FONDUL SUVERAN va fi adoptat în prima ședință de Guvern

FONDUL SUVERAN va fi adoptat în prima ședință de Guvern
Publicat: 02/11/2018, 22:18

„Este o ordonanță de mare importanță și trebuie analizată bine,” apreciază Liviu Dragnea. „În acest sens, au fost invitați și oficialii din Polonia, să vedem cum funcționează fondul lor. E oarecum diferit. Ordonanța are o formă finală, sunt câteva modificări, credem că e un cadru care elimină orice risc pentru societățile comerciale și condițiile pentru ca un fond suveran să contribuie la dezvoltarea acestei țări.”

Președintele PSD anunță că Fondul Suveran va fi funcțional de anul viitor, ordonanța urmând să fie adoptată peste câteva zile.

„Având forma finală, săptămâna viitoare, în prima ședință de Guvern, va fi adoptată ordonanța. Apoi, după ce e publicată, vor fi discuții despre hotărârea care să stea la bază (…) Ordonanța nu vorbește despre câte companii intră, reglementează cadrul general, după ce CCR a spus că nu se poate face cu o adresă punctuală”, a mai spus Dragnea.

Prin înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare, se are în vedere crearea unui vehicul de investiții financiare în acțiuni sau participații în proiecte sau companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piața financiară din Romania. Acesta ar trebui să aibă un rol multiplicator în economie.

Fondul va fi persoană juridică română ale cărei condiții de organizare si funcționare se stabilesc prin hotărâre de Guvern, care se înființează și funcționează ca societate pe acțiuni și care este deținut în întregime, în mod direct, pe toată durata de funcționare de către statul român.

Capitalul social va fi format din aport în numerar, precum și din aport în natură. Aportul în natură se stabilește prin hotărâre de Guvern și se poate compune și din bunuri mobile și imobile proprietate privată a Statului, inclusiv din acțiuni ale Statului la societățile la care acesta este acționar.

Strategia instituției se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, în baza unui mandat aprobat în prealabil prin hotărâre de Guvern și este corelată cu un set de indicatori de performanță pe termen mediu și lung stabiliți de adunarea generală a acționarilor. Strategia este însoțită de un plan de afaceri și de o analiza economico-financiara care să o fundamenteze.