ANAF face o PRECIZARE după ce șoferii au aflat că își pot recupera taxa auto fără proces

ANAF face o PRECIZARE după ce șoferii au aflat că își pot recupera taxa auto fără proces
Publicat: 27/08/2015, 13:54

„În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi ale Ordonanței de Guvern va fi elaborată o procedură care va fi aprobată prin ordin comun al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 45 de zile de la publicarea Ordonanței de Guvern în Monitorul Oficial”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Astfel, potrivit ANAF, persoanele care au achitat deja aceste taxe pot cere restituirea lor pe cale administrativă, fără a mai fi nevoie de o acțiune în instanță.

„Rugăm contribuabilii interesați să solicite restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, după adoptarea procedurii de restituire”, precizează ANAF.

Guvernul a aprobat miercuri ordonanța care stabilește returnarea taxei.

Persoanele aflate în această situație pot solicita restituirea taxei prin cerere adresată organului fiscal. Cererile se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare, prin decizie care se comunică persoanei interesate în maximum 10 zile de la emitere. Împotriva deciziei organului fiscal, precum și în cazul în care cererea nu a fost soluționată în termenul legal, persoana interesată poate face contestație în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care decizia trebuia comunicată. Contestația se soluționează în 45 de zile de la înregistrare.

Dacă nici în acest termen solicitarea de restituire a taxei nu este soluționată sau persoana interesată contestă în continuare decizia organului fiscal, persoana interesată poate face plângere la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pot solicita restituirea vechii taxe auto prin cerere la ANAF și cei care au în prezent procese pe rol.

Sumele reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, percepute în trecut, precum și dobânzile datorate contribuabilului, actualizate cu indicele prețurilor de consum publicat pe portalul Institutului Național de Statistică, se restituie conform prevederilor legale în vigoare, respectiv pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Restituirea sumelor se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma, în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.

O altă prevedere a ordonanței aprobate miercuri are în vedere instituirea obligației de plată a timbrului de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în situația autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase