Autoturismele și camionetele, SUB LUPĂ. UE ia măsuri pentru REDUCEREA EMISIILOR de carbon

UE ia măsuri pentru REDUCEREA EMISIILOR de CO2 ale autoturismelor și camionetelor. Vezi cu cât vor trebui SĂ SCADĂ emisiile

Atât autoturismele, cât și camionetele vor avea obligația ca între 2025 și 2029 să emită cu 15 % mai puțin dioxid de carbon (CO2).

„Acordul de astăzi dă undă verde pentru decarbonizarea și modernizarea transporturilor rutiere în Europa. El reprezintă o abordare integrată a tranziției către o mobilitate cu emisii scăzute și sprijină competitivitatea pe termen lung a sectorului, inclusiv prin facilitarea inovației în tehnologiile curate, precum bateriile și infrastructura de reîncărcare. În plus, îmbunătățim procedurile de testare cu norme mai stricte, pentru a asigura o reprezentare fiabilă a emisiilor generate în condiții reale de conducere”, spune Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului.

Totodată, acordul încheiat de statele membre asigură faptul că autoturismele vor emite în medie cu 37,5 % mai puțin CO2 în 2030, comparativ cu limitele actuale ale standardelor de emisii, și reprezintă un pas important către realizarea obiectivelor climatice ale României. 

Obiectivele UE în ceea ce privește vehiculele

Obiectivele în ceea ce privește întregul parc de vehicule de la nivelul UE sunt:

– valorile medii ale emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi înmatriculate în UE vor trebui să fie cu 15 % mai scăzute în 2025 și cu 37,5 % mai scăzute în 2030, comparativ cu limitele de emisii valabile în 2021;

– emisiile de CO2 pentru camionetele noi vor trebui să fie cu 15 % mai scăzute în 2025 și cu 31 % mai scăzute în 2030. 

De asemenea, eforturile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon se vor distribui între producători pe baza masei medii a parcului lor de vehicule.

În cadrul acordului există o clauză de reexaminare care prevede o posibilă revizuire a obiectivelor pentru 2030 și introducerea de obiective obligatorii de reducere a emisiilor începând din 2035 și 2040.

Autoturismele și camionetele, SUB LUPĂ

Parlamentul și Consiliul vor încuraja vânzarea unui număr mai mare de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute, cum ar fi autoturismele integral electrice sau vehiculele hibride reîncărcabile. Astfel,  dacă un producător îndeplinește anumite criterii de referință, va fi recompensat cu obiective mai puțin stricte de emisii de CO2. În 2025, nivelurile de referință vor fi de 15 % pentru autoturisme și camionete, iar pentru 2030 de 35 % pentru autoturisme și de 30 % pentru camionete.

Cele două stimulente specifice pentru autoturismele cu emisii zero și cu emisii scăzute asupra cărora s-a convenit în cadrul abordării generale a Consiliului au fost menținute, cu unele ajustări:

– în ceea ce privește o mai bună ponderare a vehiculelor cu emisii reduse, s-a convenit asupra unui factor de 0,7;

– în ceea ce privește stimulentele pentru producători de a vinde autoturisme cu emisii zero și cu emisii scăzute pe piețele cu o rată scăzută de pătrundere pe piață a acestor vehicule, s-a convenit asupra unui coeficient multiplicator de 1,85.

Ce criterii trebuie să respecte firmele auto

A fost menținut criteriul de eligibilitate referitor la o cotă de piață a automobilelor cu emisii zero și cu emisii scăzute situată sub 60% din media UE, însă cu 2017 ca an de referință.

A fost introdus și un al doilea criteriu de eligibilitate, și anume un prag de maximum 1000 de vehicule nou înmatriculate în 2017 în statul membru în cauză. În cele din urmă, se va aplica un plafon de 5 % pentru utilizarea sistemului, astfel încât, în cazul în care cota de vehicule cu emisii zero și cu emisii reduse dintr-un stat membru depășește 5% din autoturismele nou înmatriculate, stimulentul nu se va mai aplica vânzărilor în statul membru respectiv.

