INS. Cultura înainte de pandemie: Mai multe vizite la muzee, mai multe concerte. Câte cărți a împrumutat, în medie, un român anul trecut

INS. Cultura înainte de pandemie: Mai multe vizite la muzee, mai multe concerte. Câte cărți a împrumutat, în medie, un român anul trecut
Numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice, grădini botanice, zoologice, acvarii și rezervații naturale a fost cu 600.000 mai mare în 2019 față de 2018
Publicat: 29/06/2020, 12:03

Mai mulți români au mers la muzee, colecții publice și la concerte, în 2019, față de anul anterior, dar mai puțini au mers în sălile de cinema. În ceea ce privește mersul la bibliotecă, la fel ca în 2018, un utilizator activ a împrumutat, în medie, 11 volume pe an. Numărul editurilor cu activitate editorială a ziarelor și revistelor a fast mai mic în 2019, față de 2018, la fel și numărul titlutilor de cotidiene și necotidiene tipărite, arată Institutul Național de Statistică în raportul „Activitatea unităților cultural artististice în anul 2019”, dat publicității luni.

Românii au fost mai activi în 2019, față de anul anterior, în ceea ce privește vizitele la muzeu sau la spectacole, dar mai puțin la cinema, arată raportul INS, caee include activitatea principalelor unităţi cultural-artistice în 2019, respectiv a bibliotecilor, muzeelor şi colecţiilor publice, a instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, a editurilor, producția de filme, activitatea cinematografelor, de radiodifuziune şi cea de televiziune.

Reţeaua bibliotecilor care a funcţionat în anul 2019 a avut cu 257 de unități mai puțin decât în 2018, ajungând la 9.222 de biblioteci, care au pus la dispoziţia publicului aproximativ 161 milioane volume, cu două milioane mai puține față de 2018.

În mediul urban, au funcţionat 3.454 biblioteci, cu 82 mai puține față de 2018, cu un fond de carte de 124 milioane volume (trei sferturi din fondul naţional de carte disponibil în biblioteci), iar în mediul rural, deşi numărul bibliotecilor a fost considerabil mai mare decât cel de la oraşe (5.768 biblioteci) fondul de carte a fost mult mai mic, de 37 milioane volume, arată datele INS.

11 volume eliberate unui utilizator activ

Potrivit INS, numărul utilizatorilor activi a fost de 3,1 milioane persoane în anul 2019, la același nivel ca în anul 2018, iar în ceea ce privește distribuţia numărului utilizatorilor activi arată o preponderență a utilizării bibliotecilor școlare (50,6%) și a celor publice (35,7%).

Numărul volumelor eliberate diferiţilor utilizatori a fost, în anul 2019, de 33,3 milioane volume, cu 964.000 volume mai puține față de anul 2018, revenind, în medie, 11 volume/an, pe un utilizator.

Accesibilă publicului larg din toate zonele ţării, reţeaua de biblioteci publice, formată din 2.220 biblioteci judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale (2168 unități administrative și 52 filiale ale acestora) a pus la dispoziția publicului circa 45 milioane volume de cărți și periodice tipărite, reunind în colecţiile proprii, 28,7 milioane titluri de cărţi tipărite şi 37 mii titluri de cărți electronice.

Raportat la numărul de locuitori, în anul 2019, la o bibliotecă publică (inclusiv filialele) au revenit, în medie, 8,7 mii locuitori. Unui locuitor i-au revenit, în medie, 2,3 volume pe an din colecţiile bibliotecilor publice, de serviciile acestor biblioteci beneficiind 1,1 milioane utilizatori activi pe an.

Pentru populaţia care a frecventat bibliotecile publice au fost disponibile, în medie, 40,3 volume pentru un utilizator pe an.

În cadrul rețelei de biblioteci (inclusiv cel din bibliotecile şcolare) lucrau, la sfârşitul anului 2019, 10.299 persoane, 91,3% din acesta fiind personal de specialitate

Numărul bunurilor culturale şi naturale, în scădere

Reţeaua muzeelor şi colecţiilor publice a inclus, în anul 2019, 461 unităţi de bază, cu 4 unități mai multe decât în 2018. Totuși, ca urmare a închderii temporare  unora, numărul bunurilor culturale şi naturale, la sfârşitul anului 2019, a fost în scădere, cu aproximativ 500.000 de bunuri culturale, ajungând la 33,8 milioane.

Din totalul bunurilor expuse de muzee în anul 2019, peste 32,6 milioane au fost bunuri culturale şi piese de muzeu, peste 1,2 milioane au reprezentat plante, animale și faună acvatică din grădinile botanice, zoologice și acvarii, iar 28.000 au reprezentat plante și animale din rezervaţii naturale.

Numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice, grădini botanice, zoologice, acvarii și rezervații naturale, înregistrat în anul 2019, a fost de 18,2 milioane persoane, în creștere față de anul 2018 (17,6 milioane persoane). La fel ca în anul 2018, mai mult de 500.000 de persoane au efectuat vizite gratuite în „Noaptea Muzeelor”.

Numărul personalului care a deservit rețeaua unităților muzeale în anul 2019 a fost de 7.525 persoane, 50,5% l-a reprezentat personalul de specialitate.

