Cod Rutier 2020. Ce îți poate face poliția dacă lovești o mașină în parcare și nu declari accidentul

Cod Rutier 2020. Ce îți poate face poliția dacă lovești o mașină în parcare și nu declari accidentul
FOTO - caracter ilustrativ: Shutterstock
Publicat: 03/03/2020, 11:18
Actualizat: 03/03/2020, 11:19

Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cunoscută drept CODUL RUTIER, stabilește și obligațiile legale ale fiecărei persoane în cazul producerii unui accident rutier.

Este considerat accident de circulație evenimentul care întrunește mai multe condiții, transmite legestart.net:

– s-a produs pe un drum deschis circulației publice sau și-a avut originea într-un astfel de loc
– a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puțin unui vehicul sau alte pagube materiale
– în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare
– s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulație

Asigurarea auto

Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, a remorcilor şi a mopedelor, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.

Poliţia rutieră dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovadă fără drept de circulaţie.

Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data reținerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare, poliţia rutieră dispune radierea din evidenţă a vehiculului.

Accident cu victime

Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei.

Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunţe de îndată poliţia şi să apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, existent în reţelele de telefonie din România.

Este interzis oricărei persoane să schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care cercetează accidentul.

Conducătorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, le este interzis consumul de alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.

În situaţia în care nu sunt respectate aceste dispoziţii, se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.

Părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Nu constituie infracţiune fapta conducătorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însuşi transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului.
Au fost însă şi numeroase cazuri în care chiar victimele, rănite uşor fiind, au plecat de la locul acidentului. În acestă situaţie, şoferul vinovat este obligat să să prezinte la Poliţie pentru declararea împrejurărilor producerii accidentului. În caz contrar, acesta riscă să fie certat penal.

Accident cu pagube materiale

Conducătorul de vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat să-l scoată imediat în afara părţii carosabile ori, dacă nu este posibil, să-l deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-l corespunzător. De asemenea, șoferii care au fost implicaţi în accidente de circulaţie soldate doar cu avarii (tamponări) au obligaţia să se prezinte la Poliţie pentru declararea evenimentului, împreună cu maşinile avariate. Accidentele uşoare trebuie declarate în cel mult 24 de ore de la producerea lor, acesta fiind termenul maxim prevăzut de lege. În caz contrar, şoferilor li se reţin permisele de conducere pentru 30 de zile, chiar dacă nu sunt vinovaţi de producerea accidentului.

Dacă în accidentul de circulaţie sunt implicaţi doi sau mai mulţi conducători ale căror vehicule avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranţa circulaţiei, aceştia se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de poliţie pe raza căreia a avut loc evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare a accidentului.

Proprietarul sau deţinătorul al cărui autovehicul, remorcă sau tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să anunţe imediat poliţia pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.
Constarea amiabilă, posibilă doar în cazul unui accident soldat cu avarii, poate scuti șoferii nu numai de drumul la Poliţie, dar şi de eventuala sancţionare, în cazul în care sunt găsiți vinovați de producerea evenimentului. Această procedură în caz de accident rutier se aplică fără că documentele de constatare să mai fie întocmite de Poliţie, cu condiţia ca formularul de constatare amiabilă să fie completat şi semnat de către ambii şoferi implicaţi în accident. Practic, acest document înlocuieşte procesul-verbal de constatare întocmit de Poliţie. Cu acest formular, păgubitul se poate adresa direct societăţii de asigurare, care are obligaţia să îndeplinească formalităţile pentru deschiderea dosarului de daună, să constate pagubele şi să elibereze „dovada” de reparaţie a maşinii.

Repararea autovehiculelor

În situaţiile de mai sus referitoare la accidentele auto în urma cărora au rezultat doar avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie ori, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor.

Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia să ţină evidenţa proprie a reparaţiilor executate, potrivit legii, şi să comunice de îndată, la cererea poliţiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta.

În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea societăţilor din domeniul asigurărilor, autoritatea care are în evidenţă vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau deţinătorii mandataţi ai vehiculelor.

La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a societăţilor din domeniul asigurărilor, poliţia rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.

La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile din domeniul asigurărilor comunică în termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatările amiabile de accidente înregistrate în evidenţa acestora sau alte date expres cerute, în condiţiile legii.

Foto: Shutterstock

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase