• Publicat:
Știri

Dosarul diplomelor false de la Spiru Haret. Un profesor, hacker de lux pentru studenții plătitori. Accesa din exterior sistemul de testare și provoca erori ce se finalizau cu rezultatul „ADMIS”

Dosarul diplomelor false de la Spiru Haret. Un profesor, hacker de lux pentru studenții plătitori. Accesa din exterior sistemul de testare și provoca erori ce se finalizau cu rezultatul „ADMIS”
Scandalul diplomelor false de la Universitatea Spiru Haret ia amploare. Un profesor de la Spiru Haret a devenit hacker de lux pentru studenții care plateau bani buni pentru serviciile sale. Acesta accesa din exterior sistemul de testare pe PC și provoca erori ce se finalizau cu rezultatul „Admis".

Anchetatorii DIICOT arată că dosarul Spiru Haret are la bază sesizarea rectorului Universității, Aurelian Bondrea, referitor la o sesizare anonimă făcută din 2012.

O studentă care ar fi plătit pentru licență ar fi denunțat printr-un SMS pretinse fraudări ale examenului din anul 2012.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul București a fost sesizat cu plângerea penală formulată de U.S.H., cu sediul în București,, prin reprezentant legal Aurelian Bondrea – rector, prin care au fost sesizate aspecte privind fraudarea probei nr. 1 (proba scrisă) a examenului de licență oraganizat de Facultatea de Sociologie -Psihologie în sesiunea iulie 2012 de către candidata I.P.M.N.

În fapt, s-a arătat că unul dintre cadrele didactice ale universității, conf. univ. G.L., a primit în perioada 20.07. – 22.07.2012 mai multe mesaje telefonice de la un număr de telefon în care erau sesizate fapte de corupție comise de către cadrele didactice și alți funcționari ai universității, pentru a facilita promovarea unor studenți la examenul de licență, precum și aspecte privind modalitatea de fraudare a examenului, respectiv prin log-area la sistemele informatice ale facultății.

Din plângerea formulată și înscrisurile anexate a rezultat faptul că în intervalul 20.07. – 22.07.2012, prorectorul universității la aceea dată, numita G.L. a primit pe nr. său de telefon mai multe mesaje anonime prin care i se aducea la cunoștință faptul că autorul mesajelor „și-a cumpărat” lucrarea de licență de la profesorul  cu suma de 700 de euro, precum și implicarea numitei I.M., secretar al facultății care ar fi ajutat șase studenți să promoveze examenele și licența, studenții plătind acestora, câte o sumă de 1.000 de lei.

În cadrul aspectelor denunțate în mod anonim, aceasta arată că a fost studentă la USH, iar licența a dat-o tot în sesiunea din iulie 2012.

Incidentul din sală cu eroarea nu a fost întâmplătoare, pentru că același lucru   s-a întâmplat și în cazul ei, erorile fiind făcute de către profesorul A.D.

Sub aspectul modalității concrete de operare, se arăta faptul că pentru obținerea unui punctaj satisfăcător, se proceda în următorul fel: se accesa testul de către candidat; se bifau răspunsuri la întâmplare până în jurul grilei cu nr. 30 iar la un moment dat apărea o eroare; la final pe calculator apărea testul terminat

De asemenea, i s-a adus la cunoștința Dnei G., faptul că Dl. A.D.a fost ajutat de secretara facultății pe nume I.M. și că împreună au ajutat șase studenți să-și obțină licența, aceștia plătind fiecare pentru examene câte 1.000 de lei.

5.000 de euro pentru a lua examenele

Persoana necunoscută a susținut totodată faptul că împreună cu cele șase colege le-au dat domnului A.D.și doamnei I.M. suma de 5.000 de euro pentru a promova examenele din ultima sesiune.

Dna M. i-a spus că Dl profesor se loghează din exteriorul facultății și le rezolvă și sesiunea și licența. Menționează că a făcut o sesizare la parchet împotriva secretarei Mirela si profesorului A. D.

Secretara Mirela îi recruta împreună cu secretara șefă (S.A.I.).

Martora anonimă a mai comunicat faptul că a și înregistrat pe doamna M. și pe dl. A.D. când îi explica cum trebuia să procedeze.

Doamna M. și Dna A., împreună cu profesorul A.D. i-au spus că totul se aranjează sub protecția Dnei G.L., prorectorul universității.

Era la examen, când s-a constatat de un supraveghetor că cineva a dat eroare, adică la a treizecea și ceva întrebare, după care s-a logat din nou și testul ei era rezolvat”, relevă documentul DIICOT.

Interceptarile sunt sugestive referitor la fraudele de la Spiru Haret

„Convorbirile interceptate în cauză au evidențiat o activitate infracțională continuuă și obișnuită pe linia fraudării sesiunilor de examene, licențe și master în cadrul facultăților din cadrul U.S.H., atât în cadrul departamentelor din București, cât și în cadrul unora dintre facultățile S.H.din țară.

Au rezultat date de natură să ateste faptul că astfel de activități infracționale sunt derulate în cadrul universității de foarte mulți ani (cel puțin de la nivelul anului 2012) și au privit nu numai fraudarea unor sesiuni de licență cât și a examenelor obișnuite aferente anilor  universitari, existând situații când studenții, viitori licențiați, nici măcar nu au trecut vreodată pe la cursuri și nu au participat personal la susținerea examenelor la materiile și disciplinele respectivelor facultăți.