8,1 milioane de participanți la spectacole și concerte

În ceea ce privește reţeaua instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte, numărul acestora a scăzut, dar numărul reprezentațiilor și al spectatorilor au crescut.

Reţeaua instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte a cuprins, în anul 2019, un număr 175 unităţi de bază şi 67 de secţii, cu 3 unități de bază mai puține decât în anul 2018.

În anul 2019, instituţiile şi companiile de spectacole și concerte au susţinut în țară 26,4 mii reprezentaţii, urmărite de 8,1 milioane spectatori, față de 26,2 mii reprezentații urmărite de 7,9 milioane spectatori în anul 2018.

În funcţie de tipul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, în anul 2019, cei mai mulţi spectatori s-au înregistrat la teatre (44,5%) și la spectacolele susținute de ansambluri artistice, orchestre populare, trupe de dans și de divertisment (29,5%).

Acestea au participat la turnee, festivaluri de gen și alte evenimente culturale în străinătate, unde au susținut, în 2019, 763 reprezentații, la care au participat 469.000 de spectatori.

Personalul existent la sfârşitul anului 2019 în cadrul instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte a fost de 13.033 persoane, dintre acestea 59,0% aveau funcții artistice de specialitate.

Au dispărut 13 edituri

Anul 2019 a însemnat și scăderea numărului de unităţi cu activitate editorială a ziarelor și revistelor. Astfel, în anul 2019 au funcţionat 549 astfel de unități, cu 13 mai puține față de anul 2018.

Dintre acestea, 254 edituri au publicat ziare (cotidiene şi necotidiene), 256 edituri au publicat reviste şi un număr de 39 unităţi editoriale au publicat atât ziare, cât şi reviste.

Cele 293 edituri care au editat ziare tipărite au publicat, în anul 2019, un număr de 263 titluri de ziare cotidiene și necotidiene tipărite, cu 19 titluri mai puține față de anul 2018 și au publicat online un număr de 262 titluri de ziare cotidiene și necotidiene, față de 271 în anul 2018.

Numărul titlurilor publicaţiilor periodice (reviste), editate în anul 2019, a fost mai mare decât în 2018, respectiv de 1.866 titluri tipărite şi 455 titluri online, mai multe cu 365 titluri tipărite și cu 51 titluri online față de anul 2018.

Personalul editurilor de ziare și reviste a fost, la sfârșitul anului 2019, de 3.832 persoane, aproape trei sferturi dintre acestea fiind personal de specialitate.

Câte filme s-au produs în România

În 2019 s-au produs cu patru filme mai multe decât în 2018, ajungând la un număr 54 de filme (37 filme artistice, 10 filme documentare şi ştiinţifice şi 7 filme de animaţie).

Reţeaua cinematografică, existentă la sfârşitul anului 2019 în evidenţele Centrului Naţional al Cinematografiei, a cuprins 98 de unităţi cinematografice cu bandă normală (97 cinematografe și o caravană), cu două cinematografe mai multe decât în anul 2018.

Potrivit INS, Rețeaua cinematografică a dispus, în anul 2019, de 432 săli de cinema cu un total de 76,3 mii locuri, față de 403 săli de cinema cu 73,0 mii locuri în anul 2018.

Proiecţia cinematografică a cuprins 638,0 mii spectacole, vizionate de 13,1 milioane spectatori (cu 12,7 mii spectacole mai multe, dar cu 0,2 milioane de spectatori mai puțini decât în anul 2018).

În anul 2019, au fost distribuite în cinematografe 474 filme, din care 94 filme naţionale (sau coproducții) şi 380 filme străine.

Care este ponderea programelor de artă la tv

Potrovit raportului INS, programul de emisie al staţiilor de radio publice a fost de 167,0 mii ore-program 149,3 mii ore-program au reprezentat emisiuni interne şi 17,7 mii ore-program emisiuni externe), cu 23,1 mii ore-program mai multe față de anul 2018.

Staţiile de televiziune publice au difuzat, în anul 2019, un număr de 51,2 mii ore-program emisie, cu 1,4 mii ore-program emisie mai puține decât în 2018.

Din totalul orelor-program emise în anul 2019, 19,8% l-au reprezentat programele de evenimente și informații, 12,7% programele de artă și cultură, 11,3% programele de educație și 9,7% programele de știri.

Posturile de radio și televiziune particulare au difuzat, în anul 2019, prin sistem terestru și digital terestru, prin rețele de comunicații electronice (prin cablu) și prin satelit.

Astfel, în anul 2019 au funcţionat 566 de posturi particulare de radio care au difuzat terestru un număr de 201,4 mii zile de emisie.

Trei posturi particulare de televiziune au difuzat, în anul 2019, programe în sistem digital terestru cu un număr total de 1095 zile de emisie.

În anul 2019, nici un post de radio particular nu a difuzat prin rețele de comunicații electronice, dar un număr de 269 posturi de televiziune particulare au difuzat prin acest tip de reţele de comunicaţii electronice un număr de 82,6 zile emisie/an.

În anul 2019, au funcţionat 21 de posturi particulare de radio care au difuzat programe prin satelit cu un număr de 7,4 mii zile de emisie şi 88 de posturi de televiziune particulare cu un număr de 30,6 mii zile de emisie, arată ratportul INS.

Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul Zilei de Transilvania”, la finalul anuluiciteste mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase