IMPORTANT. Admitere Academia de Poliție 2020: calendar, acte necesare, probe, afișarea rezultatelor

Redactor:
Mihai Georgescu
IMPORTANT. Admitere Academia de Poliție 2020: calendar, acte necesare, probe, afișarea rezultatelor
Academia de Poliție este una dintre cele mai căutate instituții de învățământ superior din România. IMPORTANT. Admitere Academia de Poliție 2020: calendar, acte necesare, probe, afișarea rezultatelor / Sursa: Facebook Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

Academia de Poliție este o instituție cu istorie îndelungată, înființată în 1949 sub numele de Școala de Ofițeri Miliție din București. Academia este o structură din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne și are mare căutare în rândul tinerilor care doresc să urmeze această carieră.

Admitere Academia de Poliție 2020

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” este organizată în șase facultăți: Facultatea de Poliție, Facultatea de Pompieri, Facultatea de Arhivistică, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Facultatea Poliție de Frontieră și Facultatea de Jandarmi.

Probe la Academia de Poliție

Sunt mai multe tipuri de probe la Academia de Poliție: medicale, psihologice, sportive, teoretice.

Susținerea probelor începe cu cele medicale și psihologice, eliminatorii, urmând apoi probele sportive și teoretice. Procesul de recrutare durează câteva luni.

Numărul de locuri scoase la concurs în anul 2020 va fi publicat pe pagina web a Academiei (http://www.academiadepolitie.ro/), la data aprobării prin Hotărâre a Guvernului, potrivit legii.

Admitere Academia de Poliție 2020

Facultatea de Poliție cu domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”, specializarea „Ordine și siguranță publică”, are o durată de trei ani (180 de credite transferabile), învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă.

Acte necesare pentru înscriere

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

cererea de înscriere, pusă la dispoziție de către structurile cu sarcini de recrutare;
declarația de confirmare a cunoașterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) şi foaia matricolă (original/copie legalizată) iar, pentru absolvenţii de liceu din anul 2020, adeverinţă din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2020 și copie legalizată după foaia matricolă;
următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
cazierul judiciar al candidatului;
certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
3 fotografii 3×4 cm și 2 fotografii 9×12 cm.

Înscrierea candidaţilor la Facultatea de Poliție

30.07.2020 – înscrierea candidaților se face între orele 8:00 -14:00
Etapa I – Eliminatorie – 02.08-10.08.2020 – proba medicală
03.08-11.08.2020 – proba fizică (ambele conform graficului)
12.08.2020 – lista candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs
13.08-14.08.2020 – Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise
15.08.2020 -afișarea rezultatelor provizorii la probele scrise
15.08-16.08.2020 – Depunerea contestaţiilor la probele scrise
17.08.2020 – soluționarea contestaţiilor

Afișarea rezultatelor definitive

18.08.2020 – Afișarea rezultatelor definitive
19.08.2020 – Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă.

Inchide