Exemplificare conv. telefonică sugestivă:

„… iarna  îi taie  un porc, treizeci de  litri de vin, douăzeci…  patruzeci de litri de vin, douăzeci de litri de țuică. Pe  an, în afară de taxa  pe  care  o plătește mai plătește încă 1500  de  euro, bani pe  care……. Îs  douăzeci de  profesori…  îs  douăzeci  de  materii…  la  care ea  tre”  să treacă tot  timpul.  Ce  le  dai la  ăia…  pe  anual?…………”

(Convorbire telefonică elocventă a tatălui unuia dintre proaspeții licențiați, cu privire la o împrejurare din timpul examenului scris de licență:

„Asta că era cu C. zice: da’ eu nu te-am văzut deloc aicea. Da’ C.: eu te-am văzut în primu’ an. Da, o fi venit și aia la școală cum a venit ăsta. Bine, o mai fi fost așa, da’…”)

În acest lanț infracțional al infracțiunilor de corupție și de serviciu, au fost angrenați aproape toți factorii implicați în procesul de învățământ, plecând de la:

– studenți (persoane direct interesate în promovarea examenelor specifice și care au apelat contra cost și au cumpărat atât serviciile ilicite din partea anumitor funcționari din conducerea universității, (obținerea răspunsurilor la întrebările de la examene și pentru procurarea lucrărilor de licență/master), precum și influența acestora, respectiv intervenția lor pe lângă alte cadre didactice/decani în vederea facilitării promovării efective a examenelor, prin cooptarea și determinarea acestora din urmă la nerespectarea procedurilor statutare de evaluare și examinare și la  fraudarea în final a respectivelor examene.

– rude/cunoștințe ale acestora (persoane după caz implicate în mod direct/indirect, ce au intermediat legătura dintre student și cadrul didactic traficant de influență și care au promis/oferit/predat sume de bani și/sau bunuri în schimbul serviciilor și influenței traficate),

– cadre didactice din conducerea universității (prorector, decan – persoane traficante de influență, care în schimbul unor foloase materiale, au uzat de funcția și poziția avută și care după caz și-au exercitat abuziv atribuțiile de serviciu și totodată și-au traficat astfel influența pe lângă alte cadre didactice din cadrul universității, în scopul facilitării și promovării frauduoase a anumitor studenți),

– secretari/personal auxiliar/supraveghetori examene (persoane care susțineau prin diverse acte materiale activitățile infracționale desfășurate, de la procurarea, intermedierea și furnizarea/divulgarea grilelor cu răspunsuri și a lucrărilor de licență/master, supraveghere necorespunzătoare în timpul examenului (facilitând promovarea frauduloasă a studentului prin obținerea unei note mari ce nu reflecta adevărul), până la traficarea influenței și intervenției asupra anumitor cadre didactice pentru promovarea frauduloasă a unor examene/restanțe)

– cadrele didactice/profesori/decani/prodecani, direct implicați în evaluarea, notarea și promovarea studenților cu prilejul examenelor/probelor susținute.

În acest context, aceștia au procedat de regulă la încălcarea atribuțiilor de serviciu prevazute de lege, prin nerespectarea procedurilor și etapelor statutare de pregătire, organizare și susținere a examenelor de an/restanțe dar și cele de finalizare a studiilor universitare/postuniversitare (probele 1 și 2 ale sesiunilor de licență și master), activitățile concrete ale acestora de evaluare și notare a studenților dobândind astfel un caracter fictiv.”

Anchetatorii prezinta pe larg si un episod singular privind un student in interacțiunea cu prorectorul Ionescu Eugen

„În continuare, obținerea de către student a unui rezultat favorabil, promovarea examenelor de licență și obținerea certificatului inițial de absolvire, s-a datorat intervenției evidente din partea prorectorului USH, care și-a traficat influența pe care o deținea și a determinat cadrul didactic coordonator să-și îndeplinească în mod necorespunzător atribuțiile specifice, respectiv de a îndeplini acte contrare acestor îndatoriri legale legate de modalitatea de organizare și desfășurare a probei de susținere a lucrării de licență.

Atât prin intervenția prorectorului cât și a celorlalte persoane implicate în procesul de evaluare și notare,  a fost posibilă în final promovarea frauduloasă a întregii sesiuni de licență și eliberea certificatului/adeverinței de recunoaștere a absolvirii studiilor universitare de specialitate, în cuprinsul acestui act oficial fiind inserate în mod consecutiv aceleași rezultate ce nu corespundeau adevărului, înscris ce produce aceleași efecte juridice similare diplomei de licență.

Convorbirile telefonice interceptate au stabilit în mod cert faptul că, ulterior sesiunii de licență, respectiv la data de 04.10.2019, numitul T.N.S. l-a apelat telefonic pe prorectorul I.E. făcându-se referiri indirecte la discuțiile anterioare și la întâlnirea efectivă pe care aceștia trebuie să o aibe pentru predarea foloaselor promise. („Ca să, no, să rezolvăm, să…nu vreau să rămân, să ziceți că…”), în schimbul intervenției și ajutorului  dat la examene, studentul angajându-se să vină în București spre sfârșitul lunii octombrie 2019, pentru a i le preda efectiv.

Astfel, la data de 25.10.2019, numitul T.N.S. a venit în București, întâlnindu-se cu I.E.în parcarea supermarket-ului Lidle din zona Afi Palace Cotroceni, context în care i-a dat acestuia din urmă anumite foloase materiale, bunuri și o sumă de bani.”

Prorectorul este EUGEN IONESCU aka I.E.

Inchide