Pentru camionete, Parlamentul și Consiliul au convenit să lase propunerea Comisiei neschimbată în ceea ce privește stimulentele pentru vehiculele cu emisii zero și cu emisii scăzute.

Abaterea de la obiective pentru producătorii care vând relativ puține vehicule în Europa va fi menținută până în 2028.

Autoturismele și camionetele, SUB LUPĂ

Norme noi care urmăresc să asigure fiabilitatea și reprezentativitatea datelor raportate referitoare la emisii

– au fost convenite norme mai stricte pentru tranziția de la vechea procedură de testare NEDC la procedura mai precisă de testare WLTP ca bază pentru calcularea obiectivelor specifice privind emisiile pentru producători.

– se va pune un accent sporit pe monitorizarea emisiilor generate în condiții reale de conducere. Comisia va monitoriza reprezentativitatea emisiilor de CO2 în condiții reale de conducere pe baza datelor furnizate de dispozitivele de măsurare a consumului de combustibil instalate pe autoturismele și camionetele noi. Pentru a evita creșterea decalajului în materie de emisii, Comisia urmează să evalueze fezabilitatea creării unui mecanism de ajustare a obiectivelor specifice ale producătorilor începând cu 2030 și, dacă este cazul, să prezinte o propunere legislativă în acest sens. De asemenea, în cadrul revizuirii din 2023, Comisia trebuie să evalueze fezabilitatea elaborării unor proceduri de testare privind emisiile generate în condiții reale de conducere.

– există de asemenea dispoziții specifice privind testarea conformității în circulație și detectarea strategiilor care pot îmbunătăți în mod artificial performanța în ceea ce privește emisiile de CO2 a autoturismelor și camionetelor.

– Comisia va analiza posibilitatea de a elabora o metodologie comună la nivelul UE pentru evaluarea și raportarea emisiilor vehiculelor pe durata ciclului de viață (analiza ciclului de viață) și, după caz, va pregăti măsuri subsecvente, inclusiv propuneri legislative.

Comisia va revizui, până în 2020, actuala directivă europeană privind etichetarea autovehiculelor în vederea îmbunătățirii informării consumatorilor, inclusiv prin evaluarea opțiunilor de introducere a unei etichete care să indice economia de combustibil și emisiile de CO2 pentru camionete.

Autoturismele și camionetele, SUB LUPĂ

Comisia a prezentat propunerea privind noul regulament în noiembrie 2017, ca parte a celui de al treilea pachet privind mobilitatea curată. Parlamentul European și-a adoptat poziția la 3 octombrie. Consiliul a convenit asupra poziției sale (abordare generală) la 9 octombrie.

Negocierile cu Parlamentul European au început la 10 octombrie și s-au încheiat la 17 decembrie sub forma unui acord provizoriu, care a fost confirmat astăzi de ambasadorii la UE ai statelor membre.

În ceea ce privește Parlamentul European, Comisia ENVI urmează să aprobe acordul provizoriu la 21 ianuarie. Adoptarea formală a noilor norme va avea loc înainte de începutul verii.

Scopul general al propunerii este de a contribui la realizarea obiectivelor Acordului de la Paris și la atingerea obiectivului la nivelul UE de reducere cu 30% până în 2030 comparativ cu nivelurile din 2005 pentru sectorul non-ETS (schema de comercializare a emisiilor) stabilit de Comisia Europeană, care este transpus în obiective naționale în cadrul Regulamentului privind partajarea eforturilor.

Măsurile și obiectivele propuse se bazează pe cadrul de politici privind clima și energia și pe Strategia privind uniunea energetică, ce urmărește reducerea emisiilor și a consumului de energie în sectorul transporturilor. Necesarul redus de combustibili fosili va îmbunătăți, de asemenea, siguranța alimentării cu energie în UE și va duce la reducerea dependenței noastre de importurile de energie din țări terțe.

Foto: Hepta

Inchide