Documentul de la Abu Dhabi: Papa și Marele Imam de la Al-Azhar refuză justificarea religioasă a terorismului

Redactor:
Lelia Munteanu
Documentul de la Abu Dhabi: Papa și Marele Imam de la Al-Azhar refuză justificarea religioasă a terorismului
Papa și Marele Imam de la Al-Azhar refuză justificarea religioasă a terorismului. Lelia Munteanu, despre mesajul de pace al Documentului despre Fraternitatea Umană

Suveranul Pontif și Marele Imam al moscheii Al-Azhar din Cairo au parafat luni, la Abu Dhabi, un document istoric menit să taie elanul celor care își justifică religios actele de terorism.

Întâistătătorul lumii catolice și o influentă personalitate a Islamului sunnit au redactat, într-un Document despre Fraternitatea Umană, ceea ce propovăduiesc religiile lor dintotdeauna: suntem fiii aceluiași Dumnezeu, frați, în egală măsură responsabili de destinul lumii acesteia și nici o crimă nu poate fi comisă invocând girul Tatălui Ceresc.

(Cu atât mai importantă e declarația comună a Papei și a Marelui Imam, cu cât istoria e plină de războaie religioase, asupra cărora însă documentul nu stăruie).

Cum și dacă vor reacționa grupările care se intitulează oricum altfel decât teroriste rămâne de văzut. Valoarea declarației comune nu poate fi diminuată.

În numele cui se adresează umanității Episcopul Romei și Marele Imam:

„În numele lui Dumnezeu care a creat toate ființele umane egale în drepturi, în obligații și în demnitate, chemându-le să conviețuiască precum frații, ca să populeze pământul și să răspândească pe el valorile binelui, milostivirii și păcii. În numele sufletului omenesc nevinovat care Dumnezeu a interzis să fie ucis, spunând că oricine ucide o persoană e ca și cum ar fi ucis întreaga omenire, iar oricine salvează o persoană e ca și cum ar fi salvat întreaga omenire. În numele săracilor, al celor lipsiți, al nevoiașilor și al celor marginalizați, al celor care Dumnezeu a poruncit să fie ajutați – obligație a tuturor oamenilor și în special a fiecărui om avut și înstărit. În numele orfanilor, al văduvelor, al refugiaților și al alungaților din casele și din patriile lor, în numele tuturor victimelor războaielor, persecuțiilor și nedreptăților, al celor slabi, al celor care trăiesc în frică, al prizonierilor de război și al celor torturați în orice parte a lumii, fără nicio deosebire. În numele popoarelor care și-au pierdut siguranța, pacea și conviețuirea comună, devenind victime ale distrugerilor, ruinării și războaielor. În numele fraternității umane care îi îmbrățișează pe toți oamenii, îi unește și îi face egali. În numele acestei fraternități sfâșiate de politicile de integralism și dezbinare, de sistemele de câștig deșănțat și de tendințele ideologice odioase, care manipulează acțiunile și destinele oamenilor. În numele libertății, pe care Dumnezeu a dăruit-o tuturor ființelor umane, creându-le libere. În numele dreptății și milostivirii, fundamente ale prosperității și piloni ai credinței. În numele tuturor persoanelor de bunăcredință din  fiecare colț al pământului”.

Apelând la cei de o religie cu ei, la „liderii lumii, la artizanii  politicii internaționale și ai economiei mondiale”, cei doi ierarhi, creștin și musulman, cer „cultura dialogului drept cale; colaborarea comună drept conduită; cunoașterea reciprocă drept metodă și criteriu”.

Identificând „conștiința anesteziată” a lumii moderne, tăcerea vinovată a liderilor și a organismelor internaționale, Papa și Imamul radiografiază realitatea zilelor noastre, concluzionând că ne aflăm în plin „război mondial pe bucăți” (sintagmă folosită nu o dată de Francisc).

„De asemenea, declarăm cu fermitate că religiile nu incită niciodată la război și nu doresc să obțină ură, ostilitate, extremism, nici nu invită la violență sau la vărsare de sânge. Aceste nenorociri sunt rod al devierii de la învățăturile religioase, al folosirii politice a religiilor, precum și al interpretării unor grupări religioase care au abuzat, în unele etape ale istoriei, de influența sentimentului religios asupra inimii oamenilor, pentru a-i determina să facă ceea ce nu are nimic comun cu adevărul religiei, să realizeze scopuri politice și economice lumești și mioape. Pentru aceasta, noi cerem tuturor să înceteze instrumentalizarea religiile în scopul de a incita la ură, la violență, la extremism și la fanatism orb și să înceteze să folosească numele lui Dumnezeu pentru a justifica acte de omucidere, de exilare, de terorism și de oprimare”.

Fie și numai acest ultim citat din Documentul de la Abu Dhabi e premisa unui prim pas, curajos, căruia e de așteptat să i se alăture nu doar reprezentanții celeilalte ramuri a Islamului – șiismul, dar și reprezentanți ai celorlalte religii și denominațiuni.

 

Inchide