• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Cererea pentru eliberarea permisului de conducere poate fi trimisă și prin e-mail. Ce acte sunt necesare

Cererea pentru eliberarea permisului de conducere poate fi trimisă și prin e-mail. Ce acte sunt necesare

Începând de joi, 8 august, solicitarea pentru eliberarea unui nou permis de conducere duplicat se poate face și prin intermediul unui e-mail potrivit unui ordin emis de Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel, bucureștenii pot trimite documentele necesare, scanate, fie la adresa [email protected], fie la [email protected].

În cazul persoanelor din restul țării, adresele de email sunt diferite, acestea urmând să fie comunicate de fiecare prefectură.

Acest lucru se aplică însă doar în cazul celor care doresc duplicarea permisului de conducere pierdut, furat, deteriorat sau în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilității.

Așadar, în acest contex, cererea pentru eliberarea permisului trebuie să fie depusă alături de următoarele documente:

1. actul de identitate al titularului, în original și copie sau, în cazul prevăzut la art. (2) alin. (2), numai în copie;

2. procura specială și actul de identitate al persoanei împuternicite, în original și copie, în cazul prevăzut la art. (2) alin. (2);

3. dovada plății taxelor și tarifelor aferente eliberării permisului de conducere;

4. documentul din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, numai în cazul prevăzut la art. 1 lit. a)

5. permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului;

6. declarație pe propria răspundere a titularului din care rezultă, după caz, pierderea ori furtul permisului;

7. două fotografii ale titularului, 35×38,5 mm, de dată recentă, în cazul prevăzut la art. (2) alin. (2) și în cazul cererilor depuse la alt serviciu public.

Mai multe detalii referitoare la Articolele/Alineatele menționate anterior puteți găsi aici.

Permisul va fi livrat la adresa din România indicată de titular sau poate fi ridicat de acesta de la serviciul public comunitar precizat în cerere.

În cazul în care cererea a fost transmisă prin corespondență, permisul de conducere trebuie ridicat de la serviciul public comunitar menționat în cerere. Dacă cererea a fost însă trimisă prin poșta electonică, titularul poate ridica permisul numai după ce depune la serviciul public comunitar documentele în original ale căror copii au fost transmise prin email.

                                

Inchide