CCR dezbate, miercuri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis pe modificarea Legii privind armele și munițiile

Redactor:
Politic
CCR dezbate, miercuri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis pe modificarea Legii privind armele și munițiile
Curtea Constituțională va dezbate, miercuri, sesizarea formulată de președintele Klaus Iohannis referitoare la modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor. Șeful statului reclamă că actul normativ nu are avizul CSAT.

Pe 9 iulie, președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

„Prin modul în care a fost adoptată considerăm că legea menționată încalcă prevederile art. 1 alin. (5) care consacră principiul legalității, ale art. 61 alin. (2) și ale art. 75 alin. (1) privind principiul bicameralismului și pe cele ale art. 119 referitoare la rolul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pentru motivele ce urmează a fi prezentate în continuare”, arată un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor a fost trimisă de către Parlament, spre promulgare, Președintelui României la data de 20 iunie 2019.

„Sfera de reglementare a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor vizează domeniul securității naționale, fapt care impune obligativitatea solicitării avizului CSAT. Așa cum se arată în expunerea de motive a legii criticate, „proiectul de act normativ urmărește sporirea protecției ordinii publice, siguranței naționale, vieții și integrității corporale a persoanelor”. Or, în dezacord cu exigențele art. 4 lit. d) pct. 1 din Legea nr. 415/2002, inițiatorul nu a solicitat avizul CSAT.

Față de noua optică la nivel european cu privire la asigurarea securității Uniunii Europene concretizată chiar prin directivele europene transpuse prin legea criticată, este nerelevant faptul că, atât Legea nr. 295/2004, în varianta sa inițială, cât și modificările ulterioare ale acesteia, nu au fost adoptate cu solicitarea unui aviz din partea CSAT. Prin modificările aduse prin legea criticată sunt reglementate aspecte ce țin de domeniul securității naționale, acestea fiind calificate ca atare prin însăși Directiva europeană transpusă, aspect ce impune avizarea de către CSAT în cadrul procedurii legislative a actului normativ supus controlului de constituționalitate”, se arată în sesizarea președintelui..

O altă neregulă sesizată este legată de adoptarea „cu nesocotirea prevederilor art. 61 și ale art. 75 din Constituție, fiind încălcată competența primei Camere sesizate, Senatul, care nu a dezbătut textul și soluțiile adoptate de Camera Deputaților. În forma adoptată, legea dedusă controlului de constituționalitate nesocotește și principiile constituționale în virtutea cărora o lege nu poate fi adoptată de o singură Cameră, legea fiind, cu aportul specific al fiecărei Camere, opera întregului Parlament”.

 

Inchide