Ce obligații ai dacă îți închiriezi locuința. Anunțul făcut de ANAF

Ce obligații ai dacă îți închiriezi locuința. Anunțul făcut de ANAF
Publicat: 22/11/2016, 19:08

Declarația se depune odată cu înregistrarea la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a contractului încheiat între părți. Pentru înregistrare este necesar contractul de închiriere în original (un exemplar în original va fi păstrat la ANAF) și, dacă este cazul, o împuternicire, se arată într-un comunicat al ANAF.

Codul fiscal și Codul de procedură fiscală nu au prevederi legale care să oblige rudele să încheie contract de închiriere, dar există obligația declarării la ANAF a contractelor deja încheiate, impozitarea fiind în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Administrația fiscală nu poate interveni asupra voinței părților exprimată într-un contract de închiriere în ceea ce privește nivelul chiriei și nu poate stabili categoriile de persoane/rude pentru care există obligația încheierii unui contract de închiriere. În schimb, există obligativitatea încheierii unui contract de închiriere și a declarării acestuia la fisc în toate situațiile în care proprietarul încasează sume de bani reprezentând contravaloarea cedării dreptului de folosință, indiferent de nivelul acesteia.

Venitul brut din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de chiriaș. Venitul brut se stabilește pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între părți pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei.

Venitul net din cedarea folosinței bunurilor se stabilește în sistem real, la opțiunea contribuabilului, pe baza datelor din contabilitate sau prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut și a contribuțiiilor de asigurări sociale de sănătate datorate. Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate se deduc de organul fiscal competent. Pentru recunoașterea deductibilității cheltuielii stabilite forfetar, proprietarul nu este obligat să prezinte organului fiscal documente justificative.