calendarului desfășurării examenului de bacalaureat, anul acesta primele rezultate vor fi afișate luni, 27 iunie, până în ora 12:00.

În aceeași zi, între orele 12:00 și 18:00, elevii nemulțumiți de rezultatele obținute pot să depună contestație.

Contestațiile vor fi rezolvate în perioada 28-30 iunie, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe 1 iulie.

Contestațiile la probele scrise se depun și se înregistrează la centrul de examen. Contestațiile se pot depune și online, utilizând adresa de mail comunicată de centrul de examen. La fiecare contestație depusă online, centrul de examen va trebui să confirme primirea mesajului. În cazul în care nu există confirmare de primire, candidații trebuie să contacteze cât mai urgent centrul de examen.

Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat la cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau prin descreștere, după caz. Cu alte cuvinte, candidații care depun contestație trebuie să fie conștienți că nota poate să scadă după soluționare.

Cererea pentru contestații trebuie să conțină numele candidatului, CNP-ul, seria și numărul de buletin, școala absolvită, profilul și specializarea.

Pentru lucrările care au primit inițial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o notă cel puțin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestații.

Pentru lucrările care au primit inițial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele de mai sus, nota definitivă este nota acordată de comisia județeană de contestații/a municipiului București, dacă între nota inițială și nota acordată la contestații se constată o diferență de cel puțin 0,50 puncte. Dacă diferența dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota inițială, acordat de comisia din centrul zonal de evaluare.

Ce urmează pentru cei care promovează examenul de bacalaureat

Candidații care promovează examenul de bacalaureat pot continua studiile în învățământul superior, în țară sau în străinătate, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens.

În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diploma de merit.

Ce urmează pentru cei care nu promovează examenul de BAC 2022

Elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat se pot înscrie în sesiunile următoare. În cazul nepromovării, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute, respectiv rezultatele la probele scrise care au fost promovate cu cel puţin nota 5.

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2022

 • 18 – 25 iulie 2022 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022 – Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022 – Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022 – Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022 – Afișarea rezultatelor finale